Slik vil kunstig intelligens påvirke arbeidslivet –fagforbund går sammen om kompetanseløft

SAMARBEID PÅ TVERS: Den nye kunnskapspakken om kunstig intelligens er laget i samarbeid mellom fagforbundene Negotia, NITO, Finansforbundet og Digital Norway. Her representert av henholdsvis Monica Paulsen, Trond Markussen, Vigdis Mathisen og Dragana Trifunovic.

Kunstig intelligens er på full fart inn i næringslivet. Nå lanseres en lett forståelig digital veiviser og podkast om KI, som tar for seg mulighetene – men også de praktiske utfordringene og konsekvensene.

Kunstig intelligens (KI) er ikke bare noe som de store tech-gigantene holder på med – men faktisk noe som angår alle, i alle bransjer, sektorer og yrker.

Det er en helt uatskillelig del av den digitale verden, og blir bare viktigere for hver dag som går. Enten du tenker over det eller ikke, er KI noe du møter hver eneste dag.

Derfor må alle ha en eller annen form for kunnskap om dette.

– Det er viktig å sikre bevissthet om mulighetene for datafangst og kunstig intelligente verktøy nå som stadig flere bedrifter og organisasjoner tar i bruk denne typen teknologi i sine styringssystemer, produksjon og tjenester, sier Trond Markussen, president i NITO.

Dette er bakgrunnen for at fagforeningene NITO, Negotia og Finansforbundet nå går sammen om et kompetanseløft på dette området, i samarbeid med Digital Norway.

Programmet består av et lettlest digitalt kurs (veiviser) og en podkast-serie, i tillegg til at virksomheter kan tilbys skreddersydde læringsreiser. 

– Vi håper veiviseren om kunstig intelligens på jobb kan bidra til økt kunnskap og et godt samarbeid ute i virksomhetene, for etisk og god utnyttelse av de teknologiløsningene som stadig flere vil ta i bruk framover, sier Vigdis Mathisen, forbundsleder i Finansforbundet.

Nytt kurs og podkast om KI på arbeidsplassen

Digital Norway lanserer nå veiviseren «Kunstig intelligens på arbeidsplassen: Etikk, ansvar og verdiskaping», sammen med en podkast i tre deler på samme tema. 

I kurset og podkasten lærer du om hva KI er og hva som er mulig med teknologien. Men du lærer også at hva som er mulig, ikke nødvendigvis er det samme som hva som er lurt – eller lov. Fremfor alt handler det derfor om hva du bør tenke over når du skal ta i bruk kunstig intelligente systemer og lignende teknologi i praksis, på en måte som både er lovlig, etisk og smart.

Kurset og podkasten – som er gratis og tilgjengelig nå – er utviklet av Digital Norway sammen med Finansforbundet, Negotia og NITO, og produsert av NewsLab.

Tillitsverdig kunstig intelligens

Kurset og podkasten som tilgjengeliggjøres gratis i dag, handler om kunstig intelligens i arbeidslivet. Her vil du lære om både KI i seg selv, samt det større teknologiske landskapet det er del av. 

Det handler likevel fremfor alt om å kunne se konsekvensene av å bruke slik teknologi, og om å se teknologien som del av et større bilde: Digitaliseringen av samfunnet og arbeidslivet, hva det betyr for deg og meg, og hva vi alle kan og bør tenke over for å styre dette i en etisk og forsvarlig retning.

Kort sagt: Hvordan kan KI tas i bruk på en tillitsverdig måte, slik at en unngår fallgruver og negative konsekvenser som overvåking, diskriminering og inngrep i personvernet. 

– Som forbundsledere er vi opptatt av at virksomhetene skal lykkes. Norske bedrifter står i beintøff konkurranse i et internasjonalt marked. Det er ikke bare bunnlinje de skal levere på framover. Tillit og etisk framferd blir stadig viktigere. Og hvis de feiler på dette området, så kan det ha store konsekvenser, sier Monica Paulsen, forbundsleder i Negotia. 

– Dette er et initiativ som vi i Digital Norway ønsker varmt velkommen, og som er i kjernen av det vi tror på og jobber for. Kunstig intelligens er et tema man må forholde seg til både som arbeidsgiver og arbeidstaker, og håpet er at denne kurspakken kan bidra til at flere vil føle seg mer «påkledd» i møtet med teknologien, sier Dragana Trifunovic, leder for strategi og organisasjonsutvikling i Digital Norway.

– Ikke minst er vi i utrolig glade for at disse tre fremoverlente aktørene nå går sammen om å utvikle noe som flere vil dra nytte av. Dette er kompetanse som er høyst relevant for flere, og som nå blir tilgjengeliggjort for mange som et kjempegodt eksempel på viktig kompetansedugnad. Vi trenger flere slike initiativ!

ETISK BRUK AV KI: Her har vi fått den kunstige intelligensen DALL-E 2 til å illustrere «etisk bruk av maskinlæring på arbeidsplassen. Foto: DALL-E

– Trenger kunnskap om fallgruver og konsekvenser

– I Norge så har vi jo hatt mye fokus på GDPR, personvern og forbrukerrettigheter, men det er veldig få som har snakket om rettighetene til arbeidstakerne på arbeidsplassen, og samspillet mellom de ansatte og lederne. Hvordan skal denne dynamikken foregå når ny teknologi tas i bruk? sier Monica Paulsen i Negotia. 

– Det er for lite kunnskap om hvordan digital teknologi brukes til overvåking og kontroll av ansatte i Norge i dag. Nå tar fagforeningene sin del av ansvaret, og sender utfordringen videre til arbeidsgiver, sier hun.

