Mistet jobben eller blitt permittert? Nå vil noen av Norges største selskaper hjelpe deg med et kompetanseløft

GÅR SAMMEN OM KUNNSKAPSLØFT: Fra venstre: Ole Erik Almlid, adm. dir., NHO, Nina Melsom, direktør arbeidsliv, NHO, Sigve Brekke, konsernsjef, Telenor og Henrik Asheim, forsknings- og høyere utdanningsminister.

Går sammen om en «delingsdugnad» for kompetansepåfyll til permitterte og arbeidsledige.

– Dette er den høyeste arbeidsledigheten i Norge siden 2. verdenskrig, uttalte arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng til NRK.no i slutten av mars, da korona-krisen akkurat hadde truffet den norske økonomien for alvor.

I måneden som fulgte fortsatte ledighetstallene bare å øke – og i tillegg kommer de mange som er blitt permittert fra jobbene sine.

For å sikre at de mange som nå står uten arbeid skal kunne øke sine sjanser til å komme tilbake til en hverdag med arbeid og mening, har NHO og flere store selskaper nå gått sammen om #Delingsdugnad – et felles initiativ for at disse skal kunne øke sin kompetanse.

– Vi kaller initiativet for en delingsdugnad. Bedriftene som er med på dugnaden deler interne digitale læringsressurser, som blant annet består av ulike typer nettkurs, for å bidra til at permitterte og arbeidsledige kan styrke og videreutvikle kompetansen sin, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

#Delingsdugnad

Dugnaden går ut på at bedriftene åpner opp sine interne læringsressurser gratis for personer som står uten jobb grunnet den pågående koronakrisen.

Læringsressursene som tilbys er alt fra webinarer til mer omfattende kurs. Kursene omfatter en rekke kompetanseområder, men mange av kursene har spesielt fokus på digital kompetanse.

– Forsterket behov for livslang læring

Læringsressursene som stilles til rådighet brukes i det daglige til å bygge kompetanse internt i de ulike virksomhetene.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim stiller seg positiv til tiltaket, som innebærer at de hittil interne læringsressursene i de ulike virksomhetene nå deles eksternt:

– Det er veldig bra at næringslivet stiller egne ressurser til disposisjon for felleskapet. Det gir folk flere ben å stå på i vanskelige tider. Behovet for livslang læring og kompetanseheving i arbeidslivet var stort før korona, og det er forsterket nå. Delingsdugnaden næringslivet byr opp til er et godt initiativ og et godt bidrag til nettopp dette, sier ministeren.

Blant bedriftene og organisasjonene som nå deltar i delingsdugnaden, finner vi NHO, Telenor, Posten, DNB, NorgesGruppen, DigitalNorway, Skanska, ManpowerGroup, NITO, Negotia og YS.

Lærer gjennom jobben

I en spørreundersøkelse NHO har gjennomført, svarte 93 prosent at det daglige arbeidet er viktig for egen kompetanseutvikling, og 41 prosent svarte at det meste de kan lærte de i jobb.

Hold deg oppdatert!

Følg DigitalNorway på FacebookTwitter og LinkedIn – og meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev!

– Det vil si at det norske arbeidslivet også er et langt læringsliv. Nå som mange står uten jobb, må vi ta med oss denne tradisjonen for læring videre inn i gjenoppbygging og omstilling, sier Almlid.

Han peker også på at 6 av 10 av NHOs medlemsbedrifter like før koronakrisen svarte at de manglet kompetanse – og pilen har ikke pekt i riktig retning etter at krisen var et faktum.

– Nå kan vi sørge for å at flere får opparbeidet nyttig kompetanse, og vi oppfordrer derfor norske selskaper og organisasjoner som har mulighet til å bli med på delingsdugnaden, sier Almlid.

– Den viktigste formuen vi har, er folka våre. Og måten vi tar vare på folka våre, vil avgjøre om vi er et godt land å bo i om 10-20-30 år.