Etablere bedriften i Storbritannia? Slik kan du få hjelp

Det kan være utfordrende for norske bedrifter å få fotfeste i det britiske markedet. Her kan den britiske ambassaden være en verdifull los.

Storbritannia er en av tungvekterne innen global handel. Ifølge Det internasjonale pengefondet har øyriket verdens sjette største økonomi etter nominelt BNP. Å etablere seg i det britiske markedet vil derfor kunne være en enorm fordel for alt fra store selskaper til mindre startups.

Det er likevel enklere sagt enn gjort. Å få fotfeste i Storbritannia kan for mange fremstå som en uoverkommelig utfordring – kanskje særlig for fremvoksende teknologiselskaper.

– Storbritannia er en global hotspot for teknologi, og da særlig området rundt London og Sørøst-England, sier Cristian Strømmen, direktør for handel og investering, Department for International Trade (DIT) ved den britiske ambassaden i Oslo. Han fortsetter:

– Nettopp derfor opplever mange norske startups og SMB-er det som utfordrende å skape navnegjenkjennelse og merkevarebevissthet i Storbritannia. Men vi har sett at noen fintech-selskaper (financial technology, red. anm) har klart å manøvrere tech-markedet med stor suksess.

Har din bedrift ambisjoner om å slå seg opp i Storbritannia, men opplever det som litt overveldende? Strømmen sier det finnes håp og peker på Kahoot!s globale suksess. Ikke bare er det håp – det er også hjelp å få.

  • Ønsker du å etablere en tilstedeværelse i det britiske markedet? Ta kontakt med DigitalNorway og DIT ved den britiske ambassaden i Oslo for hjelp.

Tech-kyndige briter

Cristian Strømmen har to tips for virksomheter, og spesielt teknologiselskaper, som vil slå seg opp på andre siden av Nordsjøen.

– For det første må du investere tid og dedikere ressurser. Det vil være ekstremt vanskelig for deg å bryte inn i markedet hvis du sitter i Norge. Du er nødt til å være der – å leve, ånde og delta i det lokale miljøet. Sånn sett er det ingen forskjell på London og San Francisco, bortsett fra at det bare er to timer unna, sier han, og legger til at det britiske teknologimiljøet er dynamisk og stadig i endring. Derfor er det nødvendig å hele tiden følge med på den teknologiske utviklingen.

Cristian Strømmen, direktør for handel og investering DIT ved den britiske ambassaden i Oslo.

Heldigvis har norske bedrifter en stor fordel: Britene føler et nærmere slektskap til Norge på grunn av geografi og en lang historie med samhandling.

– Briter elsker å sosialisere etter jobb. Å ta en halvliter på puben er en glimrende måte å få tilgang til relevante nettverk, og folkene er genuint vennlige, sier Strømmen.

Det andre tipset hans til norske bedrifter er å ta en grundig vurdering på hvorvidt de etablere seg i London. Flere andre områder er vel så egnet som startrampe – om ikke mer. Manchester er et godt eksempel, sier han:

– Manchester overgår alle andre britiske byer på områder som AI og data, avanserte materialer, byggteknologi, netthandel, IoT, helseteknologi og servicedesign. Det er også hjemmet til den nordmannen alle kan navnet på, sier Strømmen og refererer til Manchester Uniteds manager, Ole Gunnar Solskjær.

Andre interessante områder er Gloucestershire, Herefordshire og Worcestershire – samlet kjent som «Cyber Valley». Her finner du en stor konsentrasjon av innovative cybersecurity-selskaper. Du har også West Midlands med byer som Birmingham og Wolverhampton, som er regionalt testområde for 5G. På den skotske siden har Glasgow en fremadstormende satellitt-industri, mens Edinburgh er et finans- og vitenskapssenter.

Med andre ord: London er ikke nødvendigvis det mest hensiktsmessige utgangspunktet for alle forretningsmulighetene i Storbritannia.

Bedriften ikke ligge i London – det er også godt mulig å skape gode muligheter på steder som Worcestershire, en del av «Cyber Valley».

Stolt arv, lovende fremtid

Ifølge Strømmen er Storbritannia svært stolte av arven som den industrielle revolusjonens vugge. Samtidig ser de hele tiden mot fremtiden, og den britiske ambassaden i Oslo jobber utrettelig med å sikre at norske virksomheter får ta del i dette.

– Storbritannia har alltid dyrket innovasjon og fremgang. Vår rolle er å bygge relasjoner mellom institusjoner og organisasjoner, bringe sammen mennesker, virksomheter og NGO-er og legge til rette for samarbeid om felles interesser, utfordringer og muligheter, sier han.

