Nå blir terskelen enda lavere for nordmenn som vil lære om kunstig intelligens

Foto: Elements of AI

Over 400.000 personer har tatt nettkurset Elements of AI – og endelig er det tilgjengelig på norsk.

– Kunstig intelligens er en av de viktigste tingene menneskeheten jobber med. Det vil ha en større innvirkning enn, vel, strøm eller ild, uttalte Google-sjef Sundar Pichai i 2018. I mellomtiden ser vi at tilstedeværelsen av KI-basert teknologi får en stadig større tilstedeværelse i livene våre.

Samtidig har det oppstått flere ulike forestillinger om hva KI egentlig er for noe – og ikke alt er basert på reell kunnskap. Det akter Elements of AI å gjøre noe med. Dette er et gratis nettkurs utviklet av Helsingfors Universitetet, teknologiselskapet Reaktor og det norske design- og teknologiselskapet Feed. Mer enn 400.000 personer fra over 170 land har gjennomført kurset, og omtrent to av fem deltakere er kvinner. Nå er det også tilgjengelig på norsk.

– Det blir stadig viktigere at alle vet nok om hva det går ut på. Grunntanken bak Elements of AI er at alle skal kunne forstå hva kunstig intelligens er og ikke er, sier Annita Fjuk, ansvarlig for samarbeid mellom akademia og næringsliv i DigitalNorway. Hun legger til:

– Vi er nødt til å danne et felles språk om kunstig intelligens.

– KI er interessant for mange

Kursets store styrke ligger i hvordan det som i utgangspunktet er svært komplisert, presenteres på en lett fordøyelig måte – noe som harmonerer godt med det uttalte målet om å avmystifisere kunstig intelligens. Samtidig er kurset omfattende – du må regne med å sette av mellom 30-60 timer for å komme gjennom det hele.

Helge Langseth, professor ved Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU. Foto: NTNU

– Elements of AI har gjennomgående høy kvalitet, relevante beskrivelser, fine figurer og spennende oppgaver. Det er skrevet på en underholdende måte med et godt og ikke altfor teknisk språk, forteller Helge Langseth, professor ved Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU og fagansvarlig for kurset.

NTNU står som faglig garantist for den norske versjonen – noe som innebærer at de blant annet har kvalitetssikret oversettelsen til norsk.

Et godt, felles KI-vokabular er viktig for at folk enkelt skal kunne forstå hva begrepene egentlig betyr, og dermed enklere kunne ta det i bruk i dagligtale, forklarer Langseth:

– Kunstig intelligens er interessant for et stort publikum. Vi som jobber i feltet har stor tro på at KI vil påvirke oss alle i stadig større grad i tiden fremover, og mange er derfor nysgjerrige på denne utviklingen. Alt i alt er Elements of AI et veldig gjennomarbeidet «lavterskeltilbud» til et felt mange syns virker spennende, sier han.

Ufarliggjør det kompliserte

Nettopp dette er Dragana Trifunovic, prosjektleder i DigitalNorway, enig i:

– Jeg er ikke teknolog, men hang likevel godt med på innholdet. Det kombinerer flott interaksjonsdesign med brukervennlig navigasjon. Vanskelighetsgraden øker naturligvis etter hvert, men du følger en veldig behagelig progresjon. Du får altså en myk og grundig inngang til et komplekst tema, sier hun.

Dragana Trifunovic, prosjektleder i DigitalNorway. Foto: DigitalNorway

Elements of AI krever ingen inngående teknologikunnskaper. Det lønner seg å kunne litt matematikk, men ikke utover det rent grunnleggende. Deltakerne gjennomfører ulike moduler, der hver del tar 5-10 timer å fullføre. Det kan gjøres i eget tempo, men for å få mest mulig ut av kurset oppfordres du til å fullføre i løpet av seks uker.

Trifunovic forteller at Elements of AI bryter med den vanlige fremstillingen av KI. Her er det ingen mørke, følelsesløse robotansikter å spore.

– Det er veldig lekent samtidig som innholdet oppleves grundig og fagtungt.

En annen en interessant del av kurset er at deltagere aktivt kan bidra inn i vurderingen av andres besvarelser.

– Hvis jeg for eksempel blir spurt om å definere kunstig intelligens basert på det jeg har lært, kan andre gi en anmeldelse av svaret mitt. Det bidrar til interessant og lærerik interaksjon, mener Trifunovic.

Kunstig intelligens til folket

Annita Fjuk tror en slik fellesskapsfølelse vil være avgjørende for teknologiutviklingen i det norske samfunnet i årene som kommer. Svært mange ulike teknologier blir berørt av kunstig intelligens, og da er det viktig at vi som brukere har samme begrepsforståelse.

– Mange av de som er veldig gode på KI har ikke nødvendigvis nok kunnskap om hvordan det kan utvikles til å gi kunde- og forretningsverdi. At Elements of AI avmystifiserer det for ikke-teknologer, gjør det enklere for alle å se hvordan AI og maskinlæring kan anvendes på deres arbeidsplass, sier Fjuk.

DigitalNorway har i samarbeid med SINTEF også utviklet et nettkurs som gir en kort innføring i kunstig intelligens. Dette kurset er mye mindre omfattende enn Elements of AI, og kan tas i nettleseren på rundt 20 minutter. Det gir en helt grunnleggende introduksjon til KI og fokuserer på å gi en oversikt over begreper og mulige bruksområder.

Annita Fjuk, ansvarlig for samarbeid mellom akademia og næringsliv i DigitalNorway. Foto: DigitalNorway

Viktig å forstå den teknologiske utviklingen

Annita Fjuk er strålende fornøyd med at nordmenn nå får enda flere muligheter til å lære om KI. Hun mener det er en glimrende mulighet til å få gratis kompetanse om noe som garantert vil påvirkes oss i tiden som kommer.

Hold deg oppdatert!

Følg DigitalNorway på FacebookTwitter og LinkedIn – og meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev!

Sammen med NTNU jobber DigitalNorway for å få på plass videreutdanning for de som ønsker å skape kunde- og forretningsverdi av AI. Svært mange bedrifter og organisasjoner har slengt seg på kampanjen «KI-løftet», en utfordring til seg selv og andre til å tilegne seg mer kunnskap om den nye teknologien.

– Vi som jobber med dette hver dag ønsker at flere grupper i befolkningen får en mulighet til å forstå mer av grunnlaget for en teknologi som vil komme til å påvirkes oss i veldig stor grad fremover, og som i en viss grad allerede gjør det. Jeg ser engasjementet rundt KI-løftet som et tegn på at også norsk industri tenker at ny teknologi blir viktigere enn noen gang, sier Helge Langseth ved NTNU, og får støtte fra Fjuk i DigitalNorway:

– Vi vil at flere skal få innsikt i mulighetsrommet som ligger i KI, i tillegg til konkrete verktøy og metoder for å utvikle innovative og brukervennlige løsninger med teknologien. Og ikke minst vekke lidenskapen for KI, sier Annita Fjuk.