NHO Reiseliv og Digital Norway lanserer kompetanse-verktøy

På få år er mye snudd opp-ned for den norske reiselivsnæringen – og behovet for digital kompetanse er større enn noensinne. Slik vil NHO Reiseliv og Digital Norway bidra med et nytt kompetanseverktøy.

– Reiselivsnæringen har alltid vært lett påvirket av alt som skjer rundt oss. Vi er helt avhengige av at du og jeg går ut og spiser og drikker, sier Henrik Hamborg, politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv.

– Så vi kan jo si det sånn at det under pandemien ble veldig tydelig hvor avgjørende det kunne være å tenke nytt og raskt tilegne seg ny kompetanse.

I tillegg kommer alle de andre tingene som gjør det mindre forutsigbart å jobbe innenfor reiseliv nå enn på lenge, ifølge Hamborg:

– Du har verdensbildet, det politiske bildet her hjemme, økonomien generelt og den svake kronen spesielt … og på toppen av dette kommer den teknologiske utviklingen.

Lanserer nytt kompetanseverktøy

Henrik Hamborg, politisk rådgiver for utdanning og kompetanse i NHO Reiseliv. Foto: NHO Reiseliv / Per Sollerman

Med bakgrunn i dette virkelighetsbildet, har NHO Reiseliv nå brettet opp ermene for å legge mer til rette for nødvendig kompetanseheving blant sine medlemsbedrifter.

– Den største majoriteten av våre medlemmer befinner seg innenfor servering og overnatting. Dette er jo alle sammen veldig konjunkturutsatte virksomheter, som også ble kastet ut på dypt vann under pandemien, forteller Hamborg.

Brått måtte veldig mange lære seg helt nye ting som de tidligere ikke hadde vært borti: 

– For mange handlet det om å i det hele tatt kunne fortsette virksomhetene sine. Over natta måtte de digitalisere alt fra servering med QR-koder til at du selv måtte sjekke inn på hotellene.

Når NHO Reiseliv nå lanserer et nytt verktøy for kompetansekartlegging for reiselivsnæringen i samarbeid med Digital Norway, er det med et ønske om å forberede alle de ulike aktørene i reiselivsnæringen på det fremtiden måtte by på av både muligheter og utfordringer.

– Dette verktøyet gjør det lettere for den enkelte aktøren å oppdage om det er noen områder hvor de burde styrke sin egen kompetanse, forteller Hamborg.

– Men det gjør det også mulig for oss å bedre forstå hvilke kompetansebehov medlemmene våre faktisk har. Da kan vi lettere systematisere og profesjonalisere de kompetansehevende tiltakene våre, slik at vi treffer spikeren mer på hodet med hva vi faktisk tilbyr og gjennomfører.

Fakta: Dette er kompetansekartleggeren

Den nye kompetansekartleggeren for reiselivsnæringen gir deg som leder, eller del av ledergruppen:

  • Innsikt i hvilken kompetanse som er viktig i dagens digitale arbeidsliv
  • Støtte til å prioritere og finne kompetansegap i bedriften
  • Tips om kurs som kan tette kompetansegapet

Verktøyet for reiselivsnæringen er en bransjeversjon av et generisk gratis verktøy i arbeidet med kartlegging av kompetanse, utviklet i samarbeid med Viken fylkeskommune og Digital Norway.

Viktig også for de minste

Med sine rundt 4000 medlemmer, er NHO Reiseliv den største arbeidsgiverforeningen innen reiselivet i Norge.

– Det har lenge vært et ønske å øke kompetansen til våre medlemmers ansatte. Da tenker vi primært på de som er i en mellomlederfunksjon og gjerne oppover, ikke nødvendigvis de som er i førstelinjen. For denne målgruppen finnes det en rekke kurs og videreutdanninger, slik at kompetansehevingen ivaretas på alle nivåer, sier Hamborg. 

Samtidig peker han på hvordan veldig mange av medlemmene er småbedrifter, der det ofte ikke er noe skillelinje mellom disse arbeidsoppgavene:

– Det er jo veldig mange der ute som både er hotellsjef og som bemanner resepsjonen, med svært mye ansvar i det daglige. Da er det forståelig om de ikke har oversikt eller kapasitet til å se på hvordan organisasjonen kan og bør effektiviseres, sier Hamborg.

Men også her var pandemien et veiskille for mange, også i de minste virksomhetene, påpeker han:

– Det var jo tøft da det sto på som verst, men i kjølvannet kan man kanskje se at det har åpnet opp noen øyne. Etter pandemien har det skjedd en dreining i aksept for ny kunnskap, også før nye trender tvinger seg frem. Bransjen har skjønt at de ikke kan sitte og lukke øynene for det som skjer. 

Å tilegne seg ny kompetanse er vel så viktig for små virksomheter, om ikke viktigere, ettersom de ikke har så mange ressurser å spille på som de større. Da gjelder det å kunne snu seg raskt.

– Vi håper at vi med det nye verktøyet for kompetansekartlegging slik kan gi et dytt i riktig retning for de som nå skjønner at de må gjøre noe, men ikke helt vet hvor de skal starte.

Kan ikke ta de ansatte for gitt

En annen viktig lærdom som har kommet gjennom de siste turbulente årene, er ifølge Hamborg at man «ikke lenger kan ta de ansatte for gitt»:

– Helt siden EU-utvidelsen i Øst- og Sentral-Europa i 2004, har det jo vært mer eller mindre fri arbeidsinnvandring, der folk nærmest har stått i kø for å få jobb i Norge. Under pandemien innførte vi imidlertid en veldig streng og restriktiv innreisepolitikk, der det nærmest ble umulig å komme inn i landet. Og etter det har det vært bråstopp, forteller han.

– Denne nye tonen har nok skremt bort en hel del. I tillegg kommer et økt lønnsnivå i hjemlandet, samt en rekordsvak krone som gjør det til dårlig butikk å ta med seg den norske lønna til hjemlandet.

Dette gjør at flere nå blir mer bevisst på å beholde de man allerede har, sier Hamborg.

– Disse kan til en viss grad motiveres med for eksempel høyere lønn, men vel så viktig er det at de føler at de får utvikle seg i jobben. Da stilles det igjen krav til at virksomheten har gjort seg opp noen tanker om hvilke kompetansehevende tiltak de kan ha å tilby til sine ansatte.

Med et økt tilfang av nye måter å tilrettelegge for slik opplæring, gjerne i form av digitale kurs som kan tas når man selv har tid og kapasitet, er håpet at flere skal søke seg til ny kompetanse.

Behovet for å reise og bruke mye tid og penger på kurs har blitt redusert, og digitale alternativer er mer attraktive.

– Det er veldig viktig at vi utnytter den digitale verktøykassa. Og om vi med det nye kartleggingsverktøyet også vet at vi er mer relevante med det vi kan tilby, er mye forhåpentlig gjort.