Thina Saltvedt: – Ikke vent på bærekraft-kravene: ta grep og få et fortrinn

De som tar grep for å endre driften sin mot det mer bærekraftige nå, vil ha et stort konkurransefortrinn når kravene kommer. Og det skjer hvert øyeblikk.

Det er ingen tvil om at for at bedriften din skal posisjonere seg og ruste seg for framtida, er det helt avgjørende å legge om til en bærekraftig drift. Det mener sjefanalytiker Thina Saltvedt i avdelingen for Bærekraftig Finans i Nordea.

– Det kreves mer og mer åpenhet og rapportering. Som kunder vil vi vite hvor ting kommer fra, om klærne våre er blitt laget av barn, om fisken og kyllingen vi spiser har hatt det bra, om de som har produsert en vare får godt betalt. Vi begynner å stille flere spørsmål til de vi kjøper av og er mer bevisste, sier hun til DigitalNorway.

Bærekraft er noe alle snakker om, selv om ikke alle har tatt innover seg hva det virkelig innebærer. Nå begynner nemlig kravene å komme, både fra norske myndigheter og EU, investorer, finansiører og ikke minst kunder. 

– Store selskap er avhengige av at hele kjeden er bærekraftig for å kunne være konkurransedyktige. Det gir underleverandører som er bærekraftige i dag et stort forsprang, understreker Saltvedt. 

Forstå sammenhengen mellom digitalisering og bærekraft!

Hvordan henger bærekraft sammen med digitalisering, og hvordan kommer du i gang i din bedrift? Bli med på webinar 10. september.

Investerer i det grønne

Hun ser tydelige tegn på at finanssektoren går etter bærekraftige bedrifter.

– Finansinstitusjonene er tydelige på hva de investerer i og hvordan de forvalter andres penger. Alle vi låner ut penger til, investerer i eller på annen måte finansierer, må svare på spørsmål om hvordan de jobber med bærekraft, sier Saltvedt, og utdyper:

– De som viser til en forretningsstrategi i henhold til Paris-målene, kan lettere tiltrekke seg investorer og kan lettere få tilgang på lån framover. Renta på lån kan bli høyere for dem som ikke gjør det. Selvfølgelig vil også de tradisjonelle faktorene som betalingsdyktighet og markedsutvikling fremdeles spille en viktig rolle.

Bærekraftig i alle ledd

For å vurdere og rangere hvor bærekraftig et selskap er, brukes et rammeverk som kalles ESG. Det står for «Environmental, Social and Governance», eller på norsk: Miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold.

ESG-analysene blir utført av blant annet store analyseselskap som gir bedriftene en score basert på hvor gode eller dårlige de er til å oppfylle kravene som ligger til grunn for ESG. Det handler blant annet om påvirkning av miljøet, sosiale forhold og rettigheter og hvor godt selskapet er til å ivareta interessenter i og rundt selskapet.

– For et vindkraftselskap holder det for eksempel ikke å levere grønn energi. For å score høyt på ESG må det være bærekraft i alle ledd, deriblant dem som produserer selve vindmølla, hva den er laget av og hva som skjer når vindmølla etter hvert må skiftes ut. En vindmøllepark kan også komme i en interessekonflikt med tanke på uberørt natur og beiteområder, og det må ivaretas på en best mulig måte. Så handler det om sosiale faktorer, som likestilling eller menneskerettigheter, forklarer Saltvedt.   

Dette er ESG

  • ESG (Environmental, Social and Governance) blir ofte kalt bærekraftighet, og regnes som en indikator på hvordan et selskaps produkter og tjenester bidrar til bærekraftig utvikling – men også hvordan bedriften styrer risiko for å minimere faktorer som påvirker samfunn og miljø på en negativ måte.  
  • Potensielle investorer bruker gjerne en ESG-analyse for å finne selskap som fokuserer på bærekraft, og som kan skape god avkastning på lang sikt.
  • Selskaper vurderes etter hvor ansvarlig de driver sin virksomhet i forhold ESG-kriterier som interessenter, ansatte, leverandører, kunder, investorer, miljø, samfunn, produkter og tjenester. 

Kilde: Nordea

Vis fram det du gjør!

Et annet viktig aspekt å tenke over når du tar bærekraftgrep, er å bygge rykte og merkevare. Saltvedt mener det er mange bedrifter som glemmer å legge ut informasjon på hjemmesiden sin og vise fram hva de gjør.

– Ratingbyråene går inn på hjemmesiden og bruker den informasjon de finner, uten at noen nødvendigvis spør bedriften direkte. Det betyr at hvis de ikke finner noe informasjon om ESG der, kan du få en dårlig rating, sier hun, og fortsetter:

– Da kan du bli mindre attraktiv for kunder, investorer og kan få større vanskeligheter med å få tilgang på finansiering.

Gjør din bedrift bedre på bærekraft med dette gratiskurset:

Veiviser

Bærekraft & digitalisering

Den komplette startguiden for å jobbe effektivt med bærekraft, digitalisering og forretningsutvikling.

405 Moduler0% Fullført