Brukte første dag som statsråd til å diskutere digitalisering med næringslivet

På første dag som ny statsråd møtte Karianne Tung (til høyre) næringslivet. Her sammen med Liv Dingsør, daglig leder i Digital Norway.

EU, bedre rammer for datadeling og privat-offentlig samarbeid var blant temaene da digitaliseringsministeren møtte næringslivet til innspillsmøte.

Karianne Tung brukte sin første hele arbeidsdag som digitaliserings- og forvaltningsminister på et innspillsmøte for regjeringens nye nasjonale digitaliseringsstrategi. 

Under møtet, som ble arrangert av Digital Norway, NHO og Abelia, kom et mangfold av små, mellomstore og store bedrifter med sine innspill, råd og ønsker for strategien. 

– Jeg kunne ikke ha startet i denne rollen på en bedre måte enn å hoppe ut i det blant entusiastiske folk som er glade i teknologi og nye løsninger, uttalte den ferske statsråden til forsamlingen. 

Riktig prioritering

Blant temaene som ble tatt opp var koblingen mellom grønn og digital omstilling, tettere samarbeid mellom offentlig og privat sektor, bedre rammer for deling av data og hvordan Norge kan knytte seg til EU sitt arbeid med regulering og tilrettelegging for økt bruk av data og digitale teknologier. 

Karianne Tung var svært tydelig på at næringslivet spiller en viktig rolle i digitaliseringen.

Tung var tydelig på at det å bruke sin første dag i regjeringskabinettet med næringslivet, var en riktig prioritering: 

– Det er næringslivet som skaper og gir oss de verdiene som gjør at vi kan ha en offentlig sektor. Den verdiskapningen som skjer i næringslivet blir helt avgjørende i årene fremover. Kanskje mer enn før, siden vi skal gjennom en stor omstilling. 

– Vi klarer ikke å digitalisere uten næringslivet. For å oppnå resultater er det derfor så viktig å samarbeide og spille på lag, la hun til. 

Store forventninger

Å ha et departement og en minister som rendyrker digitalisering og forvaltning er helt essensielt for å kunne løse fremtidens utfordringer, sier Liv Dingsør, daglig leder i Digital Norway: 

– Digitalisering berører samtlige departementer i regjeringen, og er helt nødvendig for bedriftene som holder AS Norge i drift. Derfor har vi store forventninger til hva en så sterk fagperson som Karianne Tung og et helt nytt digitaliserings- og forvaltningsdepartement kan få til.

– Sektorprinsippet består, men en viktig del av oppdraget tror jeg blir å skape motivasjon og rom til å jobbe sammen på tvers. 

Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO.

Dette stiller Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO seg bak, og henvender seg direkte til ministeren:

– Det er mange du skal minne om å investere tilstrekkelig i digitalisering på budsjettkonferanser. Vi heier og er glade for at du har kommet inn i posten, sier hun og legger til:

– Arbeidet med den nye digitaliseringsstrategien er svært viktig for oss som representerer 33.000 norske bedrifter innenfor alle bransjer. Digitalisering er nøkkelen til økt produktivitet og velferdsvekst, for det grønne skiftet, og for utviklingen av et trygt og inkluderende samfunn. 

Øystein Søreide, administrerende direktør i Abelia, understreker nødvendigheten av å bevare Norges digitale forsprang. Samtidig advarer han mot «sardinboksøkonomien»: 

Øystein Søreide, administrerende direktør i Abelia.

– Vi har en næringsstruktur som ligner for mye på en sardinboks – fisk, olje og aluminium. Det er ikke bærekraftig på sikt. For å fikse det, må vi ha kunnskap og kompetanse. Vi må forske mer, tettere på næringslivet og i samspill offentlig-privat.

– Vi håper at de smidige, raske og iterative prosessene IT-bransjen er kjent for, også kan inspirere arbeidet med både digitaliseringsstrategien og med det nye departementet.  

– Tydelige stolper peker seg ut

Dette er ikke første gang regjeringen jobber med en strategi for digitalisering. I 2018 ble Digital21 lagt frem. Der ble 64 konkrete tiltak for å fremme næringslivets evne og mulighet til å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap presentert.

Trond Moengen la frem Digital Norway sitt budskap under innspillsmøtet. Han ledet arbeidet med Digital21 i sin tid.

Til forskjell fra Digital21 retter den nye nasjonale strategien seg både mot offentlig sektor og næringslivet. Selv om arbeidet er i innspillsfasen, sa Tung at det allerede nå er noen tydelige stolper som peker seg ut:

– Det går på den digitaliserte staten, det digitaliserte næringslivet, den digitale innbyggeren – og hvordan dette henger sammen i et samfunn, sa hun og la til: 

– Det samme gjelder sikkerhet, beredskap, etiske problemstillinger og forholdet til verden rundt oss, da særlig EU. 

Grunnleggende med kompetanse og kunnskap

Til stede på møtet var store virksomheter som Equinor, Nordea, Skanska og Yara, samt ferskere teknologibedrifter som VitalThings og Nyby.

Daglig leder i Inventas, Ove Pryde Pettersen, var én av flere innspillere som tok til orde for bedre bestillerkompetanse og bredere digital forståelse, særlig i det offentlige: 

– For vår del er det ikke vanskelig å få tak i folk. Men kompetanse stopper kundene våre. Det hindrer vår vekst. 

At både spiss og bred kunnskap og kompetanse er en grunnleggende faktor for å lykkes, var ministeren enig i:   

– Det at man klarer å legge til rette for at man kan få mer kompetanse når man trenger det, er kjempeviktig, og enda viktigere i en tid hvor utviklingen går fort. 

Samarbeid mellom privat og offentlig sektor

Flere bedrifter poengterte dessuten viktigheten av å ikke se seg blind på teknologien i seg selv, men at rammer må legges for samspillet mellom mennesker, organisasjon og teknologi for gevinstrealisering i digitaliseringsprosjekter. 

Fredrik Gulowsen i Nyby etterlyste et mer logisk marked, med økt fokus, ikke bare på innkjøpskompetanse, men også på skaleringskompetanse. 

– Vi må bevege oss vekk fra leverandør og kundefokus i samspillet mellom offentlige og private aktører, og heller mot reelle partnerskap med felles mål

– Det må utvikles mekanismer i digitaliseringsstrategien som gjør at det lønner seg å jobbe smart, og gjør vondt å jobbe dumt. 

Fredrik Gulowsen i Nyby

Da må også endringsledelse etterspørres i innkjøpsdialogen, og ikke bare teknologi spesifikasjoner, forklarte han. 

Tung pekte på at digitalisering ikke nødvendigvis er et mål i seg selv – men et verktøy for å nå viktige mål – som nullutslipp og fremtidens arbeidsplasser. 

Da er man avhengig av et godt samarbeid mellom privat og offentlig sektor:

– Det er helt avgjørende, for dette får verken offentlig eller privat sektor til på egen hånd. Bedriftene får det ikke til alene, gründere får det ikke til alene og forskningsinstituttene får det ikke til alene.

– Da er vi avhengig av at maskineriet som smører det samarbeidet er best mulig. Vi må snakke sammen og jobbe sammen, avsluttet Tung.