Det fantes ingen god, bærekraftig løsning for Posten. Derfor måtte de finne på noe selv

Foto: Håvard Jørstad / Posten Norge AS

Posten var med på å utvikle sitt eget elkjøretøy. Nå eksporteres Paxstere til New Zealand.

– I jakten på nye kjøretøy har vi måttet utvikle noen helt selv, sier Colin Campbell, direktør for HMS og bærekraft i Posten.

Posten har jobbet systematisk med bærekraft siden 2010. Et av målene de har satt seg, er at kjøretøy og bygninger kun skal bruke fornybar energi innen 2025. De møtte – kanskje ikke overraskende – snart på noen utfordringer. Som at det ikke fantes noe godt alternativ for å frakte ting utslippsfritt «den siste kilometeren».

– Paxster, de små bilene som ligner litt på golfbiler, er det vi som har utviklet i samarbeid med selskapet Paxster. Det fantes ikke noe annet kjøretøy som passet vårt behov. Og med det har vi skapt grønne arbeidsplasser, og blant annet laget en eksportvare til New Zealand, sier Campbell. 

Colin Campbell, direktør for HMS og bærekraft i Posten.

– Handler om å ta ansvar

Mer overordnet har Postens bærekraft-satsning resultert i at de har Norges største elkjøretøypark, og at det er innført solcellepanel og vindmøller i tilknytning til terminaler.

– For oss handler det om å ta ansvar. Vi er i en bransje som påvirker klima og miljø på en tydelig måte. Vi er en del av problemet, og derfor bør vi også være en del av løsningen, forteller Campbell. 

For å lykkes, er det spesielt én innsikt som har vært avgjørende for Posten: At bærekraft ikke kan plasseres på sidelinja, eller være et sideprosjekt drevet frem av et knippe ildsjeler. Det må forankres i hele organisasjonen, knyttes til de ansattes målsettinger og integreres i deres arbeidshverdag – fra toppledelsen ned til de enkelte postbudene. 

Lær mer om hvordan din bedrift kan bli bedre på bærekraft:

Veiviser

Bærekraft & digitalisering

Den komplette startguiden for å jobbe effektivt med bærekraft, digitalisering og forretningsutvikling.

405 Moduler0% Fullført

Tema

Bærekraft

Å drive bærekraftig er ikke lenger det motsatte av å drive lønnsomt – tvert imot. Her kan du lære mer om hvilke muligheter bærekraft kan innebære for din bedrift, og hvordan du bør gå frem.

Må opp på høyeste nivå

I 2010 snakket man ikke så mye om bærekraft, men om «samfunnsansvar». 

– Vi begynte med å definere hva samfunnsansvar betydde for oss. Deretter så vi på hvordan vi påvirker omgivelsene våre, inkludert leverandørene våre og vi begynte å engasjere ansatte over hele Norden. Med over 12 000 medarbeidere er det mye kraft å hente fra organisasjonen.

For å bli en mer bærekraftig bedrift, tror Campbell det er helt avgjørende at ledelsen er involvert. 

– Ledelsen må ha det på agendaen, og det må være et insentiv på lik linje med resten av det ledelsen blir målt på. Bærekraft kan ikke plasseres på sidelinja, understreker Campbell.

Hver enkelt ansatt må bidra

Han mener det også er viktig å ikke undervurdere kraften og engasjementet til hver enkelt medarbeider, og at det er viktig å fange opp det på en hensiktsmessig måte.

– Ha høyt oppe i bevisstheten hva hver ansatt kan bidra med. De ansatte hos oss synes for eksempel det er spennende med nye løsninger som elkjøretøy som elmopeder. Det betyr mye, vi ønsker jo å være en attraktiv arbeidsplass.

For å engasjere de ansatte hadde Posten et miljøfond i flere år. Det var en pengepott der alle ansatte kunne komme med ideer til bærekraftige tiltak.

– Det var blant annet skur til sykler og støtte til LED-lamper i frysehus. Det var over 200 ideer som fikk støtte, og fondet gikk i null, vi tjente faktisk litt på det, forklarer Campbell.

Samarbeid er nøkkelen

Posten er også opptatt av å bruke størrelsen og innflytelsen sin på politikere og andre makthavere. Gjennom for eksempel samarbeid med NHO og miljøorganisasjonen Zero, samt samtaler med klima- og miljøministeren, jobber de for å tilrettelegge for raskere innovasjon og utvikling.

– Posten samarbeider også bredt med andre bedrifter for å få fortgang på utviklingen. Skift-nettverket er et godt eksempel her. Vi som medlemmer tar ansvar og utfordrer myndigheter til raskere grønn omstilling, sier Campbell, og fortsetter:

– Det vi kjenner mest på er en frustrasjon og utålmodighet fordi det grønne skiftet ikke går raskt nok for vår del. Vi har gjort det til tradisjon å teste alt av nye teknologi, som ellastebiler og lastebiler som bruker flytende biogass, og vi pusher kjøretøyleverandører og politikere for at det skal gå enda fortere.

Campbells tips til en mer bærekraftig bedrift:

  1. Konsernsjefen bør være opptatt av bærekraft og ha det på sin agenda.
  2. Ha det strukturelle på plass og lag en strategi. Ledelsen i bedriften må ha et klart fokus på det, på lik linje med det andre som ledelsen blir målt opp mot. Noen må ha det dedikerte ansvaret og jobbe med det, det kan ikke plasseres på sidelinja.
  3. Målene bør gjennomsyre bedriften, og det bør være konkrete og gjennomførbare tiltak.
  4. Bærekraftig tjenesteutvikling bør være en del av strategien. Utslippsfri «last mile» var et viktig kriterium når vi skulle utvikle hjemleveringstjenester.