Norsk selskap satser sirkulært: – Målet er å produsere minst mulig nytt

Ved hjelp av sporing, data og gjenbruksemballasje kan norske Looping bidra til å fjerne flere millioner kvadratmeter plastavfall fra byggeplasser i Europa.

– Sporbar gjenbruksemballasje fjerner ikke bare behovet for engangsplast. Det gir også enorme muligheter til å optimalisere lagring og transport.

Det sier Jørgen Lien, CFO i Looping. Selskapet har siden starten i 2017 spesialisert seg på å utvikle slitesterk og gjenbrukbar emballasje for bygge- og anleggsnæringen.

Hittil har løsningen deres bidratt til å fjerne flere titalls tonn plastavfall fra norske byggeplasser. Og forhåpentligvis er det bare begynnelsen.

– Vi er allerede i dialog om å utvide til resten av Europa. Forretningsmodellen vår krever imidlertid fysisk tilstedeværelse, så vi er nødt til å utvikle oss steg for steg, forklarer Lien.

Jørgen Lien, Chief Financial Officer i Looping. (Foto: Looping)

Ønsker minst mulig ny produksjon

Det er nemlig ikke bare emballasjen i seg selv som gjør det norske gründerselskapet til en annerledes aktør i byggebransjen. For som navnet tilsier, er målet sirkularitet.

– Med en lineær forretningsmodell er det pris- og volumstigninger som bidrar til vekst. Tradisjonelt har produsenter derfor hatt som mål å produsere og selge mest mulig. 

– Fordi vi har valgt en sirkulær forretningsmodell der vi eier emballasjen, er målet å produsere minst mulig.

Looping tjener nemlig mer penger når emballasjen deres brukes igjen og igjen – og igjen.

For å lykkes har datainnsamling og digital kontroll hatt høy prioritet fra dag én. Men hva slags emballasje er det egentlig snakk om? I utgangspunktet handler det om hvordan du dekker til en anleggsbrakke, forklarer Lien.

Nytt kurs: Sirkulære forretningsmodeller

I dette kurset lærer du hva sirkularitet og sirkulærøkonomi egentlig er, og hvordan det vil skape nye behov og forretningsmuligheter i tiden som kommer.

I tillegg til en grunnleggende innføring i tematikken får du tips og praktiske eksempler du forhåpentligvis kan bruke som inspirasjon i egen virksomhet:

En av de største kildene til engangsplast

– Brakker og moduler som skal bli til provisoriske kontorer, kantiner og oppholdsrom er en stor årsak til at det genereres så mye plastavfall på byggeplasser. Gründer Jens Brustad så fort at dette var et marked med gode forutsetninger til å få på plass en gjenbruksløsning.

Én modul kan nemlig leveres med så mye som 15 kilo engangsplast.

De fleste moduler har mange åpninger slik at de enkelt skal kunne settes sammen på anleggsområdet. For å unngå fukt og skader som kan forårsake reklamasjoner og forsinkelser på dyre prosjekter, må modulene derfor pakkes godt inn under transport og lagring. 

Tradisjonelt er dette gjort med engangsplast, i tillegg til trevirke og spiker som brukes til å feste plasten. Med Loopings modulcover er ikke det lenger nødvendig.

– I tillegg til at det fører til mye unødvendig avfall, er det i tillegg tidkrevende og omstendelig emballeringsprosess. Et modulcover forenkler prosessen med integrerte festepunkter og bidrar til å kutte masse monteringsarbeid – og til sammen opptil 45 kilo avfall per modul, forklarer Lien.

Avgjørende for å nå EU-krav

I Norge står byggebransjen for opp mot 40 prosent av alt avfall som genereres, når man inkluderer byggavfall fra prosjekter som ikke må levere avfallsplan. 

Emballasje utgjør en stor del av dette, og under halvparten av plastavfallet fra bygg og anlegg blir i dag levert til materialgjenvinning. Emballasjedirektivet, som er en del av EUs handlingsplan for sirkulær økonomi, krever at minst 55 prosent av emballasjen skal gjenvinnes innen 2030. 

