– Tanken med Toppindustrisenteret er å få samlet de beste ressursene under ett tak

Og med Smart Innovation Norway, ProtoMore og NCE iKuben er de første nasjonale partnerne på plass.

– DigitalNorway er tuftet på erkjennelsen av den gjensidige avhengigheten i en liten økonomi. Vi står i dette som et lag – og må bygge gode møteplasser på tvers, sa Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway, da planene om Toppindustrisenteret ble avduket tidligere i år. 

Plassert i hjertet av Oslo, blir Toppindustrisenteret en fysisk arena for norsk næringsliv. Her skal samarbeid stå i sentrum, i et uavhengig miljø der ideer kan fødes og testes ut – og erfaringer deles på tvers av selskaper, bransjer og sektorer.

Nå er også de første nasjonale partnerne i Toppindustrisenteret klare: Ved åpningen til høsten, vil Smart Innovation Norway, ProtoMore og NCE iKuben være på plass.

– Tanken med Toppindustrisenteret er å få samlet de beste ressursene under ett tak. Vi har allerede gode samarbeid med disse partnerne, men når vi nå kan sitte tett på hverandre vil disse samarbeidene kunne ta en helt ny form, sier Eirik Andreassen i DigitalNorway.

– Det er derfor en stor glede å ønske alle tre velkommen – som de første av det vi håper blir mange flere.

En base midt i hovedstaden

I Toppindustrisenteret legges det opp til en dynamisk arbeidsform, ikke ulikt modellene man kjenner fra etablerte coworking-løsninger.

– De siste årene har det kommet mange slike arenaer som passer perfekt for startups og inkubatorer. For etablerte små og mellomstore selskaper er ikke tilbudet like godt, noe vi nå håper å kunne gjøre noe med, sier Andreassen.

Han forteller at Toppindustrisenteret i mange tilfeller kan fungere som en base for selskaper som søker et fysisk samlingspunkt for deres representanter eller ansatte i Oslo.

– Dette er folk som gjerne kjenner bransjen godt, og forstår dynamikken og behovene i regionene – men samtidig trenger å ha en fot innenfor alt det som foregår i hovedstaden.

Fakta: Nasjonale Partnere

Med satsingen Nasjonale Partnere samler DigitalNorway de sterkeste regionale nettverkene for digitalisering av norsk næringsliv på Toppindustrisenteret.

Satsingen tilrettelegger for mer effektivt samspill mellom regionale og nasjonale kompetanse- og innovasjonsmiljøer/virkemidler. Sammen skal vi sette fart på arbeidet med verdiskapende bruk av data og digitaliseringskompetanse i en nasjonal kontekst.

Synergier og muligheter – hver eneste gang

– Vi ser med stor spenning på det innovative miljøet som vil kunne vokse ut fra Toppindustrisenteret og Rebel i Universitetsgata 2, sier Kjell Reidar Mydske, administrerende direktør Smart Innovation Norway.

– Toppindustrisenteret er et kjempeinitiativ, som vi er veldig fornøyde med at DigitalNorway nå har dratt i gang. Når man ser noe som er så bra og riktig, er man bare nødt til å kaste seg på!

Den Halden-baserte innovasjonsaktøren drifter de to næringsklyngene NCE Smart Energy Markets og Cluster for Applied AI, og har gjennom de siste årene markert seg både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig som de har fått flere medlemmer over hele Norge, har de i tillegg ansatte i Narvik, Sverige, Spania og Tyskland.

– Når vi nå har ansatt i Oslo, er det med andre ord på høy tid – spesielt ettersom vi allerede har gode samarbeid med utdanningsinstitusjoner som UiO og OsloMet, samt en rekke andre bedrifter og beslutningstakere som gjerne har sete i hovedstaden, sier Mydske.

Han beskriver samarbeidet med DigitalNorway så langt som «viktig og godt»:

–  De er raske, fleksible og skjønner hva bedriftene trenger. Det at de også er bedriftsnære i alt de gjør, uten å være «fanget av systemet», gjør det attraktivt for oss å komme tettere på alt dette gjennom Toppindustrisenteret. På den måten kan vi jobbe mer med og tettere på bedriftene rundt DigitalNorway, sier han og fortsetter:

– Vi ønsker at dette kan bli et sted der vi kan matche våre medlemmer med disse bedriftene, og at det kan bli et sted der bedriftene vi jobber med også kan møtes. Da vil det kunne skapes synergier og muligheter – hver eneste gang.

Kjell Reidar Mydske, administrerende direktør Smart Innovation Norway.

