DigitalNorway realiserer nytt nasjonalt senter for digitalisering

Med Toppindustrisenteret får norsk næringsliv en fysisk utviklingsarena for samarbeid og innovasjon.

– Norge er i bunn og grunn et «SMB-land», der de små og mellomstore bedriftene utgjør ryggraden i alle landets regioner, sier Walter Qvam, styreleder i DigitalNorway.

På mange måter kan dette sammenlignes med landets tradisjon for breddeidrett, med mange lokallag og forbund, påpeker Qvam. Dette var også tanker som skapte grobunn for det som i 2017 skulle bli DigitalNorway:

– Da vi la planene for DigitalNorway kontaktet vi derfor Toppidrettssenteret i Oslo. Vi konkluderte med at ikke bare idretten, men også norsk næringsliv trenger enkel tilgang på topp kompetanse, et uavhengig miljø for deling av kunnskap og ikke minst en fysisk arena der ideer kan fødes, testes ut og erfaringer deles på tvers av sektorer eller idrettsgrener.

Et tett samarbeid med Toppidrettssenteret skulle vise seg å gi verdifull innsikt:

– Vi lærte av deres erfaringer med å bygge verdensledende lag og enkeltutøvere, og ikke minst finne balansen mellom det å konkurrere og det å dele kunnskap, sier Qvam.

Inspirasjonen skulle også gjenspeiles i det offisielle navnet for DigitalNorway, Toppindustrisenteret AS:

– Tanken om et norsk Toppindustrisenter ble født som en respons på behovet for kraftsamling for å møte de store endringsbehovene norsk næringsliv sto overfor.

Toppindustrisenteret – en fysisk arena

Ved inngangen til 2021 har mye skjedd, ifølge Qvam: DigitalNorway har funnet sin form, og bidrar sterkt med kunnskap om digitalisering og datasamarbeid – overfor SMB-er, i samspillet mellom næringsliv og offentlig sektor og mellom sektorer og selskaper.

– Behovene vi så ved oppstarten, er om mulig enda større i dag. Og selv om DigitalNorway har svart på store deler av det opprinnelige oppdraget, har vi til nå ikke hatt den fysiske arenaen som Toppidrettssenteret er for idretten, sier Qvam.

– Nå har vi kommet dit at dette er det neste viktige skrittet, og vi vil derfor i 2021 etablere det fysiske Toppindustrisenteret i tett samspill med Entra Eiendom og Rebel i Universitetsgata 2 i Oslo.

SAMARBEID: Det vil være rom for mange aktører i Toppindustrisenteret. Illustrasjon: Rebel

Et samlingspunkt

Toppindustrisenteret er planlagt å bli en lærings- og utviklingsarena for virksomheter på tvers av næringsliv og offentlig sektor – med hovedfokus på datasamarbeid og digitaliseringskompetanse.

– Dette fysiske samlingspunktet vil huse flere miljøer, selskaper og initiativer. DigitalNorway sin organisasjon, som også vil drifte senteret, vil flytte dit. Datafabrikken, som er et samarbeid mellom Digtaliseringsdirekoratet og DigitalNorway, vil også ha en plass der – og det samme vil miljøer fra kompetanse- og løsningspartnere og organisasjoner, avslører Qvam.

– Ikke minst vil Toppindustrisenteret være et sted der fellesprosjekter innen datasamarbeid og digitalisering finner sted, med deltagelse fra SMB-er, store norske bedrifter, virkemiddelapparatet, akademia og forskning og løsningsleverandører.

ÅPNER DØRENE: Walter Qvam, styreleder i DigitalNorway.

Nøkkelen ligger i samarbeid

Som konsernsjef i Kongsberg Gruppen mellom 2008 og 2016, og senere styreleder i både store etablerte selskaper og små oppstartsselskaper, har norsk næringslivs konkurransedyktighet i den digitale økonomien opptatt ham.

– Vi i Kongsberg så i 2015 både trusler og muligheter i de voldsomme endringene som digitalisering ville føre med seg. Vi besluttet å etablere Kongsberg Digital, men vi ønsket også å gjøre vårt for å bygge norske SMB-ers kompetanse om digitalisering og datasamarbeid. Dette var noe vi ikke klarte alene – det var noe vi måtte tenke på i fellesskap, sier Qvam.

Initiativet ble dermed tatt til å etablere DigitalNorway som en non-profit virksomhet og med et bredt eierskap fra Norges ledende selskaper og med støtte fra Regjeringen.

– Senere har nye eiere kommet til. Det brede eierskapet i DigitalNorway skaper muligheter for samarbeid og læring over sektorgrenser og også mellom offentlig og privat sektor. At selskap innenfor en rekke bransjer er med på samme lag, har vist seg å ha en positiv effekt, sier Qvam.

