De gode hjelperne

Et leverandørprogram som tilrettelegger for at alle bedrifter kan ta del i den datadrevne økonomien

De gode hjelperne er leverandører av teknologi eller kompetanse som har et ønske om å tilføre verdi til norsk næringsliv og SMB-landskapet gjennom økt kompetanse, enklere navigering og tilgang til relevante produkter og tjenester.

Fremoverlente leverandører er en viktig del av et koordinert og kraftfullt økosystem i DigitalNorway som skal sikre at alle norske bedrifter, både store og små, blir satt i stand til å ta del i den datadrevne økonomien.

Et av DigitalNorways hovedoppdrag er å øke kunnskapen om digitalisering, noe vi gjør gjennom å tilby kurs, workshoper, webinarer og annet innhold. Sammen med De gode hjelperne, som alle har spisskompetanse på teknologi og digital transformasjon, vil vi tilby ulike kompetansehevende tiltak slik at du får økt din forståelse om hvordan data og digitalisering kan tas i bruk i din bedrift.

En annen viktig oppgave vi vil løse sammen med De gode hjelperne er å utvikle treffsikre og effektive overganger til profesjonell ekspertise og bistand, og tilby tilpassede og relevante brukertjenester– for eksempel testmiljøer, egnede verktøy for bearbeiding og analyse, rådgivning og lignende.

Dette er de gode hjelperne

Microsoft Norge
Microsoft er en av verdens største leverandører innen operativsystemer. Deres mål og grunnverdier er å hjelpe mennesker og firmaer over hele verden med å realisere sitt potensial, og å å gjøre det mulig for hver person og hver organisasjon på planeten å oppnå mer.

Accenture
Accenture er et ledende globalt teknologiselskap med ekspertise innen digitalisering, sky og sikkerhet. De tilbyr strategi og rådgivning, design, teknologi og driftstjenester og kombinerer erfaring og spesialisering i mer enn 40 bransjer.

De driver verdens største nettverk av avanserte teknologi- og intelligente operasjonssentre, og deres over 500 000 ansatte betjener kunder i mer enn 120 land. I Norge omfavner deres 1000 ansatte endring for å skape verdi og suksess for kunder, aksjonærer, partnere og lokalsamfunn.

Atea
Atea er et av Nordens største teknologiselskaper som sammen med kundene bygger Norge med IT. Les mer på Ateas hjemmesider.

PwC
PwC er et ledende globalt kompetansehus som bidrar med kunnskap, innsikt og verdiskapning. I Norge har PwC 28 kontorer spredt over hele landet, og hjelper kunder med blant annet rådgivning, revisjon, økonomi og juridiske tjenester.

Visolit
For Visolit har det alltid handlet om skytjenester; fleksible, sikre og skalerbare tjenester har vært selskapets DNA fra starten i 1997. De har en bred tjenesteportefølje av ende-til-ende skytjenester, rådgivning, sikkerhet og integrasjoner, og kjenner behovene til små og mellomstore bedrifter. Les mer på www.visolit.no  

«Vi i Accenture sitter med enorm kompetanse og erfaring fra store digitaliseringsprosjekter. Gjennom «De gode hjelperne» ønsker vi å bidra til at flere norske bedrifter kan ta ut potensialet i ny teknologi og nye måter å jobbe på.»

Tonje Sandberg,
Administrerende direktør i Accenture