– Samarbeid er en nøkkel

Daglig leder Finn Amundsen i det Molde-baserte innovasjonsselskapet ProtoMore ser frem til å kunne ta plass i Toppindustrisenteret – sammen med NCE iKuben, et nasjonalt senter for innovasjon og omstilling, også de med base i Molde.

Han forteller at de i dag sitter med mye kompetanse om både nye forretningsmuligheter og bærekraftig utvikling.

– Dette er ting som vi vet er etterspurt hos mange. Det å kunne samarbeide med andre via DigitalNorway har vært viktig for å kunne nå ut til flere, noe vi nå i større grad kan gjøre med en plass i Toppindustrisenteret, sier Amundsen og fortsetter:

– I det hele tatt er samarbeid en nøkkel for mye av det vi prøver å oppnå. Ikke bare prøver vi å dele det vi kan, men vi ser også at vi kan lære mye av andre ved å koble oss på dem. Sånn sett liker vi tankesettet til DigitalNorway veldig godt, og synes det er helt naturlig å ta del i det når Toppindustrisenteret nå skal etableres i Oslo.

Finn Amundsen, daglig leder i ProtoMore.

Viktigheten av fysiske møter

– Vi jobber både regionalt og nasjonalt, og har allerede sett at samarbeidet med DigitalNorway har vært en spennende og viktig plattform for å nå flere andre bedrifter. Med en plass i Toppindustrisenteret vil dette i langt større grad kunne skje også fysisk, med alle de fordelene det medfører, sier Amundsen.

Han forteller at de også i Molde har fått kjenne på utviklingen gjennom det siste året, der stadig mer har måttet skje digitalt.

– De digitale møtene har jo mye bra ved seg – vi ble brått veldig mye mer nasjonale. Men det er samtidig blitt helt åpenbart hvor vanskelig det er å endre folk – og tankegangen deres – via digitale kanaler, sier Amundsen og fortsetter:

– Det er noe du først klarer når du har folk samlet i samme rom, der det også er plass til de uformelle samtalene. Derfor ser vi at det også i fremtiden vil være et stort behov for fysiske møteplasser.

Det sier Kjell Reidar Mydske i Smart Innovation Norway seg helt enig i:

– Det at Toppindustrisenteret faktisk er et fysisk samlingspunkt, vil ha mye å si. Vi kjører mange digitale løp om dagen, men når samfunnet åpner seg tror jeg den hybride måten å jobbe på vil bli ideell. Litt digitalt, og litt fysisk, der man finner en god miks mellom de to – det er fremtidens måte å jobbe på.

Også Eirik Andreassen i DigitalNorway ser verdien av et fysisk samlingspunkt «i mylderet av Teams-møter»:

– Vi kommer nok til å jobbe stadig mer digitalt også inn i «den nye normalen», men kan det da tenkes at vi rent kreativt mister noe på veien? Selv merker jeg at møtene våre er blitt veldig saklige, der alle stort sett holder seg til temaet, sier han og fortsetter:

– Men sitter vi i samme landskap, deler vi også historier i en mer uformell ramme – og det er gjerne i disse samtalene og historiene at nye tanker og innovasjon kan oppstå.

Eirik Andreassen i DigitalNorway. Foto: Johnny Vaet Nordskog / NewsLab

Ikke «bygd mot by» – men «bygd i by»

Andreassen påpeker samtidig at selv om Toppindustrisenteret er plassert midt i hovedstaden, er ikke dette noe «rendyrket Oslo-initiativ»: 

– Dette er ikke bygd mot by, men tvert imot en måte å få bygda inn i byen, med de mulighetene det medfører for distriktsnære virksomheter å operere i en relevant og mer slagkraftig ramme der kompetanse og erfaringer kan deles på tvers av andre regioner, distrikter og næringer, sier Andreassen og fortsetter:

– Da er Oslo et naturlig sted å være til stede. De som sitter nært bedriftene kjenner dem også best – men for at disse skal få gjort en så god jobb som mulig, må de bevege seg i nærheten av miljøene de vil nå. Og da kan Toppindustrisenteret være en del av løsningen.

Denne nærheten til andre miljøer kan også vise seg å være spesielt verdifull for landets mange små og mellomstore bedrifter, påpeker Andreassen:

– Dette er aktører som gjerne sliter med å ta i bruk teknologi. Det er ikke bare vi i DigitalNorway som prøver å hjelpe disse – vi har en lang tradisjon med klynger, bedriftsnettverk og næringspartnere her til lands. Men det vi nå gjør med Toppindustrisenteret er en forsterking av alt dette, der vi legger til rette for at det i mye større grad kan jobbes på tvers av bransjer og regioner, med alt det positive det fører med seg.