Dette kan bedriftsledere lære av et av landets smarteste bygg

Datainnsamling står sentralt for næringsbygget Proptech Bergen. En ny veiviser fra DigitalNorway viser ledere hvordan data kan brukes til å gjøre bedriften smartere.

I næringsbygget til Proptech Bergen på Kokstadflaten står innsamlingen av data helt sentralt. Her er hundretalls små sensorer montert rundt om i bygget for å hente inn informasjon om alt fra inneklimaet til antall mennesker som benytter seg av de ulike rommene.

De har så langt gjort underverker for både luftkvaliteten innendørs og strømforbruket i kontorbygget – samtidig som det har ført til store besparelser i kroner og ører, ifølge Tommy Hagenes som var med å stifte selskapet.

– Men det er leietakerne i bygget som får den største gevinsten, når vi tenker på hvor mye produktiviteten påvirkes av inneklimaet, påpeker han.

Det er trist at byggene ikke har kommet lenger, når teknologi og brukervennligheten har kommet så langt.

Tommy Hagenes, Proptech Bergen

Rimelig og enkel å bruke

Motivasjonen bak konseptet er enkelt: Hagenes har lenge irritert seg over hvor «dumme» tradisjonelle bygg er. De er lite energieffektive, brukervennlige og koster mer enn nødvendig å drifte.

– Sensorikk er en enkel sak. For fem-seks år siden, måtte du kanskje være ganske nerdete eller en programmerer for å bruke det. Med dagens «plug and play»-løsninger trenger du ingen forkunnskaper. Alt vi har gjort, kan absolutt alle gjøre, sier Hagenes.

Proptech Bergen ble grunnlagt i starten av 2019, og har allerede rukket å bli et slags levende laboratorium for testing av løsninger til smarte bygg. Leietakerne driver stort sett innen eiendom og proptech (som er en forkortelse av property technology, altså eiendomsteknologi) og har vært med å forme bygget med egne smarte løsninger.

Ifølge Hagenes er tiden overmoden for flere bedrifter å ta i bruk flere digitale hjelpemidler. Nå er teknologien så tilgjengelig, rimelig og enkel å bruke, at bedriftsledere ikke lenger kan sove i timen, mener han.

– Det er trist at byggene ikke har kommet lenger, når teknologi og brukervennligheten har kommet så langt, sier han.

Veiviser

Fra data til verdi

Lær om data og hvordan data gir oss nye innsikter og nye måter å jobbe på.

606 Moduler0% Fullført

Fasiten i hånden

Proptech Bergen er et godt eksempel på hvordan man kan bruke data til å skape verdi. Å skaffe gode data, for eksempel fra sensorer, er helt avgjørende for å få til smarte løsninger i et næringsbygg. Men flere bedrifter kan lære av erfaringene til Proptech Bergen, mener Hagenes.

– Når vi bruker data er vi ikke lenger avhengige av estimater, da har vi fasiten i hånden, sier han.

Mye av oppmerksomheten rundt ny teknologi, rettes gjerne mot avanserte verktøy som VR, AR og kunstig intelligens. Det finnes imidlertid mye lavthengende frukt, som er enkle å ta i bruk og som kan gjøre driften smartere.

– Få små og mellomstore bedrifter kommer til å ta i bruk kunstig intelligens i større omfang – i hvert fall i nær fremtid. Men det er likevel store verdier å hente ut av egne og andres data, som kan endre måten vi jobber på, sier Helge Dahl-Jørgensen i DigitalNorway.

– STORE VERDIER I RIKTIG BRUK AV DATA: Helge Dahl-Jørgensen i DigitalNorway. Foto: Johnny Vaet Nordskog / NewsLab

Innsikt i egne produkter

For å hjelpe bedrifter med å komme i gang med å ta i bruk data selv, har DigitalNorway laget en veiviser som gjør reisen fra data til verdi lettere og mer oversiktlig.

Hold deg oppdatert!

Følg DigitalNorway på FacebookTwitter og LinkedIn – og meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev!

Veiviseren Fra data til verdi lærer deg – på en enkel og lettfattelig måte – hvordan bedriften din kan samle inn og benytte seg av relevante data. Samtidig lærer den deg relevante begreper og setter deg i stand til å identifisere hvilke data du trenger for å oppnå bedriftens mål.

I stedet for å måtte lene oss utelukkende på antagelser og magefølelse, gir dataene oss en unik mulighet til å løse oppgaver på en bedre måte.

– Norske bedrifter er flinke til å forbedre produktene sine, men det er fortsatt noe uforløst. Å jobbe systematisk med data, er en god måte å skaffe seg mer innsikt i egne produkter og produksjon, sier Dahl-Jørgensen.

Hagenes i Proptech Bergen er helt enig. Han mener data er noe alle selskaper trenger, uansett hva man driver med.

– Å sitte på gjerdet. Det går ikke lenger.

Noen eksempler på anvendelse av data

  • Automatisere registrering av reiseregninger eller andre manuelle prosesser
  • «Predikere» (forutsi) når en maskin trenger vedlikehold, eller predikere etterspørsel, risiko, produksjon eller hva det skulle være
  • Videreutvikle produktet slik at det løser kundens behov bedre, eller skaffe oss en bedre forståelse for hvem kundene våre er og hva som kjennetegner dem
  • Optimalisere produksjon eller effektivisere drift
  • Skreddersy markedsføring mot ulike segmenter eller tilby en bedre og mer helhetlig kundereise
  • Samarbeide tettere med kunder og leverandører i produktutvikling eller dele data med andre aktører i verdikjeden for vinn-vinn

Kilde: DigitalNorways Veiviser Fra data til verdi