tjenestedesign

Innovasjon

8 spørsmål å stille kunden – som kan gi bedre produkter og tjenester

Løser dere reelle problemer og behov for kundene deres? Dette kan du lære av tjenestedesign.

Kunnskap

Gratis videreutdanning for permitterte og arbeidsledige

Høyskolen Kristiania tilbyr nå emner innen digitalisering og tjenestedesign. – Dette er kompetanse det er stort behov for, og som er stadig viktigere og mer etterspurt i mange bransjer.

Innovasjon

– Om endring kun skjer når det er krise er man allerede for langt bak

-For å oppnå større innovasjonskraft og større verdiskapning er det viktig å samle mennesker i et miljø som utfordrer til nye tanker.