– Vi trenger en mer faktabasert forståelse av kunstig intelligens

Foto: SINTEF / Georg Mathisen

Anne Marthine Rustad i SINTEF tror vi vil få en bedre samfunnsdebatt dersom flere setter seg inn i hva kunstig intelligens egentlig er – og ikke er. Dette nettkurset gir en innføring i temaet på bare 20 minutter.

DigitalNorway har i samarbeid med SINTEF utviklet et nettkurs som gir en kort innføring i kunstig intelligens (KI). Kurset er helt gratis og kan tas i nettleseren på rundt 20 minutter.

Anne Marthine Rustad er forskningsleder i SINTEF med kunstig intelligens som fagfelt, og har vært med på å utvikle kurset. Hun tror vi vil få en bedre og mer produktiv samfunnsdebatt dersom flere setter seg inn i hva kunstig intelligens egentlig er – og ikke er.

– Det er veldig mange som tillegger teknologien egenskaper den ikke har. Jeg vil også si at det er en del sammenblanding av begreper, sier Rustad.

Kurset er derfor laget for å treffe bredt, og er ikke ment for de spesielt interesserte. Rustad tror det kan oppklare en del vanlige misoppfatninger.

– Vi trenger å få en mer faktabasert forståelse av hva kunstig intelligens er, og hva det kan brukes til. Det handler om å avmystifisere et komplisert tema, sier hun.

Hva er kunstig intelligens?

– For oss handler kunstig intelligens først og fremst om beslutningsstøtte. Vi lærer opp maskiner til å gi anbefalinger, mens mennesker tar den endelige beslutningen, sier Anne Marthine Rustad.

Dette er den formen for kunstig intelligens som er i sving når du får foreslått en rute i Google Maps, eller blir anbefalt en film på Netflix. Det vi kaller kunstig intelligens er her en algoritme som tar utgangspunkt i et bestemt datasett – trafikkbildet akkurat nå, hvilke filmer du har sett tidligere – for å komme med en anbefaling etter bestemte kriterier: raskeste mulige rute som unngår kø, filmer som er populære blant brukere som ligner på deg.

EUs definisjon er litt bredere: «Kunstig intelligente systemer utfører handlinger, fysisk eller digitalt, basert på tolkning og behandling av strukturerte eller ustrukturerte data, i den hensikt å oppnå et gitt mål. Enkelte KI-systemer kan også tilpasse seg gjennom å analysere og ta hensyn til hvordan tidligere handlinger har påvirket omgivelsene.»

– Det er jo egentlig snakk om algoritmer, altså oppskrifter. Men i stedet for at det er strengt regelbasert, vil du heller fortelle algoritmen hvilke data den skal bruke for å lære seg opp for å nå målet sitt – uten at et menneske har tenkt gjennom alle reglene på forhånd, sier Rustad.

Styreleder og renholder på KI-kurs

Veldig mange vil på sikt bruke en form for kunstig intelligens på arbeidsplassen, om de ikke gjør det allerede.

– Kurset kan hjelpe deg å se hvor du skal begynne, og hva du skal se etter, og lære mer om i neste runde, sier Rustad, og fortsetter:

Hold deg oppdatert!

Følg DigitalNorway på FacebookTwitter og LinkedIn – og meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev!

– Når du forstår en del grunnleggende begreper øker bestillerkompetansen. Og det blir lettere å gjøre seg opp egne tanker om hvordan dere kan bruke kunstig intelligens for å skape verdi eller spare kostnader i egen bedrift.

Kurset er i stor grad basert på materiale SINTEF har utviklet for interne kurs, og som de deler med partnere i næringslivet. Nettkurset fra DigitalNorway skal treffe bredere.

– Finnene har laget et kurs som heter Elements of AI, som også er planlagt lansert på norsk i løpet av våren. De hadde som mål å få én prosent av finnene til å ta kurset, nå er målet én prosent av alle europeere innen 2021, sier Rustad, og legger til:

– Og i Nokia må alle ta et KI-kurs, enten de sitter i styret eller jobber som renholder. Så jeg tenker at uansett hvilken jobb du har, tror jeg dette introkurset kan være nyttig!