– Et eksempel på dette er et initiativ fra vår vitenskap- og innovasjonsleder, hvor norske akademikere inviteres til Alan Turing-instituttet for å utveksle kunnskap om mulighetene med kunstig intelligens.

En tilrettelegger for Storbritannia

Overgangen til fornybare energikilder er i dag et svært viktig samhandlingspunkt for britiske og norske interesser. For Strømmen er det åpenbart at samarbeid på tvers av landegrensene vil akselerere utviklingen av bærekraftige løsninger. En viktig del av DITs mandat er å legge til rette for diskusjoner om innovasjon og industrielt lovverk. 

– Først og fremst vil vi hjelpe norske selskaper å utvide til Storbritannia, enkelt og greit fordi det er bra for Storbritannia. Ved å tiltrekke seg og fostre talenter, vil markedet bli mer mangfoldig – noe som igjen vil føre til raskere og forbedret innovasjon, sier Strømmen.

– Rent praktisk ønsker jeg å trekke frem to ting: vi kan hjelpe virksomheter å etablere en tilstedeværelse i Storbritannia og alt det praktiske rundt dette. I tillegg har vi sektorspesialister der borte som kan skreddersy rådgivningen til hvert selskap for hvordan de kan tilnærme seg markedet.

Dette omfatter analyser for å avgjøre hvor i landet bestemte bedrifter og selskaper bør etablere seg, ut fra faktorer som ferdigheter, kundegruppe, potensielle partnere og nettverk. 

Samtidig er det viktig at norske virksomheter og organisasjoner bidrar med ferdigheter og ressurser. Ifølge Strømmen har grupperinger og klynger en essensiell rolle som spydspisser for bilaterale samarbeidsprosjekter.

– Bare se på hva som skjedde med den norske offshorevind-industrien på vestkysten, og den britiske klyngen for Life Science mellom London, Cambridge og Oxford. Her har blant andre DigitalNorway både en viktig rolle som en Digital Innovation Hub, så vel som et ansvar for å drive utviklingen, mener Strømmen.

Digital Innovation Hubs

  • Digital Innovation Hubs (DIH) er et virkemiddel for å hjelpe små og mellomstore bedrifter til å digitalisere raskere. Initiativet ble lansert av EU-kommisjonen i 2016.
  • DigitalNorway er en av fem fullt funksjonelle Digital Innovation Hubs i Norge.
  • Kort forklart er dette organisasjoner som arbeider på tvers av ulike miljøer, og fungerer som et nav mellom myndighetene, akademia, store selskaper, interesseorganisasjoner, investorer og inkubatorer og små og mellomstore bedrifter (SMBer).
  • Hver DIH har sine områder som de er ekspert på, og gjennom nettverket deler de denne kunnskapen med andre DIH-er. Dermed kan det gis enkel tilgang på kompetanse innenfor viktige områder innen digitalisering – både innenfor og på tvers av landegrenser.
  • Målet er å aktivt tilrettelegge for at SMBer skal raskere komme i gang med innovasjon og digitalisering.

Her kan du lese mer om DigitalNorways rolle som Digital Innovation Hub

– Naboer, venner, allierte og partnere

Storbritannia har forlatt EU og er i en overgangsfase frem til 31. desember 2020. Derfor har vi ikke sett alle forandringene for næringslivet ennå. Cristian Strømmen er likevel ikke bekymret, og er sterk i troen på at det økonomiske forholdet mellom Norge og Storbritannia er på stø kurs:

– Storbritannia ønsker nå å sikre en ambisiøs ny handelsavtale med EØS- og EFTA-statene, til nytte for alle parter – dette kan gi forutsigbarhet for både næringslivet og forbrukere. Vi jobber tett med norske myndigheter i dette arbeidet, sier DITs direktør for handel og investering ved ambassaden i Oslo.

– Storbritannia er et godt marked for norske virksomheters vekst og investeringer. Det er den fremste destinasjonen for investeringer mot det europeiske markedet, med en åpen, liberal økonomi og et fleksibelt og dynamisk arbeidsmarked – samt forretningsvennlig beskatning og sterk, transparent lovgivning, sier Strømmen.

Det skader heller ikke at våre to land har langvarige, tradisjonsrike bånd. Strømmen er overbevist om at vår felles historie også er et bunnsolid handelsplattform.

– Vi er naboer, venner, allierte og partnere. Vi har handlet med hverandre i nesten tusen år! Selvfølgelig vil det fortsette også i fremtiden.

  • Ønsker du å etablere en tilstedeværelse i det britiske markedet? Ta kontakt med DigitalNorway og DIT ved den britiske ambassaden i Oslo for hjelp.