introkurs

Hva er sirkulærøkonomi – og hvordan skaper du en sirkulær forretningsmodell?

Er du nysgjerrig på hvordan du kan gjøre virksomheten mer bærekraftig og sirkulær?

15 minutter

4 moduler

Passer for alle som ønsker å forstå sirkularitet

Introkurs

Om kurset

I dette kurset lærer du hva sirkularitet og sirkulærøkonomi egentlig er, og hvordan det vil skape nye behov og forretningsmuligheter i tiden som kommer. I tillegg til en grunnleggende innføring i tematikken får du tips og praktiske eksempler du forhåpentligvis kan bruke som inspirasjon i egen virksomhet.

Verdens naturressurser er under økt press.

Det er avgjørende for klimaet, naturen og miljøet at ressursene brukes mer effektivt. Det er derfor økende fokus på en grønn og sirkulær økonomi i norsk lovgivning og internasjonale reguleringer.

Det er spådd at en omlegging til sirkulærøkonomi vil redusere de globale klimagassutslippene fra produksjon og forbruk med hele 45 prosent. I tillegg forventes det at sirkulærøkonomi vil skape 14 000 nye norske arbeidsplasser innen 2030.

Men hva er det egentlig? Og hvordan kommer du i gang?
Helt konkret handler sirkulærøkonomi om at vi må få mer ut av mindre, og at vi må utnytte materialer og ressurser på en mer effektiv måte. Mye av dette er ikke mulig uten data og digitalisering.

Skal vi lykkes, er nemlig verden avhengig av både små løsninger fra enkeltbedrifter – og av store omstillinger i hele næringer og verdikjeder. Enten du vil bidra til å utvikle nye løsninger eller trenger hjelp til å redusere utslipp, åpner den digitale og sirkulære omstillingen en rekke muligheter.

Med dette kurset får du en innføring i tematikken, som forhåpentligvis vil gjøre det enklere å gripe mulighetene  – og å komme i gang med den sirkulære omstillingen i egen virksomhet. 

Lykke til!

Ta kurset for å lære:

♻️ Hva sirkulærøkonomi er

🛠️ Hvordan et sirkulært kretsløp fungerer

🌱 Hvorfor det er nødvendig å legge om til en mer sirkulærøkonomi

‍💻 Hvorfor digitalisering er en sentral del av sirkulærøkonomien

👣 Hvordan sirkulære virksomheter ser ut i dag

💚 Hvordan du kommer i gang med omstillingen


Få gratis tilgang

Allerede registrert bruker?

Lær noe nytt!

​ Få tilgang til vårt læringsunivers helt gratis og uforpliktende.

    Registrer