Datasystemer tar 12% av verdens energi. Men data er også en del av løsningen

Den digitale transformasjonen og det grønne skiftet er tett og uatskillelig sammenflettet. Morten Dæhlen er blant kursholderne i UiOs videreutdanning i data science for næringslivet – der du i år kan lære om hvordan data er en nøkkel til grønne løsninger. Foto: Mikael Lunde / NewsLab

Lær hvordan data science kan være en nøkkel i den grønne digitale transformasjonen – og hjelpe deg å gå fra data til innsikt til handling – gjennom fem små kurs for næringslivet på Universitetet i Oslo. 

– Ingen snakker om hva det koster av elektrisk kraft å lagre data på aktive medier. Vi skal lagre mer og mer og mer og mer. Anslagsvis 12 prosent av all elektrisitet i verden brukes av datasystemer. Det er vilt mye – og dette tenker vi ikke på en gang, sier Morten Dæhlen.

Han er leder for dScience-senteret ved Universitetet i Oslo (UiO) og ansvarlig for kurset «Verdien av data i beslutningsprosesser» – en del av UiOs videreutdanningsprogram i data science for næringslivet. 

Kurset – som retter seg mot de som allerede er i jobb og vil lære mer om data – vil i år ha en tydeligere grønn profil. 

Samfunnet og næringslivet går ikke bare gjennom en digital transformasjon eller et grønt skifte, hver for seg. Det er tett sammenflettet. 

Digitaliseringen har et betydelig energiforbruk og fotavtrykk. Men det er ikke et alternativ å skru klokken tilbake på den digital transformasjonen, og det er heller ikke riktig – for her ligger også viktige deler av  løsningene. Smart bruk av data hjelper oss med å ta bedre beslutninger, effektivisere prosesser, løse oppgaver på nye måter og forutsi hva som kan skje i fremtiden. 

Vi må likevel våkne opp til både utfordringene og mulighetene som ligger i kombinasjonen av det digitale og grønne skiftet, mener Dæhlen.

–  Vi er bakpå! Vi må virkelig begynne å tenke på hvordan vi bruker digitale løsninger for å bli mer grønne. Og vi må også tenke over at de digitale tjenestene i seg selv må være grønne, sier Dæhlen.

Lær å bli grønn med data – og ta grønne valg

Kurset som Dæhlen leder til høsten er del av videreutdanningen «Fra data til innsikt», som består av fem enkeltstående kurs som holdes fra høsten 2022 til januar 2023 (se faktaboks). 

Her kan du som er i jobb – enten i næringslivet eller det offentlige – blant annet lære om digitalt lederskap, hvordan teknologi maskinlæring og digitale tvillinger fungerer, og hvordan du kan hente kunnskap ut av data og bruke dette i forretningsutvikling.

Mer overordnet, spesielt i første kurs, handler det om noe større – nemlig hva du vil bruke kunnskapen og ferdighetene til: Å bli grønn med data og ta grønne valg.

– Det handler om å lære hvordan du henger med i den grønne omstillingen. De bedriftene som klarer å håndtere dette vil få de beste kandidatene. Folk vil ikke akseptere måten mange driver på nå, Dæhlen.

Fakta: Fra data til innsikt

Universitetet i Oslo startet i 2021 en ny videreutdanning i data science, rettet mot dem som allerede er i jobb i næringslivet og offentlig sektor. Videreutdanningen består i år av fem kurs eller «mikroemner». Hver av dem går over tre dager. Kursene kan fullføres enkeltvis eller settes sammen til en utdanning på 10 studiepoeng. I utviklingen av programmet har UiO samarbeidet DigitalNorway og Lørn.tech.

Fra data til innsikt består av følgende kurs: 

Første kurs, «Verdien av data i beslutningsprosesser», er overordnet og passer for både ledere og dem med bakgrunn i matematikk og IT. De påfølgende kursene går mer i dybden og krever mer forkunnskaper, som en bachelor i realfag og/eller noe bakgrunn i matematikk og programmering. 

Kursavgift per kurs er 5000 kroner. Påmeldingsfrist for «Verdien av data i beslutningsprosesser» er torsdag 11. august.

Utvikler verdens grønneste forskningsfartøy – med digital tvilling

Et eksempel på hvordan data science, digitalisering og bærekraft er sammenflettet, er et prosjekt UiO jobber på sammen med blant andre Kongsberg Maritim – om å lage verdens grønneste forskningsfartøy.

– For å forstå hva som er de beste grønne løsningene, skal vi bygge en digital tvilling av denne båten, sier Dæhlen. 

En digital tvilling er en digital representasjon av et gitt system eller en gjenstand. Den digitale tvillingen vil kunne gi deg en simulering av det som skjer – eller kan skje – i virkeligheten. Vi kan også, ved hjelp av en digital tvilling, stille oss spørsmålet «Hva om …?».

– Ved hjelp av digitale tvillinger, som inkluderer maskinlæringsteknikker, kan vi bedre forstå hvordan vi kan lage systemer ute i verden som er grønne. Vi bruker den digitale tvillingen til å forstå hva som er de grønneste alternativene. Da er vi avhengig av gode data, sier Dæhlen. 

– I dette tilfellet må vi ha data om båten, men også om omgivelsene som båten er i. Altså havet – og kystsoner. Ved å samle og legge inn disse dataene i modellene, kan vi undersøke alle mulige fenomener og drive digitale eksperimenter før vi implementerer disse i naturen, sier han. 

Har ikke annet valg enn å ta det på alvor

Morten Dæhlen leder arbeidet med en stor europeisk utredning om hva som bør være den digitale agendaen for en vellykket grønn omstilling. 

Blant hovedanbefalingene i rapporten, som kommer i oktober, er at den digitale delen av verden må bli betydelig grønnere, at vi må forberede oss på fremtidens ukjente utfordringer, og at morgendagens arbeidskraft må ha både grønne og digitale ferdigheter.

CO2-fotavtrykket til alle verdens datasystemer er ifølge Dæhlen på størrelse med flyindustrien.  

– Jeg er mer overbevist enn noensinne om at vi trenger metoder som digitale tvillinger og maskinlæring for å være grønne. Det kommer til å være en viktig del av løsningen på veldig mange områder. Og så må metodene i seg selv være grønne. For eksempel, hvor energieffektive kan algoritmene våre bli? spør han.

Maskinlæring og digitale tvillinger er teknologier som mange har hørt om og har en viss forståelse av, men kanskje uten å helt kunne se hvordan skal anvendes.

Dæhlens opplevelse er at de som deltar på «Verdien av data i beslutningsprosesser», og lærer om disse tingene på mer enn et helt overfladisk nivå, oppdager at dette er noe mer enn de trodde. De forstår både mer av mulighetene – og begrensningene. 

– Tilbakemeldingene fra tidligere deltakerne har vært at de kom inn med «bits and pieces» av ting de kunne noe om, men at de i dette kurset fikk en mer helhetlig forståelse. Det å forstå helheten og samtidig kunne noe om detaljene, er nødvendig for å ta kloke valg, sier Dæhlen. 

Det gir i neste omgang redskapene til å velge en bedre kurs for virksomheten sin og ta bedre beslutninger – både store og små. Som Dæhlen sier det: 

– Programmet heter «Fra data til innsikt», men kanskje et bedre navn hadde vært «Fra data til innsikt til handling». Blir innsikten god nok, blir også handlingene bedre.