30 prosent av norske bedrifter er blitt kopiert. Slik beskytter du verdiene dine

Gjennom fem korte kurs fra DigitalNorway og Patentstyret kan du lære hvordan du gjør ideer til verdier – og verner om verdiene du har. På bildet: Elisabet Mæland Fosse, direktør for for Kommunikasjons- og kunnskapsavdelingen i Patentstyret Foto: Beate Willumsen / Patentstyret

Har du sikret enerett til produktene og tjenestene dine? Å beskytte immaterielle rettigheter er viktigere enn noensinne. Disse fem små, gratis kursene fra DigitalNorway og Patentstyret viser hvordan.

– Undersøkelser viser at hele 30 prosent av norske virksomheter har opplevd å bli kopiert, sier direktør Elisabet Mæland Fosse for Kommunikasjons- og kunnskapsavdelingen i Patentstyret. 

– Konkurransesituasjonen har blitt tøffere, og dermed er det også viktigere å passe på å få enerett til det du har som er unikt.

Hvert år mottar Patentstyret et sted mellom 5.000 og 5.500 søknader fra norske søkere om patent, varemerke- eller designregistrering.

Men det er trolig mange flere norske bedrifter som burde ha søkt om enerett til produktet eller tjenesten sin. Bare i løpet av andre kvartal i fjor ble 18.000 nye bedrifter etablert i Norge, viser tall fra SSB.

Ifølge statistikk er det kun ni prosent av europeiske SMB-er som sikrer seg rettighetene til innovasjonene sine, noe som også er tilfellet her i landet.

– Norge ligger lavere på IPR-beskyttelse (immaterielle rettigheter) enn våre naboland Sverige og Danmark, sier Mæland Fosse. 

For å gi hjelpe deg og bedriften din i gang, har DigitalNorway i samarbeid med Patentstyret laget fem mikrokurs om hvilke verdier du bør beskytte – og hvordan du går frem for å beskytte dem.

Vern om verdiene dine 

Hvis du ser bort ifra flinke ansatte, et velutstyrt kontor og penger på konto … hva slags verdier er det virksomheten din sitter på?

Immaterielle ting som ideer, tekniske løsninger, oppfinnelser, merkenavn, logoer og design kan være vel så verdifullt. Men å beskytte dette er ikke like rett frem.

DigitalNorway og Patenstyret har derfor laget fem små kurs om hvordan du gjør ideer til verdier – og verner om verdiene du har. Vi har laget disse for å inspirere deg til å ta en gjennomgang av det du har, og om det er noe som er verdt å beskytte.

Her er en oversikt over kursene. Det er gratis og hvert av dem kan leses på bare fem minutter.

  1. Patent, varemerke og design: Hvilke verdier bør du beskytte?
  2. Varemerker og rettigheter: Hva bør varemerkebeskyttes?
  3. Hvordan og hvorfor beskytte et design?
  4. Har du funnet opp noe? Slik beskytter du det med patent
  5. Eksport: Slik tar du verdiene til utlandet

Mer innovasjon og global handel

Å verne om verdiene sine har alltid vært viktig – men er kanskje viktigere nå enn noen gang før. Det skyldes utviklingen fra tradisjonelle industrier til kunnskapsbasert økonomi, som i stor grad er digitalisert. 

– Det materielle utgjorde tidligere brorparten av et selskaps verdi. Det har endret seg de siste ti årene. Ifølge en rapport fra The International Trademark Association (INTA), utgjør de immaterielle verdiene i et selskap i dag over 85 prosent, sier Mæland Fosse i Patentstyret.

I tillegg har graden av innovasjon og global handel økt. Flere utenlandske bedrifter søker rettigheter i Norge, og dermed øker også konkurransen om markedsposisjonene innenlands. Rundt 75 prosent av søknadene til Patentstyret kommer fra utlandet, og i 2021 ble det satt ny rekord i antall varemerkesøknader.

– Når internasjonal handel øker, øker samtidig sjansene for å bli kopiert og dermed utkonkurrert. Derfor gjelder det å ikke bare beskytte materielle verdier, men de immaterielle verdiene. 

(Artikkelen fortsetter nedenfor).

Ta kurset her:

Mikrokurs

Patent, varemerke og design: Hvilke verdier bør du beskytte?

Hva slags verdier og rettigheter er det viktig å verne om? Hvilken beskyttelse kan du få av varemerker, patenter og design? Ta dette korte mikrokurset for å få oversikt!

106 Moduler0% Fullført

Mister konkurranseposisjon

Uten beskyttelse risikerer norske virksomheter kopiering og å miste forretningsmuligheter. Dessuten kan det være vanskeligere å få gjennomslag hos investorer, spesielt i utlandet.

– En ting er hjemmemarkedet ditt, men hvis du skal lykkes internasjonalt er det spesielt viktig å ha en god strategi på plass for å slippe å miste konkurranseposisjonen din, som du har brukt tid på å utvikle.

Å sikre seg enerett til det du og bedriften din har skapt, er ifølge Mæland Fosse en undervurdert kilde til innovasjon og verdiskaping.

Ikke bare gjelder det for den enkelte bedrift, men også for norsk næringsliv. I Norge bidrar innovative næringer med 26,3 prosent av sysselsettingen, og 49,1 prosent av bruttonasjonalprodukt, viser en EU-studie av IPR-intensive næringer.

Rettigheter til teknologi, varemerke og design er en investering som kan bli svært lønnsom. 

– Vi vet at det er et nasjonalt og internasjonalt fokus på det grønne skiftet. De nye næringene vil i stor grad baseres på teknologi og innovasjoner, og da er det viktig å være tidlig ute med enerett.

Gratis informasjon og hjelp å få

Patentstyret er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet. De behandler søknader og gir rettigheter til patent, varemerke og design i Norge, både for norsk og utenlandsk næringsliv. 

Patentstyret gir også gratis veiledning, og holder kurs og hjelper til med ulike kartlegginger.

– Trenger du hjelp, eller er usikker på hva du skal gjøre, er det bare å ta kontakt med Patentstyrets kundesenter. Vi har ekspertise, og kan hjelpe bedrifter med veiledning, understreker Mæland Fosse.

Kursene fra DigitalNorway og Patenstyret er gratis og tar kun fem minutter hver å lese. Du finner kursene her.

Flere kurs i denne serien:

Mikrokurs

Varemerker og rettigheter: Hva bør varemerke­beskyttes?

Varemerker skiller deg fra mengden på markedet. Derfor bør du beskytte det.

104 Moduler0% Fullført

Mikrokurs

Hvordan og hvorfor beskytte et design?

Ofte er det designet som skiller ulike produkter og tjenester. Derfor bør du beskytte det.

104 Moduler0% Fullført

Mikrokurs

Har du funnet opp noe? Slik beskytter du det med patent

Hva er en oppfinnelse, og hva kan du ta patent på? Hva bør du tenke på når du skal søke patent – og hvordan går du frem?

104 Moduler0% Fullført

Mikrokurs

Eksport: Slik tar du verdiene til utlandet

Hvordan konkurrere med produkter og tjenester og beskytte verdiene dine utenfor Norges grenser?

104 Moduler0% Fullført