Ny etterutdanning rettet mot næringslivet – vil avmystifisere data som ressurs

SE MULIGHETENE I DATA: Over tre dager i desember kan du lære om mulighetene i data for din virksomhet, med banebrytende kunnskap tett på forskningsfronten. Kurset inngår i en ny videreutdanning ved UiO, ledet av blant andre professor Morten Dæhlen og postdoktor Vegard Antun. Foto: Mikael Lunde / NewsLab

UiO tilbyr et nytt program om verdien i data, rettet mot ledere og ansatte i næringslivet og offentlig sektor. Første mikroemne går over tre dager i desember.

Data er en av vår tids mest verdifulle ressurser. Virksomheter som vil være frempå i dag må derfor ikke bare digitalisere. De må tenke at data er en like viktig ressurs som menneskelig arbeidskraft og kapital. De må bli datadrevet.

Det er bakgrunnen for at Universitetet i Oslo (UiO) tilbyr «Fra data til innsikt» – et helt nytt etter- og videreutdanningsprogram som nå er åpent for påmelding for ledere og ansatte i offentlig sektor og næringslivet. 

Første mikroemne heter «Verdien av data i beslutningsprosesser», og holdes over tre dager i desember. Kurset kan tas alene og krever ingen spesielle forkunnskaper, men det anbefales at du har utdanning tilsvarende en bachelorgrad i realfag. 

Data science åpner for effektivisering og nye muligheter

Data brukes i dag til å automatisere prosesser, løse oppgaver på helt nye måter og forutsi noe som kan komme til å skje. Det er nøkkelen til å ta i bruk kunstig intelligens. Det kan gi oversikt over hva som foregår i bedriften og gi støtte for beslutninger.

– God og riktig bruk av data handler både om å effektivisere eksisterende aktiviteter og å skape nye muligheter. Det gjelder for alle virksomheter, sier professor i informatikk Morten Dæhlen. 

Han er leder for dScience-senteret ved Universitetet i Oslo og ansvarlig for introduksjonskurset som går i desember. Kurset vil gi et overordnet innblikk i sentrale metoder og aktuelle problemstillinger i data science. 

– Det handler om hvordan du kan hente kunnskap ut av data og bruke dette i forretningsutvikling, i utviklingen av produkter og tjenester, sier Dæhlen.

Nærmere bestemt tar det første emnet for seg tre store og viktige spørsmål: Representasjon av kunnskap, analyse av data, og hvordan data kan brukes i beslutningsprosesser og digitalt lederskap. Du vil også lære om hva slags etiske og juridiske spørsmål som kan dukke opp i slike prosesser – og hvordan du best bør forholde deg til disse. 

Målgruppen for introduksjonsemnet er ledere, beslutningstakere og andre interesserte i næringslivet og offentlig sektor. 

Utdanningsprogrammet er lagt opp på en slik måte at du skal kunne gjennomføre enkeltkurs eller hele programmet selv i en travel arbeidshverdag. Hvert kurs er et mikroemne som går over bare tre dager. 

Det du lærer, skal du kunne ta med deg rett tilbake i arbeidet. 

– Vår oppgave i kursene er å sørge for at de som tar disse emnene, blir gode til å anvende data i beslutningsprosesser for verdiskaping, sier Dæhlen.

Temaene og emnene i utdanningen valgt ut på bakgrunn av samtaler med representanter fra næringslivet – blant annet gjennom nettverket til DigitalNorway.

Fakta: Fra data til innsikt

Ny etter- og videreutdanning (EVU) innen data science fra Universitetet i Oslo (UiO). Starter opp i et pilotprogram fra desember 2021. Utdanningen retter seg mot ledere og andre i næringslivet og offentlig sektor, og er utviklet i samarbeid med blant andre DigitalNorway. 

Hvert emne er et kort kurs som går over tre dager og gir 2,5 studiepoeng. Kursene kan fullføres enkeltvis eller settes sammen til en utdanning. Foreløpig er det satt opp fire kurs på til sammen 10 studiepoeng.

Første emne heter «Verdien av data i beslutningsprosesser» og er et oversiktsemne rettet mot ledere, IT-ansatte og andre som vil forstå verdien av data og få et overblikk over det aller nyeste som rører seg på feltet. De påfølgende kursene vil gi en fordypning på utvalgte områder som maskinlæring og digitale tvillinger.

Det første emnet holdes over tre dager, 6., 7. og 17. desember 2021. Kursavgiften er i pilotperioden på kr. 5.000,-. 

– Emner som ikke fantes for få år siden

Vegard Antun er postdoktor i beregningsorientert matematikk. Han er med på å utvikle og skal undervise i programmet.

– De siste årene har det vært mye hype rundt teknologier som digitale tvillinger, kunstig intelligens og dyplæring. Fra data til innsikt er et studieprogram som vil avmystifisere disse teknologiene, sier Antun. 

Dyplæring, digitale tvillinger og usikkerhet i maskinlæring er tema for hvert sitt mikroemne som vil gis på nyåret. Disse vil være mer tekniske enn oversiktskurset, og mer rettet mot de som jobber «hands-on» med data i næringslivet og det offentlige. 

– Her kommer du tett på forskningsfronten. Dette er emner som rett og slett ikke fantes for noen få år siden, for dem som utdannet seg på dette feltet for en tid tilbake, sier Antun. 

Kursene vil holdes av de som selv forsker på eller jobber med disse temaene, som jobber tett med internasjonale forskningsmiljøer, og derfor kan trekke frem de mest aktuelle problemstillingene og metodene innen data science i dag. 

Introduksjonskurset «Verdien av data i beslutningsprosesser» er nå åpent for påmelding, med et begrenset antall plasser. Kurset holdes mandag 6., tirsdag 7. og fredag 17. desember i år. 

Tema

Data

Om din bedrift skal kunne ta del i dataøkonomien, må du forstå hvilke data dere faktisk besitter, hvordan du skal forvalte den – og hvordan du kan skape verdi av den.