NHH-forskere med klar oppfordring: sett deg inn i sirkulær-økonomien – før det er for sent

– Bedrifter som sløser med ressurser eller energi vil få det krevende i fremtiden, er den klare beskjeden fra NHH-duoen Jørgensen & Pedersen. Slik forbereder du deg på å bli en del av sirkulærøkonomien.

– Miljøproblemene vi står overfor i dag kommer av at vi bruker for mye ressurser og skaper alt for mye utslipp og avfall. Alt dette havner i naturen og i atmosfæren. Sirkulærøkonomi er en respons på dette – en måte å fjerne denne ineffektiviteten i hvordan vi utnytter materialer og energi.  

Det sier NHH-forsker Lars Jacob Tynes Pedersen. Sammen med Sveinung Jørgensen utgjør han halvparten av forskerduoen kjent som Jørgensen og Pedersen, som gjennom forskning, forelesninger, podkaster, bøker og rådgivning er blant landets fremste fanebærere for bærekraftig næringsliv.  

Lars Jacob Tynes Pedersen, Foto: NHH

De er tydelige på at veien til bærekraftig business går gjennom sirkulærøkonomien: et system hvor ikke et eneste gram med materialer skal havne på søppeldynga. 

– Slik veien går nå, med bærekraftsmålene og krav og reguleringer, vil bedrifter som ikke kan vise at de utnytter sine ressurser til det absolutt fulleste gå dunken, advarer Jørgensen. 

Altså: alt av energi, materialer og ressurser skal tynes til siste dråpe basert på hva som er fysisk mulig, ikke ut ifra hva vi i dag ser på som lønnsomt. For å komme dit kreves intet mindre enn en fullstendig overhaling av hvordan alle bedrifter, på tvers av alle verdikjeder, lager, selger og bruker produkter og tjenester. 

Så: Hvor i all verden skal man begynne? 

Slik ser sirkulærøkonomien ut:

På makronivå dreier sirkulærøkonomi seg om å bruke så få ressurser, råmaterialer og energi som fysisk mulig.

Dette betyr store kutt i hvor mye energi og ressurser som ligger bak produkter og tjenester, samt at absolutt alt som lages kan gjenbrukes, gjenvinnes og resirkuleres i et evig, lukket kretsløp. Se for deg en økonomi bygget med LEGO-klosser, hvor alt er laget av bestanddeler som kan gjenbrukes, fikses og rekonfigureres i det uendelige.

– På sett og vis handler det om å fjerne absolutt all sløsing. Dagens økonomi er veldig lite effektiv med hvor mye den får ut av råmaterialer og energi – det er enormt mye som går unødvendig til spille. Så sirkulærøkonomi handler om å få alt dette inn i en loop slik at ingen ressurser destrueres, sier Lars Jacob Tynes Pedersen. 

Slik tenker du sirkulært

For å ta det litt mer ned på jorda: de aller fleste har allerede et forhold til sirkulærøkonomi, et forhold de praktiserer hver gang de går innom panteautomaten. Men Pedersen påpeker at sirkulærøkonomi er mye mer enn å innføre et omnipresent pantesystem for alt man kjøper. 

– Mange tenker kanskje på resirkulering som sirkulærøkonomi. Det er for så vidt riktig, men resirkulering er bare siste ledd i en sirkulær verdikjede. Det handler om å bruke mindre ressurser og energi fra vugge til grav, og prøve å hente ut mest mulig verdi hvert steg på veien, i materialets beste form. Bare helt på slutten, når materialet er så nedbrutt at det ikke fysisk kan brukes på samme måte lenger, kan vi se på å bryte det ned og bruke det til noe annet. 

Som eksempel nevner han firmaet Nordic Circles, som blant annet sikter på å bygge hus, kaier og havner av gamle oljeplattformer.

– Disse plattformene kan jo også bli til spiker, men i en sirkulær økonomi må man se etter hvordan man får mest mulig verdi ut av materialet til enhver tid, sier Jørgensen. 

Sveinung Jørgensen. Foto: NHH

For å gi bedrifter et litt mer håndfast utgangspunkt for å forstå hvordan de selv kan bli mer sirkulære, anbefaler Jørgensen og Pedersen å alltid tenke på hvordan de kan slanke, bremse og lukke egen verdikjede – altså bruke færrest mulig ressurser i sine produkter og tjenester, sørge for at de varer lengst mulig ute hos kundene og til slutt jobbe for at de kan brukes til andre ting når levetiden er ugjenkallelig over. 

Slanking, Bremsing og Lukking: et kræsjkurs i praktisk sirkulærøkonomi

Slanke
Det vi kaller å «slanke» betyr rett og slett å bruke mindre materialer og energi. For å gjøre det veldig enkelt: når jeg bygger terrasse, vil jeg legge det opp slik at jeg får minst mulig avkapp- Det handler om å bruke alt og redusere svinn, noe som ofte har en direkte effekt på lønnsomhet. Dette er for så vidt noe de fleste bedrifter har i blodet til en viss grad, selv om man ikke alltid klarer å etterleve det. Vår erfaring er bedrifter som tar en mer aktiv og systematisk tilnærming på dette ofte klarer å finne forbedringer.  

