– Lar norske ledere lære om bærekraft og digitalisering av de aller beste

BRENNER FOR BÆREKRAFT: Benja Stig Fagerland er prisvinnende forfatter og grunnlegger av SHEconomy®, og utnevnt til en av Europas mest inspirerende kvinner av EU-instituttet EIGE. Med Digital Transformation & Sustainability Summit tar hun initiativ til at norske næringslivsledere skal bli bedre på bærekraft – et grep som vil lønne seg for alle. Foto: Cavour Woman

SHEconomys Digital Transformation & Sustainability Summit gir tilgang på de fremste miljøene innen teknologi og akademia i Silicon Valley. Meld deg på – før det blir fullt.

– Det er allerede stor etterspørsel etter smarte, grønne løsninger. Klarer du å ligge i forkant av alle kravene som i stadig større grad kommer fra kunder, investorer og myndigheter, vil det kunne gi positive utslag på bunnlinjen, sier Sigri Sevaldsen, forretningsutvikler i DigitalNorway.

Ignorerer du derimot denne utviklingen – enten bevisst eller fordi du ikke har god nok kompetanse på feltet – risikerer du ifølge Sevaldsen å stå igjen med skjegget i postkassen:

– Mest sannsynlig må du uansett gjennom disse endringene. Forskjellen er da bare at du allerede kan ha havnet bakpå – og at det skjer på andres premisser, i stedet for dine egne.

Sigri Sevaldsen i DigitalNorway
– START FØR DU FAKTISK MÅ: Jo tidligere du starter arbeidet med bærekraft i din egen organisasjon, dess større konkurransefortrinn får du, sier Sigri Sevaldsen, forretningsutvikler i DigitalNorway. Foto: Johnny Vaet Nordskog / NewsLab

I hjertet av Silicon Valley

Dette er en av grunnene til at DigitalNorway i partnerskap med SHEconomy® og flere sterke aktører nå samarbeider om å arrangere det første nordiske Digital Transformation & Sustainability Summit i Silicon Valley 27. til 29. mars 2023.

(Påmelding her.)

Her kan nordiske ledere få innsikt i hvordan de best kan bygge virksomhetene sine smartere og grønnere, sier Benja Stig Fagerland.

Hun er prisvinnende forfatter og grunnlegger av SHEconomy®, kvinnen bak NHOs Female Future prosjekt, samt universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge og på MBA studiet på Edinburgh Business School/Høyskolen Kristiania. Nylig har hun også utviklet en videreutdanning i bærekraftig ledelse.

– God ledelse innebærer å identifisere nye utfordringer og tilegne seg nok kunnskap til å møte disse utfordringene på best mulig vis. Og det er vel knapt noen utfordringer vi står overfor nå, som ikke involverer bærekraft, sier Fagerland.

– God klimapolitikk er også god næringspolitikk, for klimapolitikken skal gi økt næringsutvikling, legger hun til:

– Vi skal kutte utslippene, ja, men det betyr ikke at vi skal nedskalere næringslivet. Tvert imot skal dette stimulere til å vri kapitalen over i mer bærekraftige anvendelser og skape nye arbeidsplasser.

Fagerland peker på hvordan vi allerede ser at kapitalmarkedet har begynt å belønne dem som går i riktig retning, og straffe dem som ikke gjør det:

– Det er en trend som bare vil øke fremover. De beste lederne lykkes fordi de klarer å tilpasse seg nye utfordringer. Fremtidens vinnere er de som har innsett at ansvaret for miljø og bærekraft ikke kan overses – de som ser en mulighet, og ikke en hindring.

Om Digital Transformation & Sustainability Summit

En studietur om bærekraft for norske ledere, som arrangeres i Silicon Valley 10.-12. oktober 2022.

Arrangeres i samarbeid med Stanford TomKat Center for Sustainable Energy, Google, DigitalNorway, SINTEF, Tekna, Yara, Facebook, Aker BioMarine, ABB Global og SHEconomy®

Det er et begrenset antall plasser tilgjengelig – meld deg på før det er blir fullt!

Bærekraft + digitalisering = lønnsomt

Bærekraft handler altså i stor grad om å gjøre ting mer effektivt, og få mer ut av tilgjengelige (og ofte knappe) ressurser – ikke ulikt kjernen i digitaliseringsarbeidet mange bedrifter forhåpentlig også er i full sving med.

