Datadeling i praksis: Ny oversikt løfter frem eksempler og beste praksis

– Vi trenger at flere vet hva deling av data innebærer i praksis, fremfor at kun noen ildsjeler, ledere eller plattform- og dataansvarlige i visse virksomheter vet hva det betyr av forpliktelser, sier Helge Dahl-Jørgensen, leder for industri og bærekraft i Digital Norway.

For å få tilgang på verdifulle data, må vi utveksle og dele med hverandre – men her er det både juridiske, organisatoriske og teknologiske barrierer som må overkommes. En ny oversikt skal gjøre denne hinderløypen enklere å navigere i.

80 prosent av industrielle data blir ikke brukt. Det anslår EU. 

Også ellers i næringslivet finnes det massevis av data som ligger urørt – men som potensielt kunne ha hjulpet virksomheter med å effektivisere driften sin, ta bedre avgjørelser og skape større verdier. 

En av tingene som holder oss tilbake, er at hver enkelt virksomhet ofte bare sitter på deler av puslespillet. For å låse opp verdiene krever det at vi deler og utveksler data med andre. 

Her stopper det opp for mange. 

– Deling av data er ikke helt rett frem, og det er heller ikke én løsning som passer alle. Langt i fra: dette avhenger veldig av bransje, kontekst og hva slags data det er snakk om, og ikke minst hva aktørene ønsker å oppnå, sier Helge Dahl-Jørgensen, leder for industri og bærekraft i Digital Norway. 

Han mener vi derfor må bli mer presise når vi snakker om datadeling – og gjøre det lettere å finne hjelp og veiledning som er relaterbar i helt konkrete situasjoner. 

Nettopp derfor har Digital Norway nå publisert kurset «Scenarier for deling av data». Bakgrunnen for satsingen er en samarbeidsavtale mellom Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og Digital Norway, med mål om å legge bedre til rette for økt deling av industridata i norsk næringsliv.

Fakta: «Scenarier for deling av data»

En digital oversikt over eksempler, caser og beste praksis for deling av data mellom virksomheter. Satsningen er tilgjengelig digitalt og helt gratis.

Kurset er basert på den offentlige rapporten Deling av industridata, utgitt av Kommunal- og distriktsdepartementet i 2022, og de seks scenariene er også hentet herfra. 

For hvert scenario – for eksempel deling av data mellom to virksomheter, eller deling av data mellom flere virksomheter på en felles dataplattform – kan du lese både hva andre gjort, hvilke ting en må tenke på, og hva som regnes som god praksis på området. 

Kurset inngår som en del av oppdraget fra KDD til Digital Norway med mål om økt deling av industridata i norsk næringsliv.

– Viktig for å lykkes med overgangen til et bærekraftig samfunn

«Bedre utnyttelse av data er viktig om Norge skal lykkes i overgangen til et mer bærekraftig samfunn og en grønnere omstilling». 

Det står det i regjeringens stortingsmelding «Data som ressurs – Datadrevet økonomi og innovasjon». 

Deling og utveksling av data trekkes frem – politisk, i næringslivet og i mediene – som et av de viktigste digitaliseringsgrepene vi kan ta som samfunn for å møte fremtidens behov, samtidig som vi legger til rette for vekst og gevinstrealisering. 

– «Alle» vil at vi skal dele mer data. Men det at mange snakker om det, er ikke det samme som at mange driver med det, sier Dahl-Jørgensen. 

– Vi trenger at flere vet hva deling av data innebærer i praksis, fremfor at kun noen ildsjeler, ledere eller plattform- og dataansvarlige i visse virksomheter vet hva det betyr av forpliktelser, sier han. 

Deling av data er nemlig, som det ligger i navnet, ikke et énmannsshow. Det avhenger av at flere parter møtes på tvers av behov og forutsetninger for å jobbe sammen mot et felles mål. 

– Da er det nødvendig at man snakker samme språk, legger Dahl-Jørgensen til. 

Hva menes med industridata, og hvem er det aktuelt for?

Scenariene i kurset er hentet fra rapporten «Deling av industridata». Det betyr imidlertid ikke at dette bare er relevant for virksomheter innen tradisjonell industri. 

Faktisk har utvalget tolket mandatet så bredt at det rommer alle bedriftsdata unntatt dem som inneholder personopplysninger. 

Dette omfatter med andre ord en stor del av av dataene som alle slags store og små, private og offentlige, virksomheter bruker hver eneste dag – alt fra lagerbeholdninger, produksjonsdata til regnskap, nettsidedata og kundedata.

Scenariene er heller ikke begrenset til å gjelde spesifikt for industribedrifter, men er brede nok til å favne alle slags virksomheter som er interessert i å dele data.

Lær hvordan Equinor, Tine og andre deler data 

I oversikten vil du i løpet av seks scenarier lære hva du bør tenke på når du skal i gang med datadeling, og få kunnskap og inspirasjon fra konkrete eksempler fra ulike bransjer. 

Dette er scenariene:

  1. Intern deling i egen virksomhet 
  2. Deling av data mellom to virksomheter 
  3. Deling av data med en leverandør
  4. Utveksling av data i en felles arkitektur 
  5. Deling av data mellom flere virksomheter på en felles dataplattform
  6. Deling av data på en felles dataplattform med datatjenester

Kurset gir også en introduksjon til temaet, et overblikk over hva slags type data det er vi snakker om og generelle anbefalinger og god praksis. 

Oversikten inneholder også eksempler og caser fra næringslivet.

For eksempel om hvorfor Equinor har gjort store mengder data fritt tilgjengelig for andre, og hvordan aktører i forsikringsbransjen har gått sammen for å dra nytte av hverandres data – uten å gi hverandre direkte innsyn eller dele forretningshemmeligheter. 

I tillegg kan du lære mer om hvordan TINE, Felleskjøpet og Gjensidige samarbeider om en felles plattform for en mer bærekraftig matproduksjon.

En langsiktig satsning

Digital Norway har startet med, og vil i tiden fremover, jobbe systematisk med å samle læring og beste praksis fra en rekke bransjer og bedrifter. Alt blir løpende tilgjengeliggjort på temasiden om data

– I tillegg til den digitale satsingen samler vi ildsjeler og fagpersoner i fysiske nettverk hvor målet blir å dele erfaringer og gode caser. Det er mye kunnskap og erfaring der ute som må tilgjengeliggjøres for flere, avslutter Dahl -Jørgensen.

Les «Scenarier for deling av data» her

Introkurs

Scenarier for deling av data

Dette kurset består av en samling tenkte scenarier for deling av data, med praktiske eksempler på hvordan aktører i ulike bransjer deler og utveksler data i reelle situasjoner.

209 Moduler0% Fullført