Bremse
Å bremse handler om å holde ressursene i virksomhet så lenge som mulig. Det betyr å gi produkter lengre levetid, enten ved at selve produktet varer lengre, eller ved at komponentene kan repareres, oppgraderes, eller gjenbrukes i nye produkter. 

Lukke
Den hellige gralen i sirkulærøkonomi: altså at man klarer å fange inn igjen materialer og ressurser og bruke rubbel og bit av produktet igjen og igjen og igjen. Dette er også det vanskeligste å ta tak i som en liten bedrift – og krever ofte samarbeid. 

– Sirkulærøkonomi angår alle

Med fare for gjentagelse: absolutt alt, fra sokker til snøfresere, skal og må etter hvert lages etter sirkulære prinsipper. Men betyr det at sirkulærøkonomi bare er for de som lager ting? 

– Alle er en del av en verdikjede. Ikke for å gi noen dårlig samvittighet, men alle er en del av problemet. Og alle kan potensielt bidra til løsningen, sier Jørgensen, og fortsetter:  

– De som jobber med data, kan tilby data som gjør det enklere å drive sirkulært. De som selger produkter, kan spørre: hvordan kan vi forlenge levetiden på det vi leverer, eller sørge for at det enkelt å få det reparert? Og så videre – vi kommer alle til å jobbe med bærekraft fremover, så det er bare å venne seg til å tenke over hva du kan bidra med av kompetanse og kunnskap.

Forstå sammenhengen mellom digitalisering og bærekraft!

Hvordan henger bærekraft sammen med digitalisering, og hvordan kommer du i gang i din bedrift? Bli med på webinar 10. september.

Sirkulærøkonomi vil også bety at mange må endre sin forretningsmodell. Jørgensen og Pedersen har stor tro på å erstatte produktsalg med tjenester – såkalt tjenestegjøring. 

– I stedet for å selge fysiske produkter tilbyr du utleie eller en tjeneste. Dette er ganske vanlig i deler av B2B-markedet – det er for eksempel mange skip hvor mye av maskineriet ikke er eid av rederen, men leveres som en abonnementstjeneste. I praksis betyr det at leverandøren tar ansvar for kontinuerlig reparasjon og oppgradering, sier Pedersen.

– At flere kan leie samme ting når de trenger det er mer ressurseffektivt enn at alle skal kjøpe hver sin ting. Vi ser at dette begynner å skje i forbrukermarkedet også – ta bildelingstjenester, for eksempel, eller butikker som Clas Ohlson som i større og større grad leier ut utstyr i stedet for å selge. 

Erkjenn, test, utforsk og rigg

Jørgensen og Pedersen erkjenner at bedrifter ikke kan omstille seg til å bli sirkulære over natten. De har allikevel noen tips til hvordan man setter i gang. 

– Første steg er å erkjenne at dette er et problem, og så se spesifikt på hvordan du er en del av problemet. Så kan du teste litt ulike løsninger og metoder for å bli bedre, og utforske hvordan det påvirker drift, kundeforhold og så videre. Hva kan du tjene på det, hva er kostnadene. Til slutt er det å rigge seg for mer varig endring.

– Dette er forsåvidt slik vi anbefaler å jobbe med all omstilling: erkjenn, test, utforsk og rigg. 

Og hvis det skulle skorte på motivasjonen, er det bare å ta inn over seg at det å drive sirkulært sannsynligvis vil bli et krav for å være konkurransedyktig i tiden framover. 

– Når EUs taksonomi innføres i Norge vil flere og flere bedrifter bli målt på hvordan de leverer på sirkulærøkonomi. Reguleringene som er på vei stiller stadig strengere krav til store selskaper, som da igjen er avhengig av at underleverandørene også kan levere på ressurseffektivitet. 

Duoen kommer med ett siste råd: selv om omstilling til sirkulær drift høres krevende og vanskelig ut, har de aller fleste et bedre utgangspunkt enn det de selv kanskje tror. 

– Når vi snakker med bedrifter om alt dette alt dette blir de ofte litt overveldet og lurer på hvor i all verden de skal starte. Men når vi går litt mer i dybden, tar det ofte ikke så lang tid før det går opp et lys: noe av dette gjør vi jo allerede! Så da gjelder det å bygge videre på det, avslutter Pedersen.

Lær mer om hvordan din bedrift kan bli bedre på bærekraft:

Veiviser

Bærekraft & digitalisering

Den komplette startguiden for å jobbe effektivt med bærekraft, digitalisering og forretningsutvikling.

405 Moduler0% Fullført

Tema

Bærekraft

Å drive bærekraftig er ikke lenger det motsatte av å drive lønnsomt – tvert imot. Her kan du lære mer om hvilke muligheter bærekraft kan innebære for din bedrift, og hvordan du bør gå frem.