Dette er NorwAI – Norges nye senter for kunstig intelligens

Åpnet nytt AI-senter: Professor Heri Ramampiaro (NTNU), rektor Anne Borg (NTNU), Sven Størmer Thaulow (Schibsted) og professor Jon Atle Gulla (NTNU).

Det nye forskningssenteret NorwAI samler de største aktørene innen industri og akademia med fokus på AI-drevet og næringsrettet forskning og innovasjon. DigitalNorway er med som partner og representert i styret.

Dette er NorwAI

NorwAI er et forskningssenter for AI-drevet industriell innovasjon på høyeste internasjonale nivå. 11 norske bedrifter og fem universiteter og forskningssentra bidrar til prosjektet som skal arbeide i åtte år fra 2020.

– Formålet med senteret er å utvikle banebrytende teorier, metoder og teknologi for effektiv og ansvarlig utnyttelse av data-drevet kunstig intelligens i innovative, industrielle løsninger, sier professor Jon Atle Gulla ved Institutt for datateknologi og informatikk på NTNU, leder for det nye senteret NorwAI (Norwegian Research Center for AI Innovation).

Senteret gikk inntil nylig under navnet CRAI, som vi tidligere har skrevet om at «skal skape tyngdepunktet for kunstig intelligens i Norge».

Bedriftene i konsortiet bringer konkrete industrielle behov til bordet og kommer fra bransjene medier, finans og Industri 2.0: Schibsted ASA (leder konsortiestyret) Telenor ASA, DNB ASA, Sparebank1 SMN, Norsk Rikskringkasting AS, Retriever Norge AS, DNV GL AS, Kongsberg Digital AS, Cognite AS, Trønderenergi AS og DigitalNorway. Senteret vil åpne for deltakelse fra andre bransjer etterhvert.

Datafabrikken

Datafabrikken skal gi små og mellomstore bedrifter, akademia og mindre offentlige virksomheter rask og enkel tilgang på data, verktøy (som kunstig intelligens) og kompetanse for å kunne utvikle nye tjenester og nye næringer.

Kompetansekrevende verdiskaping

Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway, ser frem til å samarbeide med NorwAI, hvor hun også sitter i styret.

– Verdiskaping fra kunstig intelligens er kompetansekrevende og avhengig av tilgang til anvendbare data. Vi ser at NorwAI, sammen med andre pågående nasjonale initiativ som Datafabrikken vil bidra til et kraftfullt økosystem for økt tilgjengeliggjøring av data og bruk av kunstig intelligens. NorwaAI er en god arena for å realisere synergier mellom våre strategiske fokusområder, og for nyskaping på tvers av forskning og næringsliv.

– Det er viktig for oss at verdiskapingen fra satsingen også kommer det brede lag av næringslivet til gode. Vi i DigitalNorway ser på det som vår oppgave i dette samarbeidet å bygge broer mellom relevante forskningsaktiviteter, større industriprosjekter og norske SMBer, fortsetter hun.

Lokaliseres på NTNU

Senteret lokaliseres til Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU i Trondheim og ledes i samarbeid med SINTEF Digital. Også Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger og Norsk Regnesentral inngår i konsortiet.

Senteret vil jobbe tett sammen med den industri-støttede Norwegian Open AI Lab ved NTNU og noen av de sterkeste forskningsgruppene og nettverkene ved universiteter i Europa, USA og Kina.

Vil du lære mer om kunstig intelligens?

Introkurs

Kunstig intelligens

Grunnleggende innføring på 25 minutter: I dette kurset vil du få en innføring i hva kunstig intelligens egentlig er. Du lærer om begreper som maskinlæring og dyplæring, og du får et innblikk i både muligheter og problemstillinger knyttet til utviklingen innen kunstig intelligens.

254 Moduler0% Fullført