Smarte innovasjonsråd fra smart by-rådgiveren

Foto: Smart Innovation Norway

Om man skal overleve som bedrift, må man endre seg i takt med markedet. Er man heldig kan man definere et marked og bidra med en positiv endring for samfunnet, sier Hilde Marie Wold.

For å sørge for riktig fokus på innovasjon, mener Wold det viktigste for SMBer er å samarbeide med andre, innhente informasjon fra kundene, og ikke minst – sette av nok tid.

Som seniorrådgiver for Smarte byer og samfunn i Smart Innovation Norway, arbeider hun tett med kommuner og organisasjoner om smart by- og samfunnsprogrammer. I programmene samarbeider innbygger, kommune, akademia og næringsliv om å etablere og implementere innovative prosjekter.

Smart Innovation Norway

Smarte byer og samfunn er bare en av Smart Innovation Norways avdelinger. De andre kjerneområdene de arbeider med, er Design & Visualisering, Forskning &Innovasjon, næringsklyngene NCE Smart Energy Markets og Applied AI, samt Smart Inkubator – et av Norges mest ambisiøse inkubasjonsmiljøer innen områdene smart teknologi, energi, smarte byer og bærekraftige forretningsmodeller.

Still spørsmål, og finn mulighetsrommet

-Innad i bedriften bør SMBer etablere en felles enighet og forståelse om å satse på utvikling, og om hvilke verktøy og metoder man skal bruke. Neste steg er å jobbe med å innhente informasjon. Still spørsmål! Hva ser de ansatte? Hva er tungvint, og hva betyr dette for kundene? Har de sett forbedringsområder eller andre områder dere kan utvikle? Spør noen få, utvalgte kunder først, og dann et bilde av mulighetsrommet.

Vurder om det er produktet eller tjenesten som bør få prioritet, eller eventuelt salget, distribusjonen eller oppfølgingen. Prøv å evaluere hele pakken, og etabler deretter rammer for hvem som skal jobbe med det videre: tid, prosesser, definerte roller, møter, budsjetter, mulige prosjekter, osv.

Endringsagenter må få tid til rådighet

– Tid er en utfordring når det kommer til innovasjon. Andre ressurser som mennesker, kompetanse og penger er også krevende, men tiden er alltid den mest overraskende.

Ledelsen må være overbevist om at innovasjon er riktig, de må være endringsvillige, og de som skal jobbe med innovasjon må få tid til rådighet. Det snakkes ofte om endringsagenter; de som vil, og som er engasjerte. Bruk disse, og trekk inn ulike avdelinger. Sørg for at de får rammer, rapporteringslinjer og støtte – til å ha dialog, testing, opplæring, og oppfølging. Snakk sammen innad i selskapet; mye informasjon om driften og kunder ligger ofte mellom linjene eller kommer i drypp. Finn løsninger for hvordan bedriften klarer å optimalisere drift samtidig som man søker etter forretningsmuligheter.

Parallelt bør bedriften jobbe med kompetanseløft innad. Invester i noen områder som det er behov for kompetanse på for å gjennomføre ulike faser for innovasjon, og sørg for at endringsagentene får den kompetansehevningen de trenger for å lykkes.

Unloc: Erstattet blomsterpotta med kode

Et eksempel på noen som har arbeidet grundig med innsikt er Unloc – som digitaliserer nøkler. De kartla hvordan et bolighus kan bli smartere og oppdaget at tilgang til huset var et område med potensiale for utvikling. Håndtering av varer og post er et område som ikke nødvendigvis anses som en del av et smart hus, men som huseiernes tjenestebehov. Unloc så at ved å erstatte nøkkelen under blomsterpotta med en digital kode for tilgang med tidsbegrensning, kan en kode deles for en sikker avlevering uten at huseier er hjemme. Dette er et strålende eksempel på hvordan innsikt gir muligheter.

Nettverk og samarbeid gir innsikt og nye muligheter

-Hos Smart Innovation Norway har vi i stor grad selv lykkes med å arbeide på tvers. Vi jobber videre med spin-offs av forskningsresultater, vi har eksempler der kommuner har vært testarenaer for nye løsninger fra gründere i Smart Inkubator, og klyngevirksomheten har mange aktiviteter hvor de ulike avdelingene engasjeres inn i nettverk og kompetanse-sammenheng – noe som hele tiden løfter fokus på utvikling og hva som skjer i avdelingene.

Vi jobber mye med nettverk og samarbeid, nettopp fordi det er en måte til å bli opplyst om nye muligheter, og å bli kjent med potensielle partnere og få innsikt. Dette er noe SMBer også bør sette øverst på agendaen.

Wolds anbefalinger for å holde deg oppdatert på innovasjon

Nyhetsbrev er et enkelt verktøy, mange jobber fortsatt mye med e-post og her får man det rett i fanget. E24ShifterInnoMag og TU.no er foreløpig på min liste. På nettsider kan det være interessant å sveipe innom Product Hunt (prototype side), Tech Crunch Disrupt, og Intelis Rådgiving v/Salvador Baille – som er knyttet til Smart Innovation Norways Smart Inkubator-avdeling.

Ellers hører jeg mye på podcaster og lydbøker. Søk på innovasjon i podcasts og du får mange valg – ellers har LØRN.TECH mye spennende, mens McKinsey og Harvard Business Review er gode internasjonale alternativer. Jeg synes også den menneskelige siden er viktig, og blander inn ulike Ted Radio Hours podcaster, tidligere episoder av Framgångspodden – godt blandet med lydbøker fra Yuval Harari til Petter Stordalen.