Dette er eierne i DigitalNorway:

Equinor, Telenor, DNV GL, SINTEF, Gard, Statnett, DNB, Kongsberggruppen, Posten, Bane NOR og Ruter.

Datasamarbeid mellom offentlig og privat sektor

Med Toppindustrisenteret som en fysisk samarbeids- og utviklingsarena vil det bli lettere for aktører å knytte kontakter, innlede samarbeid, samt dele på både kompetanse og data – på tvers av sektorer.

– De siste årene er det blitt mye mer tydelig hvor sammenfiltret det offentlige og private er, spesielt når det kommer til datastrømmer og infrastruktur for data. DigitalNorways mulighet til å være en uavhengig aktør og tilrettelegger i grenselandet mellom det offentlige og private og mellom sektorer er helt unik, sier Qvam.

Datasett representerer betydelige muligheter for verdiskaping og ny næringsutvikling – dersom det blir bearbeidet og gjort tilgjengelig.

– Spesielt i et samfunn som det norske, der vi opplever en stor grad av tillit, er mulighetene store. Derfor er det så viktig når vi jobber videre, både med kompetanseheving og samarbeid om data, at dette arbeidet nå vil omfatte både offentlig sektor og næringslivet – samt startup-miljøene, sier Qvam.

SENTRALT: Det nye Toppindustrisenteret er planlagt å ligge i de to øverste etasjene i Rebel i Universitetsgata 2 i Oslo. Foto: Rebel

Vil øke utviklingstakten

Da Regjeringen i fjor høst besluttet å bevilge midler til etableringen av Datafabrikken som et samarbeid mellom Digitaliseringsdirektoratet og DigitalNorway, ble et viktig neste skritt tatt, sier Qvam.

– Datafabrikken vil knytte sammen det offentlige og private på nye måter og øke takten i utvikling av metoder, kompetanse og regelverk for utnyttelse og kommersialisering av data. Ikke minst for norske SMB-er, som vil være en nøkkelfaktor i Toppindustrisenteret.

– Som initiativtaker til ideen om DigitalNorway, kan jeg ikke annet enn å bli svært entusiastisk ved tanken på at vi nå også skal skape den fysiske arenaen Toppindustrisenteret. Jeg er overbevist om at dette vil være en svært viktig arena for å forsterke den norske samarbeids- og vinnerånden vi kjenner fra toppidretten – og dermed bidra til å skape enda flere verdensledende norske selskaper, virksomheter og løsninger.

Åpner dørene for nye samarbeid

– DigitalNorway er tuftet på erkjennelsen av den gjensidige avhengigheten i en liten økonomi. Vi står i dette som et lag – og må bygge gode møteplasser på tvers, sier Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway.

Å bidra til at norsk næringsliv kan flytte seg fra fragmenterte leveranser til «nasjonale kraftsamlinger», er noe hun beskriver som DigitalNorways viktigste oppgave:

– Vi må bli bedre på å forsterke og komplementere i dette landet – heller enn å duplisere. Det er selve kjernen i gode nettverk. Og fart fordrer også effektiv koordinering. Da er gode samhandlingsarenaer helt avgjørende!

NY ARENA: Daglig leder Liv Dingsør i DigitalNorway ser frem til en ny arena for samhandling og innovasjon. Foto: Johnny Vaet Nordskog / NewsLab

Med en nasjon på full fart inn i en datadrevet og kompleks økonomi, settes det ifølge Dingsør nye krav til oss alle:

– Det er ingen som kan jobbe i siloer eller alene lenger. Det er helt avgjørende med innovasjon på tvers av hele økosystemer, og da trenger vi også fysiske arenaer for konkret og praktisk samhandling. Nettverk er kanskje spesielt viktig for SMB-sektoren, men også de store må hente inspirasjon og erfaringer fra andre, sier Dingsør.

Nå åpner hun derfor dørene for alle som er interessert i å bidra til at Toppindustrisenteret kan bli en smeltedigel for innovasjon og vekst.

– Målet er at flere virksomheter bidrar til datadrevet innovasjon og økt endringstakt i sine verdikjeder, og at vi utnytter dataene bedre for bærekraftige løsninger for samfunnet som helhet. Nå trenger vi enda flere fremoverlente miljøer med oss for å få dette til raskt, både fra offentlig og privat sektor, og både store og små, sier Dingsør.

Ta kontakt med oss i DigitalNorway for å lære mer om Toppindustrisenteret – og hvordan din virksomhet kan bli med på reisen – gjerne med Liv på liv.dingsor@digitalnorway.com.