Google Norge og DigitalNorway inngår samarbeid: – Vil hindre digitalt utenforskap

Foto: Jan Tore Eriksen / NewsLab

Mange arbeidstakere over 50 år har kompetanse som er unik i en global setting, men som ikke blir utnyttet godt nok. – Kan være en viktig nøkkel for ny innovasjon og nye bedrifter, sier Googles norgessjef Tine Austvoll Jensen.

– Dette blir et push for å gi litt ekstra kjærlighet til en gruppe ansatte vi ser sitter med enormt mye kunnskap som er viktig for Norge og landets utvikling – men som kanskje ikke får utnyttet det fullt ut, sier Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway.

Med støtte fra Google.org, «veldedighetsarmen» til Googles eierselskap Alphabet, lanserer nå DigitalNorway et omfattende prosjekt som skal sette fokus på digital kompetanse og digitale ferdigheter og holdninger blant arbeidstakere i aldersgruppen 50+. 

– Dette handler om å forløse den innovasjonskraften som faktisk ligger i denne målgruppen. Med prosjektet ønsker vi å sikre at også denne gruppen i arbeidslivet får tilgang til alle de verktøyene de trenger for å klare å «koble seg på» den digitale utviklingen, sier Dingsør.

Et ønske om mer rettede tiltak

Da Tine Austvoll Jensen tok fatt på jobben som norgessjef for Google for halvannet år siden, fikk hun raskt opp øynene for noe hun ville ta fatt på:

– Vi måtte bli en enda tydeligere og mer aktiv bidragsyter til digitaliseringen av Norge, utover de mange gode produktene og tjenestene Google allerede tilbyr til forbrukere og bedrifter i det norske markedet, sier hun.

– Det oppsto et ønske om mer rettede tiltak for grupperinger med mer særskilte behov. Da ble det naturlig å tenke på Google.org, som hvert år finansierer en rekke samfunnsprosjekter rundt om i verden med rundt 100 millioner dollar hvert år, sier Austvoll Jensen.

– Tanken med dette er at vi finansielt kan støtte initiativer der teknologi kan bidra til å utvikle samfunnet i riktig retning.

– For oss i DigitalNorway er det både inspirerende og lærerikt å jobbe med fagmiljøene i Google, og oppleve det ekte engasjementet Tine og gjengen hennes står for i partnerskapet. Dette er en del av mange spennende muligheter fremover, sier Liv Dingsør om samarbeidet.

Fakta om prosjektet:

 • Google.org har innvilget prosjektstøtte til DigitalNorways prosjekt som setter fokus på økt digital kompetanse, digitale ferdigheter og digitale holdninger for arbeidstakere i aldersgruppen 50+. 
 • Den overordnede visjonen til prosjektet er å hindre digitalt utenforskap, slik at arbeidstakere kan være lenger i jobb i en digital og datadrevet økonomi.
 • For å skalere dette, utvikles en sterk nasjonal «train-the-trainer»-base.
 • Lanseres i mai/juni 2022..

Skal «trene opp trenere»

Austvoll Jensen forteller at hun lenge har fulgt med på arbeidet DigitalNorway gjør for å digitalisere Norge, og hvordan dette spesielt retter seg mot små og mellomstore bedrifter.

– Så da det dukket opp en åpning i Google.org for at vi kunne gjøre noe i Norge, og tenkte jeg umiddelbart på DigitalNorway. Jeg tok kontakt med Liv, og ganske snart begynte vi å snakke om hvor det kunne være viktig å peile oss inn, sier hun.

Liv Dingsør sier at visjonen om å hindre digitalt utenforskap nærmest ga seg selv.

– Dette er helt nødvendig å adressere, skal dagens arbeidstakere kunne være lengre i jobb i en digital og datadrevet økonomi. For å få til dette i en større skala, lanserer vi  blant annet et «train the trainer»-konsept, som er ganske nytt og litt unikt i Norge, forteller Dingsør.

– Her skal vi identifisere og «upskille» nøkkelpersoner rundt om i hele landet, som deretter kan bruke denne kompetansen til å inspirere og lære opp andre. Å skulle bygge opp et slikt «innovasjonskorps» er både viktig og spennende. Samtidig skal vi skape et levende nettverk som gjør det mulig for alle de involverte å trekke på hverandres kompetanse, og hente innsikt, erfaringer og inspirasjon på tvers og over tid.

Sitter på viktig kunnskap

Dingsør har tidligere pekt på hvordan fagekspertise og domenekunnskap vil være noe som blir stadig mer etterspurt og verdsatt i tiden fremover

– Her har vi en målgruppe som sitter på enormt mye viktig kunnskap, som kan være avgjørende om man skal kunne lykkes med innovasjon og skape verdi av data. Vi snakker gjerne om spiss fag- eller domenekompetanse som er blitt samlet i løpet av et langt arbeidsliv, sier Dingsør.

– Tenk bare på hvor mye vi kan få realisert i Norge, om vi klarer å koble dette med de digitale ferdighetene vi aktivt skal jobbe med i dette nye prosjektet?

Det å gjøre kunnskap anvendbart, er ifølge Dingsør noe av det hun brenner aller mest for.

