Fra overfylte containere til gjenvinning ved behov

Foto: Kaique Rocha/Pexels

I jakten på hvordan ny teknologi kan effektivisere virksomheten, blinket Veidekke ut en byggeplass på Frysja til å automatisere avfallshåndteringen ved hjelp av IoT-teknologi. Gjennom en rekke designsprinter innså de at den enkleste løsningen også var den som fungerte best.

Veidekke utfører bygg- og anleggsoppdrag av alle størrelser. For at dette skal være effektivt og bærekraftig jobber de kontinuerlig med å effektivisere prosessene sine. Blant annet skal det tømmes store mengder avfall, samtidig som stilles strenge krav til sortering.

Tømming har alltid vært bestilt manuelt når containerne er fulle, og det er en utfordring å ligge i forkant.

– Vi klarer ikke alltid å følge med og containerne blir lett overfylt. Da blir det mye rot rundt, som er noe vi må unngå på en byggeplass. Vi så at det ville vært mer hensiktsmessig om bestilling av tømming kunne skjedd automatisk, sier prosjekttekniker Sverre L. Flem i Veidekke.

Hent innsikt og test løsninger

Ved manuell bestilling av avfallscontainere må det oppgis en rekke opplysninger: Hvor containeren befinner seg; type avfall; hvor den skal kjøres; hvilken port på byggeplassen som skal brukes.

– Vi trengte ekspertise utenfra for å utvikle en teknologisk løsning, sier Flem.

Veidekke samarbeidet fra tidligere med IT-selskapet CGI (tidligere Acando) om mulighetene til å ta i bruk teknologi på fremtidens byggeplass. Containerprosjektet seilte opp som en god pilot der begge parter så potensiale.

Sammen med partnere i avfallshåndtering og teknologi gjennomførte Veidekke og CGI en rekke designsprinter for å konseptualisere løsninger som de kunne videreføre som en pilot på en byggeplass.

Det enkle er ofte best

Utfordringen: Finne den beste måten å måle hvor full containeren var.

Den første metodikken de testet var ultralyd. Gjennom å sammenligne ultralyddata med faktiske målinger ble det etter noen måneder konstatert at avvikene var for store.

Så forsøkte de i stedet med et enkelt kamera, et enkelt konsept som ikke var blitt testet andre steder. Bildene ble matet inn i maskinlæringsmodell, der de bygget opp bildegjenkjenningsdata gjennom såkalt labelling, som går ut på at mennesker tagger bilder med informasjon (dette er treverk, dette er papp) som algoritmene kan lære fra.

– Det var langt mer treffsikkert. Så kom vinteren, sier Flem.

Den store testen av systemet kom da snø begynte å dekke avfallet i containerne. Dermed måtte CGI og Veidekke trene modellen til å forstå hva som var snø og hva som var avfall. Til slutt viste modellen samme fyllingsgrad som virkeligheten uansett forhold, og systemet ble tatt i bruk.

Dumme bilder, smart maskiner. Bildene av avfallet ble matet inn i en maskinlæringsmodell, som ble lært opp til å gjenkjenne forskjellige typer avfall – og ikke minst hva snø er for noe.

Effekt og innovasjon

Veidekke har nå en egen app som viser levende bilder av containeren med fyllingsgrad. Når fyllingsgraden når 90 prosent bestilles tømming automatisk.

– Første container som ble bestilt automatisk var en fantastisk milepæl!, sier Sverre Flem.

Neste fase er å utvikle systemet til en bedriftspakke som enkelt skal kunne bestilles og monteres på alle typer prosjekt.

Planet of the apps. Veidekke har nå en egen app som viser levende bilder av containeren med fyllingsgrad. Når fyllingsgraden når 90 prosent bestilles tømming automatisk.

Tre kjappe

Hva har dere lært som dere vil ta med videre?

Det er viktig å starte i det små men tenke stort, med mange små milepæler. Det er viktig at man helt fra starten tenker at løsningen skal være skalerbar. Selv om denne modellen startet kun med treverk, tenkte vi hele tiden at den måtte kunne skaleres til gips, metall og andre materialer.  Samtidig skal maskinlæringsmodellen kunne skaleres til andre typer innovasjonsprosjekter. Det er mye jobb å sette i gang, men kan det brukes til flere ting blir det verdifullt.

Hva ville dere gjort annerledes?

Dette samarbeidet har fungert veldig godt. Kombinasjonen av Acandos teknologiske kunnskap og Veidekkes bransje kunnskap har vært helt essensielt, og slik kunnskap gir best effekt når vi jobber så tett som vi gjort. Kanskje var vi kommet raskere i gang hvis vi hadde hatt flere kameraer på flere plasser. Samtidig er det så mye risiko og usikkerhet koblet til det, at det er usikkert om det hadde vært bedre.

Hva kan andre lære av dere?

Kommunikasjon er viktig. Det er viktig å jobbe sammen og tenke både teknologi og prosess. Involver rette partnere i begge ender. Når man starter opp et innovasjonsprosjekt må en være ærlig på hvor langt en til enhver tid er kommet. Ta opp problemer, ikke skyv de foran dere. Ikke være redd for å innrømme at løsninger ikke funker. Og, ikke minst, så er det viktig med delmål for å gi motivasjon.

Veidekke

Hovedkontor i Oslo med tre virksomhetsområder: Entreprenør, Eiendom og Industri.

Ansatte: 8600

Omsetning: 36 milliarder NOK (2018)

Veidekke er en entreprenør og eiendomsutviklere som utfør bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, grus og pukk.

Veidekke jobber tett med kunder og leverandører for å optimalisere prosjektgjennomføringen. «God lokalmarkedskunnskap og evne til å dra veksler på konsernets samlede ressurser og kompetanse gjør oss i stand til å finne de beste løsningene for alle involverte parter. Resultatet er effektiv drift og økt verdiskaping».