– En softwareutvikler blir like viktig som en montør med verktøykasse

Foto: Å Energi

Slik bruker Å Energi datadreven teknologi for å sikre strømnettet vårt.

Droner med laserskannere over norske skoger. Teknologer som setter opp og følger med på kunstig intelligente systemer, digitale simuleringer og underjordiske sensorer.

Det høres kanskje ut som en scene fra en ny, nordisk science fiction-film? 

Det som er beskrevet er noe av teknologien bak kraftnettet vårt. Strømmen i taklampen, elbilladeren og stikkontakten som datamaskinen din er koblet til.

– Vårt hovedfokus er å sørge for at våre kunder har en trygg og sikker strømforsyning, sier Arne Marius Hallum-Telneset, leder for Digitale leveranser i Å Energi.

For å få til dette må Å Energi satse tungt på datastøttet teknologi. Løsningene for å levere mer og bedre, og samtidig minimere avtrykket på klima og miljø, ligger i data.

Å Energi er det største kraftselskapet i Norge med virksomhet i hele verdikjeden, fra produksjon til forbruker. Gjennom nettselskapet Glitre Nett drifter konsernet over 30 000 km med strømnett og leverer strøm til over 320 000 kunder.

– Vi pleier å si at softwareutvikleren på kontoret gir superkrefter til montører – og er like viktig som montører med verktøykassa, legger han til.  

Må se inn i fremtiden

Strømnettet er sårbart for skader, ulykker og uforutsette hendelser. Faller for eksempel et enkelt tre over strømlinjene dypt i skogen, kan det i ytterste konsekvens gi et strømbrudd som går utover kritiske tjenester på et sykehus, en flyplass eller et politihus.

Derfor er beredskap avgjørende for at vår tilgang på strøm er så sikker, stabil og effektiv som mulig. 

– Et av våre hovedfokus er derfor å bygge strømnett med nok kapasitet for å håndtere etterspørsel og risiko, sier Otto Rustad, leder for Digitalisering, Innovasjon og IKT-sikkerhet i nettselskapet Glitre Nett.

Med de mulighetene som i dag ligger i smart bruk av data og digital teknologi, innebærer «håndtering av risiko» å se inn i fremtiden. Eller som det heter på teknologi-språk: Prediksjon ved hjelp av avansert dataanalyse og maskinlæring. 

Derfor har selskapet utviklet et eget system som kan analysere hvor det er størst sannsynlig for strømbrudd.

– Vi har laserskannet linjenettet og området rundt. Dette gjør at vi kan analysere hvor raskt trærne vokser og hvilke trær vi tror utgjør en fare for strømbrudd, sier Rustad.

Modellen kobles med værdata, historiske værmodeller, informasjon om snømengder, sensorer som måler fuktighet i bakken – i tillegg til historiske data om tidligere hendelser. 

– Til slutt har vi fått en maskinlæringsmodell som tar denne informasjonen og predikerer risiko knyttet til strømnettet, sier Rustad. 

«Hvis bare vi hadde visst det vi vet»

Når Å Energi har gått inn for å jobbe datadrevet på denne måten, har en stor del av jobben handlet om å bryte ned datasiloer.

Hallum-Telneset forklarer at de har enorme mengder data liggende i gamle fagsystemer. Dette er systemer som ikke nødvendigvis snakker sammen, eller som kan integreres sømløst med nye teknologier. 

–Litt flåsete sier vi iblant at «hvis bare energiselskapet hadde visst det energiselskapet vet», sier Hallum-Telneset og smiler. 

Løsningen har vært å bygge et eget datanav.

– Vi henter ut data fra fagsystemene i hele organisasjonen, og samler det på en egen plattform. Da kan vi kjøre analysen på egen hånd eller ute hos en leverandør – og få resultater i retur, legger Rustad til. 

For å unngå for mange komplekse brukergrensesnitt har Å Energi utviklet integrasjoner til ulike systemer, slik at brukeren ser alt på spesialdesignet dashbord.

–  Dette gir gode, oversiktlige brukerflater, som kan forstås og brukes til beslutningsstøtte, forklarer Hallum-Telneset.

Han er tydelig på at uten innovasjon og utvikling av nye teknologiske løsninger vil vi ikke lykkes med det grønne skiftet.

– Vi har sett hvilken nytteverdi teknologi har. Både for å redusere risikoen for strømbrudd, men også gjøre strømnettet mer effektivt slik at vi kan levere på samfunnsoppdraget vårt om å levere ren energi for at samfunnet skal fungere. 

– Det er tøft og brutalt, men samtidig utrolig spennende. Vi er med og gjør en forskjell.