kartlegging

Kunnskap

Dette verktøyet finner kunnskapshullene i bedriften din

Arbeidsplassene våre er i endring, og pandemien har fremskyndet digitaliseringen ytterligere. Det skaper nye muligheter, mener spesialrådgiver Elena Rosnes i Viken fylkeskommune.

Ledelse

Mye på gang? Her er 10 gode tips for endringsledelse

Har du lederansvar i virksomheten din? Ta med deg disse ti eksperttipsene, så er du bedre rustet til å håndtere alle endringene som følger med bransjeglidninger, digital transformasjon og det grønne skiftet.