Med Loopings modell har mange norske entreprenører tatt et langt steg på veien. Det gjør at modellen også er trukket fram i regjeringens Nasjonal strategi for en grønn, sirkulær økonomi.

– Loopings nye produkter er utviklet og produsert i et materiale som er så nært det er mulig å komme et monomateriale. Dermed kan råmaterialet resirkuleres inn i produksjonen igjen, slik at vi er sirkulære på materialnivå også, forklarer Lien. 

– Skal vi være ambisiøse på sirkularitet, må vi ha det med oss i hele verdikjeden. Det hjelper ikke å tenke at vi skal være sirkulære i produktenes første bruksår – vi må tenke hele veien.

Data og sporing gir flere forretningsfordeler

For å få på plass en velfungerende returordning i den sirkulære modellen, har sporing og datainnhenting vært avgjørende. Det gir dem også flere andre forretningsfordeler. 

Kundene har nemlig stor nytte av informasjonen Looping samler inn via de små databrikkene som er sydd inn i emballasjen.

– Kundene våre lever av å leie ut moduler, men mangler et system for å overvåke dem. Må de levere raskt, ender de ofte opp med å produsere nye fordi det likevel er lønnsomt. Med dataene våre kan vi bidra med informasjon som forhindrer overproduksjon. 

Looping bruker i dag RFID-sporing, som er den samme teknologien som brukes i for eksempel nøkkelbrikker. Modulcovrene registreres på vei inn og ut av hubben deres på Lørenskog.

Her samles det i dag inn data om bruk og hvor lenge emballasjen har vært ute hos kunden. Etter hvert er planen å gå over til aktiv sporing.

– Aktiv sporing vil gjøre det enda enklere å forhindre at emballasje kommer på avveie. I tillegg vil det gi oss enorme muligheter med tanke på optimalisering av transport og lagring. Dette vil naturligvis være veldig verdifull innsikt for kundene våre også, forklarer Lien.

Norske Looping utvikler produkter som fjerner behovet for engangsplast. På sikt kan det bidra til å fjerne tusenvis av tonn med plastavfall. (Foto: Looping)

Vil at emballasjen skal sette standarden

Looping har flere pilotprosjekter på andre produkter som passer inn i samme modell, og på sikt er målet å utvide katalogen. Akkurat nå er fokuset derimot å skalere opp modulcover-løsningen, forteller Lien. 

– Erfaringen vi får – fra teknologi og råvarebruk til produksjon, vedlikehold og gjenbruk – gjør det enklere for oss å posisjonere oss inn mot nye produkter i samme modell. 

Noe av utfordringen, spesielt med transportemballasje, er at det er så mye forskjellig som pakkes inn. For å få på plass flere gode gjenbruksløsninger er det derfor en del utfordringer knyttet til standardisering. 

– Målet vårt er at emballasjen skal sette standarden for forsendelsene, både med tanke på bærekraft og teknologi. Skal vi tenke superstort, snakkes det for eksempel om levering med drone. Da man ha standardiserte størrelser. Det vil gjøre det mye enklere å tenke sirkulært, forklarer Lien.

For å lykkes med sirkulære emballasjeløsninger er det imidlertid ingen vei utenom full digital kontroll.

– Alle kan lage og tilby gjenbruksemballasje. Du kan også få den i retur og tilby den på nytt igjen –  men uten gode løsninger for innsamling og behandling av data blir det som å handle i blinde. Gode dataløsninger er helt nødvendig forutsetning for å lykkes.

Vil du lære mer om sirkulærøkonomi? Ta vårt nye introkurs her:

Introkurs

Hva er sirkulærøkonomi – og hvordan skaper du en sirkulær forretningsmodell?

I dette kurset lærer du hva sirkularitet og sirkulærøkonomi egentlig er, og hvordan det vil skape nye behov og forretningsmuligheter i tiden som kommer.

15 min5 Moduler0% Fullført