Nettopp vektleggingen av de etiske og juridiske problemstillingene knyttet til bruk av KI på arbeidsplassen, er noe av det som skiller dette fra andre læringstilbud.

Sentrale poenger er at vi trenger gode styringsmekanismer, godt lovverk, kontrollorganer og kompetanse på dette området blant dem som skal ta i bruk teknologien – og ikke minst et mangfold av ulike stemmer rundt bordet der hvor beslutningene blir tatt, som inkluderer stemmene til dem som faktisk blir berørt.

– Jeg kommer fra finans, en bransje som ligger aller lengst fremme i å ta KI i bruk, og der hvor mange skjønner hva dette er. Men selv ikke her er dette kompetanse som finnes blant den store delen av ansatte – eller ledere, for den saks skyld, sier Vigdis Mathisen i Finansforbundet.

UNIKT SAMARBEID: Arbeidet med KI-veiviseren har vært en «kunnskapsdugnad» fra flere fagforbund. – Dette er kunnskap som er viktig for alle, sier Monica Paulsen, forbundsleder i Negotia (til venstre).

Hun understreker behovet for å samle kunnskap og verktøy som kan hjelpe dem på veien. Og som hjelper til med bevisstgjøring rundt at dette er noe en i det hele tatt trenger å sette seg inn i. 

– Vi ser at det er lett å hoppe over de ansatte i prosessen, fordi dette er noe mange i dag ikke bryr seg om eller kan eller er interessert i. Vi er nødt til å sette våre tillitsvalgte i stand til å ha gode og informerte diskusjoner om dette med lederne. Og det er nok heller ikke alle ledere som har nok kompetanse til å vite nøyaktig hva det er de tar beslutninger på, heller, sier Mathisen, og fortsetter:

– Så vårt ønske hadde jo egentlig vært at leder og tillitsvalgte kunne tatt dette kurset sammen, sånn at de kan ta en diskusjon rundt hva dette betyr for deres virksomhet.

Dette er også en årsak til at forbundene ønsket å samarbeide med Digital Norway om dette – nettopp fordi dette skal tilgjengeliggjøres bredt for hele næringslivet, på det Trond Markussen kaller «nøytral grunn».

– På den måten kan vi få med oss arbeidsgiversiden, og gjøre dette sammen. Vi trenger alle kunnskapen, men det å ha en nøytral oppmann kan gjøre dette litt enklere. For vi ser jo det at når partene i arbeidslivet snakker sammen, både arbeidsgiver og arbeidstaker, da kommer vi jo mye lenger. Derfor er jeg veldig glad for at vi samarbeider med Digital Norway om dette, sier han.

🎧 Lytt til vår podkast

I podkasten «Kunstig intelligens på arbeidsplassen» snakker vi med fire ulike eksperter om hvordan kunstig intelligens fungerer, hvordan det påvirker hvordan vi lever og jobber – og ikke minst hvordan man kan ta i bruk ny teknologi på en etisk og lovlig måte.

I første episode av tre stiller vi ekspertene spørsmålet: Hvorfor skal du bry deg om kunstig intelligens?

Du kan også lytte til episodene på Spotify, podkast-spilleren på din telefon, eller hvor hen du finner dine podkaster.

– Vi er nødt til å ligge i forkant

At det er behov for lover og regler på området, er åpenbart når en ser på det som allerede har forekommet av skandaler ved bruk av KI. I podkasten og kurset hører vi om blant annet hvordan Amazon brukte et system for ansettelser som systematisk nedprioriterte kvinner. 

Og vi hører om hvordan det i Nederland ble brukt et KI-system som skulle avsløre svindel i forbindelse med barnebidrag. Tusenvis av økonomisk vanskeligstilte familier ble feilaktig anklaget, og måtte i sin helhet betale tilbake barnebidrag som de hadde mottatt over en periode på mange år. Dette endte med at regjeringen måtte gå.

– Noe av den store utfordringen her er jo det at dette går så fort, at lovverket alltid vil komme etterpå. Vi er nødt til å ligge i forkant og henge med på det som skjer, for utviklingen går innmari fort, sier Trond Markussen i NITO.

Derfor må virksomheter selv utvikle beste praksis, gjøre etiske vurderinger og ligge i forkant av kravene som kommer. 

– Dette kan vi ikke feile på i arbeidslivet. Vi må gjøre det på en sånn måte at vi bygger kunnskap og tillit mellom partene på arbeidsplassen, sånn at man kan få gode styringssystemer som treffer innenfor lov og avtaleverk, sier Monica Paulsen i Negotia.

Hun understreker at nettopp dette er en viktig grunn til at de ville utvikle dette læringsinnholdet – og tilby det gratis til hele næringslivet. 

– Vi må lykkes sammen. Det er derfor vi har bestemt at vi ikke skal sitte på denne veiviseren selv, bare for våre tillitsvalgte i egne forbund. Vi mener dette er så viktig at dette bør alle hovedorganisasjonene, arbeidsgiverne, ledere og tillitsvalgte være med på, i Norge og i norden.

Nytt kurs: Kunstig intelligens på arbeidsplassen:

Veiviser

Kunstig intelligens på arbeidsplassen

KI endrer hvordan vi lever og jobber. Lær om mulighetene med teknologien – samt hvordan og hvorfor vi alle må bidra til å styre utviklingen i etisk og ansvarlig retning.

604 Moduler0% Fullført