Innovasjonen skjer i skyen. Slik skal SMB-ene løftes med

Hege Støre er adm.dir i Visolit Norway. IT-selskapet vil bidra til et kunnskapsløft for norske SMB-er gjennom et samarbeid med DigitalNorway. Foto: Visolit

Hege Støre, adm.dir i IT-selskapet Visolit Norway, mener alle er tjent med at vi deler kunnskap om innovasjon og ny teknologi. Nå inngår Visolit et samarbeid med DigitalNorway om et kompetanseløft for SMB-er.

– Det er ekstremt viktig! sier Hege Støre, administrerende direktør i IT-selskapet Visolit Norway.

Hun snakker om et tema som engasjerer henne: nemlig å hjelpe små og mellomstore bedrifter (SMB-er) med raskere å ta i bruk ny teknologi. Da kan virksomhetene i neste omgang bli mer lønnsomme og innovative. 

– Vi er alle tjent med at vi øker kunnskapen om datadrevet innovasjon. Det tjener både små og store bedrifter på, og ikke minst Norge som nasjon, sier hun. 

Nettopp derfor inngår Visolit nå et samarbeid med DigitalNorway: for å nå ut til norske SMB-er og bidra til et kompetanseløft. 

– IT og skytjenester er ikke lengre en støttefunksjon, men en strategisk del av virksomhetenes DNA. IT, teknologi og skyløsninger er helt nødvendig for å videreutvikle norske virksomheter. Vi har et sterkt ønske om å bidra til å styrke den generelle kompetansen hos små og mellomstore bedrifter på nettopp mulighetene som ligger tilgjengelige – både på sky og sikkerhet, sier Støre. 

Utvikler veiviser om skytjenester

Samarbeidet er allerede i gang, i form av at Visolit og DigitalNorway sammen utvikler en ny veiviser om skytjenester. 

Fleksible og skalerbare skytjenester er nettopp den typen ny teknologi som kan få virksomheters innovasjonsevne og konkurransekraft til å skyte fart. Virksomheter i alle bransjer og størrelser vil kunne oppleve at det åpner seg nye dører for dem i skyen.

– Vi ser at mange fortsatt har eldre systemer og har behov for en solid og sikker plattform for disse. Men det er i skyen at utviklingen skjer – være seg Azure, Amazon eller Google, sier Støre, med henvisning til noen av de ledende skyplattformene. 

Sagt på en annen måte: Det kan for mange være praktisk å gjøre en del ting «på gamlemåten» med lokale datasystemer. Men det er ikke der innovasjonen og forretningsutviklingen foregår. 

I veiviseren, som lanseres til høsten, vil SMB-er få all den nødvendige basiskunnskapen og bestillerkompetansen som skal til for å komme i gang i skyen og se hvilke muligheter og løsninger som er relevante for sin virksomhet. 

Stort behov for kunnskap og samarbeid

Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway, er svært fornøyd med å ha Visolit som en del av sitt nettverk av gode hjelpere

– Visolit er tett på næringslivet og spesielt SMB-er, og har innsikt i hvilke utfordringer som oppstår i hverdagen deres, sier Dingsør.

– Å forstå sine egne behov, omsette det i bestillinger og så hente verdi ut ifra de investeringene man tar – det er en kompleks og krevende reise for mange virksomheter. Visolit er gode på alle tre stegene på denne reisen, og de tar på seg et viktig samfunnsoppdrag ved å dele denne kompetansen videre, sier hun. 

Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway. Foto: Johnny Vaet Nordskog / NewsLab

Innovasjon og ny teknologi har alltid vært krefter som driver samfunnsutviklingen fremover, og verdiskaping med data som ressurs er en av de sterkeste endringsfaktorene.

– Teknologibransjen er en pådriver for andre bransjers utvikling, og en nødvendig muliggjører for å realisere bærekraftige samfunnsmål og konkurransedyktige bedrifter, sier Hege Støre.

En annen ting som gjør et slikt kompetanseløft til et viktig samfunnsoppdrag, er at det ikke bare skal være de største og mest ressurssterke virksomhetene som skal få muligheten til å bidra til verdiskaping i den datadrevne økonomien.

Alle skal med – og også de mindre bedriftene skal få disse mulighetene. Da trengs det et koordinert løft.

– Visolit har over lengre tid løftet behovet for bedre samarbeid mellom næringsliv, organisasjoner og akademia for å løse store samfunnsoppgaver. Vi har også pekt på det sterke behovet for digitalt kompetanseløft som en viktig driver for innovasjon og konkurransekraft i Norge, sier Hege Støre.

– Her har DigitalNorway på kort tid tatt en veldig tydelig posisjon. Vi deler de samme målene, og det gjorde det veldig naturlig med et operativt samarbeid til det beste for norsk næringsliv, avslutter hun.

Vil du lære noe nytt? Sjekk ut våre nye temasider!

Temasider

Vil du utforske ulike emner innenfor digitalisering og teknologi? På våre temasider finner du kurs, artikler, steg for steg-guider og annen nyttig informasjon, alt samlet på et sted!