– Ettersom både bærekraft og forretningsutvikling går ut på å ivareta alle ressurser best mulig i et kretsløp, kan også den økonomiske veksten gjøres bærekraftig, sier daglig leder Liv Dingsør i DigitalNorway, som også er leder for SHEconomys styringsgruppe og strategiske råd.

Hun mener at norsk næringsliv og industri nå står overfor store muligheter til å utvikle teknologien, løsningene og forretningsmodellene som trengs i lavutslippssamfunnet:

– Bruk av data og digitale teknologier er en avgjørende drivkraft for en bærekraftig omstilling. Nå gjelder det å omsette potensial til konkrete handlinger i egen virksomhet.

Deltakerne på Digital Transformation & Sustainability Summit får slik sett et potensielt stort forsprang: Gjennom besøk til blant annet Stanford-universitetet og Google, får de muligheten til å lære fra noen av de aller skarpeste:

– Vi må ikke glemme hvilken effekt det har å løfte blikket litt, og lære av andre – gjerne de beste. Da kan det å få et innblikk i hvordan noen av de største og mest fremoverlente teknologiske og akademiske miljøene jobber, ha stor verdi.

Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway
– MÅ LØFTE BLIKKET: Nå gjelder det for norske bedriftsledere å omsette potensial til konkrete handlinger, sier daglig leder Liv Dingsør i DigitalNorway. Foto: Johnny Vaet Nordskog / NewsLab.

Stor interesse fra norske ledere

Ifølge Fagerland er interessen for Digital Transformation & Sustainability Summit merkbar. Allerede har flere meldt seg på, til det som er et begrenset antall plasser.

– Det er tydelig at norske ledere ser behovet for å lære mer om bærekraft og digitalisering. Neste års Digital Transformation & Sustainability Summit blir derfor den første i en serie av årlige internasjonale samlinger knyttet denne tematikken, sier hun.

Selv om deltakerne ikke nødvendigvis blir fullt utlærte bærekraftseksperter etter oppholdet i Silicon Valley, håper hun at kunnskapen og inntrykkene derfra kan lede til noe mer når de kommer hjem.

– Å lede bærekraftig vil kreve at vi tenker nytt og tar i bruk ny teknologi. Vi må stille oss selv spørsmålet «På hvilken måte kan jeg som leder bidra til at vi er bærekraftige?» – og identifisere tiltak som kan gjøre en forskjell i to dimensjoner. For det første ved å sikre god forretningspraksis på alle vesentlige områder. For det andre ved å lete etter muligheter for å maksimere virksomhetens nytte for samfunnet.

Lansert bærekraft-veiviser

DigitalNorway lanserte i høst Veiviser Bærekraft & Digitalisering, et verktøy som gjør det enklere for norske bedrifter å arbeide mer bærekraftig.

– Mange selskaper, små som store, vet at de må begynne å vri driften i mer bærekraftig retning. Men hvor skal de begynne – og hvordan skal de gå frem? Det er ikke alltid lett å bevege seg i riktig retning, når du ikke helt hvor skoen trykker, sier Sevaldsen og fortsetter:

– Med veiviseren ønsker vi å gi en god oversikt over konkrete utfordringer og muligheter, slik at det også blir lettere å gyve løs på disse.

Konkurransefortrinn i bærekraft

En bærekraftsatsing i bedriften gir gjerne følgende konkurransefortrinn:

  1. Bærekraft gir bedre omdømme
  2. Du kan spare penger på effektivisering
  3. Du får mer ut av ressursene dine
  4. Unngå dyr omstilling ved å ligge i forkant av kravene
  5. Det er stor etterspørsel etter nyskaping og innovasjon – se på bærekraftsmålene som en meny over muligheter

Lær mer om hvilke fordeler et bevisst arbeid med bærekraft kan gi din bedrift i Veiviser Bærekraft & Digitalisering.

Veiviser

Bærekraft & digitalisering

Den komplette startguiden for å jobbe effektivt med bærekraft, digitalisering og forretningsutvikling.

405 Moduler0% Fullført

Tema

Bærekraft

Å drive bærekraftig er ikke lenger det motsatte av å drive lønnsomt – tvert imot. Her kan du lære mer om hvilke muligheter bærekraft kan innebære for din bedrift, og hvordan du bør gå frem.