– Skal vi klare å oppnå reelle endringer og flytte folk og bedrifter, må kunnskapen ha en praktisk verdi i bruk. Uten en systematisk overføring av domenekunnskap, får heller ikke teknologimiljøene det de trenger for å utvikle gode produkter og tjenester. Så det gjelder å få vist hvilken verdi denne ressursgruppen faktisk har, og samtidig finne praktiske måter å få tatt den i bruk for økt verdiskaping i en digital setting, sier hun.

– Og det er nettopp her teknologien kan komme inn som en muliggjørende faktor. I vår tid handler det om å finne den perfekte balansen mellom teknologioptimisme og teknologiforståelse. Det digitale og fysiske møtes på nye måter, og systemer, produkter og tjenester må designes slik at mennesker aksepterer og stoler på teknologien. Teknologi må bli noe som angår hver enkelt av oss, på et menneskelig plan, om den skal få den kraften den må ha. 

Avgjørende for landets fremtid

Også Austvoll Jensen beskriver det nye prosjektet som kjempespennende.

– I Norge sitter vi med veldig mange forskjellige klynger med unik domenekunnskap og kraftfulle nettverk, og der finner vi jo også veldig mye av den arbeidsstyrken som er 50+. Tenk bare på hvor mange muligheter som ligger her, som kan bidra til å til å skape ny innovasjon og nye bedrifter. Mye av denne kunnskapen er unik i en global setting, men brukes i dag kanskje ikke helt optimalt, sier hun – og retter blikket fremover:

– Samtidig som vi skal leve av olje og gass i mange år til, skal vi også gjennom et grønt skifte. Og underveis skal vi etablere alle de bedriftene som kan bidra til at vi skal være en velferdsstat også etter oljen. Antallet ideer og bedrifter som da må til, er formidabel, sier hun.

– At vi nå sammen skal kunne fokusere på initiativer knyttet til digitalisering av samfunnet, og de økonomiske og samfunnsmessige gevinstene som kommer ut av dette, synes jeg er helt fantastisk.

Fakta: Dette er Google.org

 • «Veldedighetsarmen» til Google-eier Alphabet, som hvert år deler ut 100 millioner USD globalt til prosjekter som bruker teknologi til gode formål
 • Satser spesielt på å støtter prosjekter innenfor tre hovedområder
  • Rasemessig urettferdighet – hvordan kan teknologi brukes for å bekjempe dette?
  • Opplæring og utdannelse – her brukes teknologi og data for å «upskille» samfunnet.
  • Inkludering av uføre og bevegelseshemmede – hvordan kan  teknologi bidra til å sørge for at det er like muligheter for alle i samfunnet?

Samarbeid på flere områder

Allerede har Google og DigitalNorway samarbeidet om å lansere initiativet #WeStart, som ble mottatt med overveldende respons. Her ble kvinnelige gründere og bedriftseiere invitert inn til en inkubator, for å styrke sine forretningsmuligheter i en digital tidsalder.

– Det er fantastisk hvilken respons WeStart har fått. Vi igangsatte jo dette fordi vi så at kvinnelig entreprenørskap er et område der det fortsatt må gjøres noe i Norge, og at det er et potensial for å faktisk få til noe, sier Austvoll Jensen.

– Og så må jeg være så ærlig og si at jeg ble veldig positivt overrasket over responsen, og at den skulle være så umiddelbar og massiv. Vi lanserte jo dette i det stille gjennom romjulen, men så tok det helt av før vi i det hele tatt fikk begynt å markedsføre programmet. 

Vil være en god samarbeidspartner

– Stort sett alle har et forhold til hva Google er her til lands, enten de søker eller bruker Gmail, Maps eller YouTube, sier Austvoll Jensen.

Hun peker på hvordan selskapet i sin tid startet med en ambisjon om å systematisere og tilgjengeliggjøre all mulig nyttig informasjon – slik at alle kunne ha tilgang på dette.

– Det er fortsatt noe som ligger til grunn for alt det vi gjør i Google, at det vil tilbyr skal kunne være nyttig og anvendbart. Også som en samarbeidspartner ønsker vi å leve opp til dette – ved å være en nyttig partner både for enkeltpersoner og samfunnet ellers, sier norgessjefen.

Hun forteller at Google Norge allerede jobber tett med både offentlig sektor og privat sektor for å kunne hjelpe til med digitaliseringsreisen, med det bakteppet at verden i stadig større grad blir global.

– Digitaliseringen skjer nå bare kjappere og kjappere, der vi nå bare på to år med covid kanskje har beveget oss så mye som ti år frem i tid i digitalisering. Når man i tillegg til dette tenker på at den globale konkurransen blir hardere og hardere, setter det ganske stort press på norske selskaper, men også offentlig sektor.

– Disse må ikke bare digitalisere seg kjapt, men det må også skje på riktig måte, på de riktige tingene, på en mest mulig kostnadseffektiv måte – og ikke minst må det skje på bærekraftig vis. Alt dette er helt avgjørende, og her ønsker vi å bidra så langt det lar seg gjøre, sier Austvoll Jensen.