Nytt verktøy gjør det enklere for norske bedrifter å bli bærekraftige

Hvordan kan din bedrift bedre utnytte mulighetene i det grønne skiftet? Svaret finner du i den splitter nye veiviseren fra DigitalNorway.

– Vi har sett at det kan være vanskelig for små- og mellomstore bedrifter å vite hva de kan og bør gjøre for en bærekraftig omstilling, sier daglig leder Liv Dingsør i DigitalNorway.  

Denne uka presenterer DigitalNorway en ny veiviser om bærekraft: Et digitalt nettkurs som gir deg verktøyene du trenger for å jobbe med bærekraft, digitalisering og forretningsutvikling i din bedrift.

Omstillingen vil kreve mye av bedriftene fremover. For eksempel kommer det stadig nye krav og forventninger både fra kunder og finansinstitusjoner  Og hva er det egentlig som skal rapporteres på for å oppfylle bærekraftsmålene? 

Liv Dingsør er daglig leder i Digital Norway. Hun håper at den nye veiviseren kan bli et naturlig første steg for bedrifter i arbeidet med en bærekraftig omstilling. Foto: Johnny Vaet Nordskog / NewsLab

– Alt dette er vanskelig å få oversikt over for en mindre bedrift, sier Dingsør.

Den nye veiviseren er utviklet av DigitalNorway i samspill med en rekke eksperter fra næringsliv og norske fagmiljøer. NMBU og NHH har vært hovedpartnere i prosjektet, og UN Global Compact Norge, DNV og GCE Node har vært tett på i arbeidet. 

I dette kurset lærer du hvordan din bedrift kan bli bedre på bærekraft:

Veiviser

Bærekraft & digitalisering

Den komplette startguiden for å jobbe effektivt med bærekraft, digitalisering og forretningsutvikling.

405 Moduler0% Fullført

Bærekraft + business = muligheter

Det er definitivt et behov for å tilgjengeliggjøre informasjon om klimatiltak og bærekraft på en ryddig og god måte, sier administrerende direktør Kim Gabrielli i UN Global Compact Norge.

Kim Gabrielli er administrerende direktør for UN Global Compact Norge, og er opptatt av at næringslivet ser på omstillingen til bærekraftig drift som en mulighet – og ikke bare en utfordring. Foto: Moment Studio / UN Global Compact Norge

Samtidig er det vel så viktig å vise frem alle mulighetene som ligger i bærekraftig omstilling – i tillegg til selve miljøgevinsten. Listen over klimautfordringer er rett og slett en smørbrødliste over gode forretningsmuligheter, forteller han. 

Mulighetene ligger ikke bare innenfor de mest åpenbare områdene, som solcellepaneler, turbiner for havvind, batterier og så videre. Også hittil uutforskede digitale løsninger viser vei for nye forretningsmuligheter.

– Det finnes mange muligheter som vi kanskje ikke har tenkt nok på, og som gir mening i et miljøperspektiv. Vi har allerede en app for deling av biler, men kanskje bør vi ha en lignende app for klær, strøm og møbler på sikt? Det klassiske eksempelet er jo hvordan videosamtaler har gjort det mindre nødvendig å reise, sier Gabrielli og legger til:

– Og det finnes haugevis av andre eksempler på hvordan digitale løsninger bidrar til klimakutt.

– Vil inspirere andre bedrifter

– Jeg liker spesielt godt at veiviseren forteller historier om selskaper som allerede er i gang med arbeidet. Det tror jeg vil inspirere andre bedrifter til å gjøre det samme, sier Lin Jacobsen Hammer.

Lin Jacobsen Hammer er bærekraftsansvarlig hos DNV, og jobber til daglig med å hjelpe bedrifter å nå bærekraftsmålene sine. I Bærekraftsveiviseren kommer hun med tips og råd til alle som ikke har kommet i gang. (Foto: Privat)

Hammer jobber til daglig som bærekraftsansvarlig i DNV, og er en av ekspertene som har bidratt til veiviseren. Hun tipser deg blant annet om hvilke spørsmål du bør stille før du går i gang, i tillegg til hvordan du etablerer gode rutiner for å rapportere om målene.

Ifølge Abelias omstillingsbarometer 2021 har norsk næringsliv fortsatt en lang vei å gå for å bli internasjonalt konkurransedyktige på bærekraft. Bedre tilrettelegging for denne omstillingen er helt sentralt for å sikre at velferdsstaten overlever, og for å sikre at norske bedrifter ikke seiler akterut.

For Digital Norway er arbeidet med digitalisering en naturlig del av den grønne omstillingen:

– Vi sier at digitalisering handler om å utnytte data og digitale teknologier til å forbedre, fornye og skape nytt, og det er ingen tvil om at digitalisering er avgjørende for å nå bærekraftsmålene. Vi er ikke opptatte av digitalisering for digitaliseringens skyld, men hvilke utfordringer og behov det kan løse på samfunnsnivå, sier hun.

Går sammen om kompetanseløft

Bærekraftsveiviseren er første del av en større ambisjon på dette området:

–  Vi gleder oss stort over å ha inngått et spennende partnerskap med UN Global Compact Norge. Med sin spisskompetanse på bærekraft er de en viktig kunnskapspartner for oss, og sammen skal vi fortsette å jobbe for sikre ytterligere kraft og fart i en bærekraftig omstilling for små- og mellomstore bedrifter, sier Liv Dingsør.

Administrerende direktør Kim Gabrielli i UN Global Compact Norge er overbevist om at samarbeidet vil bære frukter:

– Vi er i gang med et større kompetanseløft på bærekraft rettet mot SMB-sektoren som vi lanserer i januar 2022, og vi er glade for at DigitalNorway nå går inn som en hovedpartner i dette arbeidet. Med sin spisskompetanse på digitalisering og distribusjonskraft i nettverket sitt, er vi sikre på at dette vil styrke og komplementere vårt videre arbeid på dette viktige området, sier han.

I veiviseren vil du blant annet lære …

  • Hva bærekraft kan bety i praksis for deg og bedriften: utfordringer og muligheter
  • Hvordan digitale trender og teknologier, fra blokkjede til kunstig intelligens og tingenes internett, henger sammen med bærekraft
  • Hvordan du kan gå fram for å kartlegge ditt eget avtrykk, og hvordan du går løs på dokumentasjon, krav og sertifiseringer
  • Hvordan du kan bruke bærekraft som et salgsargument, samtidig som du unngår grønnvasking
  • Hvilke konkurransefortrinn en bærekraft-satsing kan gi, og hvilke muligheter det åpner for å utvikle nye produkter og tjenester 
  • Hvordan du kan forankre bærekraft i virksomheten og i forretningsmodellen, med verktøyene du trenger for å lykkes  

Lær mer om hvordan din bedrift kan bli bedre på bærekraft:

Veiviser

Bærekraft & digitalisering

Den komplette startguiden for å jobbe effektivt med bærekraft, digitalisering og forretningsutvikling.

405 Moduler0% Fullført

Tema

Bærekraft

Å drive bærekraftig er ikke lenger det motsatte av å drive lønnsomt – tvert imot. Her kan du lære mer om hvilke muligheter bærekraft kan innebære for din bedrift, og hvordan du bør gå frem.