Lykkes med digitalisering? – Styrets bestillerkompetanse er avgjørende

Små og mellomstore bedrifter (SMB-er) må ofte hente inn kompetanse utenfra for å digitalisere. Det forutsetter god bestillerkompetanse i styret hvis det skal lykkes, mener Gunnar Haugen i StyreAkademiet.

Hva gjør de verdensledende selskapene i din bransje? Kanskje har de gått fra å selge produkter, til å levere tjenester. Kanskje møter de kundene sine på nye måter, med brukeropplevelser som er skreddersydd den enkelte. Kanskje tar de beslutninger ved hjelp av avanserte modeller og algoritmer, basert på massevis av data.

Gunnar Haugen, StyreAkademiet

Trolig bruker de på en eller annen måte digital teknologi til å fornye, forbedre og skape nytt. Det er vel og bra, men…

– I SMB-markedet kan et digitaliseringsprosjekt ta livet av hele virksomheten, sier Gunnar Haugen i StyreAkademiet. Han utdyper:

– I motsetning til de store, har ikke de fleste små og mellomstore bedrifter profesjonell kompetanse på ting som digitalisering. Det er mange måter det kan gå galt på. En kan prøve på for mye, eller for lite. Satse for tidlig, eller for sent.

Å ikke gjøre noe som helst, er heller ikke et alternativ. De som havner bakpå i digitaliseringen, de havner bakpå, punktum. Så hva skal en gjøre?

Nytt kurs i styrearbeid og digitalisering

Det er styrets rolle å sette mål for virksomheten, organisere arbeidet og utøve kontroll. I denne sammenhengen er det styret, sammen med eiere og daglig leder, som må ta ansvar for å være gode bestillere og å ta riktige valg for virksomheten.

– Når det kommer til stykket, handler det om kompetanse, sier Haugen.

Derfor har han, sammen med kollegene Victor Jensen og Heidi Nordby Johansen i den ideelle organisasjonen StyreAkademiet, vært med på å utvikle veiviseren Styrearbeid og digitalisering. Veiviseren er laget i samarbeid med DigitalNorway.

Dette er et gratis, digitalt kurs som gir deg rask og enkel innføring i alt det viktigste du må vite for å se mulighetene for din bedrift innen digitalisering – og sette det på dagsorden i styret.

– Jeg tror styrets rolle i omstillingen og utviklingen for å lykkes er helt sentral, sier Haugen, som har vært prosjektleder for gjennomføring av veiviseren hos StyreAkademiet, og også er styreleder i StyreAkademiet Oslo.

– Ved å gå gjennom kurset får du bygget opp en basiskompetanse, og blir forberedt på å sette digitalisering på agendaen, sier han.

Veiviser

Styrearbeid og digitalisering

Ditt startsted for å sette digitalisering på agendaen i styret.

306 Moduler0% Fullført

Definer behovet og finn riktig løsning

Haugen erfarer at det står dårlig til med kompetansen på digitalisering i styret til mange norske SMB-er. Det er kanskje ikke så rart:

– Mange SMB-er har én, to eller toppen tre styremedlemmer. I tillegg er dette personer som har andre aktive roller i selskapet. Digitalisering er bare ett av områdene de skal dekke, og det kommer i tillegg til andre store trender, som bærekraft og det grønne skiftet. Alt dette er ting som treffer de fleste virksomheter og som en virkelig må ta tak i, sier han.

Ofte vil en søke hjelp utenfor bedriften. Og her ligger nøkkelen: styrets bestillerkompetanse. Altså evnen til å definere behovet og til å velge en riktig, langsiktig løsning for virksomheten. Du trenger ikke å lære deg 3D-printing, men du trenger å kunne vurdere hvorvidt 3D-printing er relevant for dere. 

– Ofte er det leverandører som kommer på banen som er vant til å jobbe med større virksomheter, og som bevisst eller ubevisst bommer på behovet. Bestillerkompetanse betyr å sikre at dere får rett løsning på problemet. Har du hoste så skal du ha hostesaft, og ikke kreftmedisin, sier Haugen.

I veiviseren vil du ikke bare lære å definere behov, men også få hjelp til å se hvilke konkrete muligheter digitale teknologier kan åpne opp for din bedrift.

– Det er blitt en god blanding av at du får innsikt i styrets oppgaver og ansvar rundt digitalisering, og at du samtidig loses gjennom med praktiske oppgaver, spørsmål til refleksjon og mange gode eksempler på ulike former for digitalisering. Ting som det er lett å relatere til egen virksomhet, sier Haugen.

Veiviser

Styrearbeid og digitalisering

Ditt startsted for å sette digitalisering på agendaen i styret.

306 Moduler0% Fullført