SWOT

Ledelse

Porters fem krefter: Slik gjør du en konkurrentanalyse

Hva er det som kan påvirke bedriftens konkurransesituasjon? Bruk Porters konkurrentanalyse for å posisjonere virksomheten riktig i møte med disse fem eksterne kreftene – også kjent som Porters fem krefter.

Innovasjon

PESTEL-analyse: Slik finner du ut hvilke eksterne drivkrefter som påvirker bedriften

For å lykkes med digital omstilling må du kjenne til virksomhetens styrker og svakheter, noe som også innebærer å identifisere hvilke ytre drivkrefter som påvirker bedriften. Derfor bør du lære PESTEL å kjenne.

Innovasjon

Styrker, svakheter, muligheter og trusler: Slik gjør du en effektiv SWOT-analyse

Når og hvordan skal du bruke en SWOT-analyse? Slik går du frem – og dette sier ekspertene at du må passe på.