Gratis videreutdanning for permitterte og arbeidsledige

Foto: Fredrikke Wiheden / Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania tilbyr nå emner innen digitalisering og tjenestedesign. – Dette er kompetanse det er stort behov for, og som er stadig viktigere og mer etterspurt i mange bransjer.

Fortsatt er mange permittert eller helt arbeidsledige i kjølvannet av Covid-19-pandemien. For å bidra til at disse får fylt dagene med noe meningsfylt, har en rekke aktører i det siste åpnet opp nettbaserte kurs og utdanningsløp – som kan bidra til en raskere vei tilbake til arbeidslivet.

Blant disse er Høyskolen Kristiania, som har lagt ut flere nettbasete studietilbud, helt gratis for deg som er registrert som permittert/arbeidsledig hos NAV.

For første gang tilbyr høyskolen nå seks nettkurs med et fast studieløp – innfor tjenestedesign/design thinking (4 kurs) og digitalisering (2 kurs) – med start fra 22. juni, og 7,5 studiepoeng per emne.

– Her har vi i samarbeid med DigitalNorway funnet frem til seks emner som er ettertraktet i norsk næringsliv, innenfor digitalisering og tjenestedesign, sier Heidi Åberg, avdelingsdirektør for arbeidsliv og innovasjon ved Høyskolen Kristiania.

– Dette er kompetanse det er stort behov for, og som er stadig viktigere og mer etterspurt i mange bransjer. Enten det er noe du vil jobbe med direkte, eller om du vil bli en bedre bestiller, må du ha en forståelse av hva disse tingene innebærer.

Heidi Åberg, avdelingsdirektør for arbeidsliv og innovasjon ved Høyskolen Kristiania.

– Ettertraktet i næringslivet

Gratistilbudet er en del av regjeringens tiltakspakke for permitterte og arbeidsledige, der det ble bevilget midler til fleksible studietilbud med rask oppstart, forteller Åberg.

– Målet er at deltakerne skal kunne komme raskt tilbake til arbeidslivet, med økt kunnskap i jobbene de går tilbake til.

Hold deg oppdatert!

Følg DigitalNorway på FacebookTwitter og LinkedIn – og meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev!

Ifølge Annita Fjuk i DigitalNorway er det god grunn til at valget har falt på nettopp tjenestedesign og digitalisering når kursemnene er blitt satt:

For å kunne bedre ruste seg i en digital framtid, blir fokus på kundens behov og opplevelse helt avgjørende. Etterspørselen etter tjenestedesign har i løpet av de siste årene vært stor nettopp på grunn av dette. Det finnes flere tilbydere i markedet, men det finnes få tilbud i Norge som på en god pedagogisk måte er tilrettelagt som nettbasert læring. Derfor vil videreutdanningstilbudet være et unikt tilbud til permitterte og ledige som ønsker å bruke moderne tilnærminger til å skape nye og fremtidige forretningsmuligheter.

Fjuk sier også at utfordringene til mange av dagens virksomheter kan knyttes til manglende kunnskap og erfaring med hvordan de digitale teknologiene kan bidra til verdiskapende produkter og tjenester.

– Spesielt opplever SMB-segmentet at de ikke har den samme konkurransekraften som de større og mer ressurssterke virksomhetene, da de både mangler den nødvendige kompetansen og tiden til å prøve ut og anvende mulighetsrommet i de digitale teknologiene, sier hun.

Fast løp frem til høsten

Fra kursstart vil du ifølge Åberg følge et satt løp.

– Blant annet vil du delta på et antall samlinger frem til kurset avsluttes 1. september – med et opphold i juli. Og om du skulle komme tilbake i jobb før kurset er ferdig, slipper du fortsatt å betale, sier Åberg.

Studietilbudet fra Høyskolen Kristiania består av to typer kurs: De med et fastlagt studieløp, og andre kurs som kan startes opp når som helst.

– Da vi la ut de 23 nettemnene med fleksibel oppstart, hadde vi 1300 plasser tilgjengelig – men disse ble raskt fylt opp. Vi ser nå at også kursene med fast forløp også begynner å fylle seg opp, så det er åpenbart mange som er interessert i dette, sier Åberg.

NB! Det er et begrenset antall plasser tilgjengelig – førstemann til mølla-prinsippet gjelder.