– Om endring kun skjer når det er krise er man allerede for langt bak

Foto: ProtoMore

-For å oppnå større innovasjonskraft og større verdiskapning er det viktig å samle mennesker i et miljø som utfordrer til nye tanker– et sted som inviterer til kreativitet, idemyldring og samarbeid i tverrfaglige team, sier Astrid Kirkaune i ProtoMore.

Kirkaune har en fersk mastergrad i Entreprenørskap, innovasjon og samfunn fra NTNU i Trondheim. 25-åringen skrev masteroppgaven i samarbeid med ProtoMore, og ble ansatt som prosjektassistent i sommer.

OMSTILLINGSMOTOR

Trenger din bedrift et digitalt kompetanseløft? ProtoMore er fasilitator og gjennomfører/leverandør for iKuben, som sammen med blant annet DigitalNorway tilbyr skreddersydde workshops, hospitering, rådgivning og andre former for kompetanseheving gjennom programmet Omstillingsmotor på oppdrag fra Innovasjon Norge.

Kobler gründere og etablerte bedrifter

-ProtoMore Kunnskapspark er en utviklingsaktør for både nytt og etablert næringsliv, og jobber med alt fra små start-ups til store industribedrifter. De fleste bedrifter har operativt fokus og ikke tid til å se så langt frem. Gründere er langt mer fremoverlent, men har kanskje ikke ressursene som skal til for å lykkes. Vi jobber derfor mye med å koble gründerne med SMBer for å kunne videreutvikle idéene. Den andre delen av virksomheten vår er å kjøre egne prosesser med SMBer. Disse prosessene gir bedriftene mulighet til å ta ideer eller prosjekter ut av eget hus, få nye perspektiver og å jobbe på en annen måte.

Vi bruker Design Thinking som verktøy i vår metode, med fokus på å skape bærekraftige verdikjeder og forretningsmodeller basert på anvendt digital innsikt. Dette er en metode der man skaper løsninger basert på kundeinnsikt og legger til rette for mer radikal innovasjon. Med alle endringene som skjer i dag er det viktigere enn noen gang å innovere med mennesket i fokus og å skape bærekraftige løsninger. Det å tenke behov og ikke løsning i en bottom-up prosess for å sikre verdi for de som faktisk skal ta i bruk den nye løsningen eller produktet tror jeg er nøkkelen til å lykkes med innovasjon.

Viktig å vokse i takt med verden

-Innovasjon handler om å utforske nye markeder, tørre å ta sjanser og å gjøre ting annerledes. Det gjelder å være med på endringene som skjer i dagens samfunn og å vokse i takt med verden. Siden vi er en organisasjon som skal bistå andre i deres innovasjonsprosesser jobber vi mye med å henge med på trendene og utviklingen i ulike bransjer, og diskuterer hva dette vil bety for bedriftene. Vi får de til å reflektere over hvordan de kan skape verdi med de nye teknologiene og hvem de må jobbe med for å komme dit.

Bedrifter må tenke endringsvilje – og evne kontinuerlig. Dersom endring bare skal skje når det er krise er man allerede altfor langt bak. Et annet viktig fokus er tverrfaglighet; innovasjonsprosesser krever flerfaglig fokus. Sett sammen mennesker med ulik erfaring og bakgrunn for å utfordre det etablerte tankesettet – gjerne en blanding ledere, medarbeidere og eksterne aktører/andre bransjer. Jobb med å forstå kundebehovet, og våg å feile!

En vanlig utfordring er at mange hopper rett på løsningen på problemene. Her er det viktig å ta et steg tilbake og forstå hvilke behov det er vi skal løse før vi kommer til selve løsningen; bedrifter må jobbe fokusert med å forstå kundenes behov og hva det betyr for virksomheten. Her er forankring hos ledelsen og nedover i organisasjonen avgjørende. I tillegg er det viktig å invitere til bred involvering og deltakelse da dette vil gi kompetanseløft og kulturendring for hele virksomheten.

Podtoppen for innovasjon

-Podcaster er en god kilde til kunnskap. Jeg hører jevnlig på podcaster som Shifter – hvor de snakker med gründere og fagfolk rundt aktuelle temaer i ulike bransjer, Deloittecast hvor man får innblikk i hva som rører seg hos Deloitte, og Silvija Seres sin podcast – LØRN.TECH. Der får du høre intervjuer med noen av landets fremste innenfor teknologi.

Jeg vil også anbefale å være en det av et community som for eksempel DigitalNorway Community. Her har jeg kommet over masse spennende og aktuelle artikler, og fått ta del i diskusjoner rundt mye av det vi også jobber med. Veldig gøy og givende å få være en del av det!