DNB-sjefen om ny kurssatsning: – Å finne verdi i data er ikke så langt unna som en tror

Kunnskap om data og digitalisering blir stadig viktigere for å delta i samfunnet og arbeidslivet. Fra venstre: Ole Erik Almlid (NHO), Liv Dingsør (Digital Norway) og Kjerstin Braathen (DNB). Alle foto: Ole Magnus Kinapel, NewsLab

Det er kritisk å forstå data og den digitale verden for å delta i arbeidslivet fremover. Med Datareisen blir denne kunnskapen nå tilgjengeliggjort på en ny og engasjerende måte for bredden av norsk næringsliv.

– Å finne innsikt og verdi i data er ikke så langt unna som man tror, sier konsernsjef i DNB, Kjerstin Braathen. 

Smart bruk av data og digital teknologi kan fremstå fjernt og utilnærmelig for dem som mangler forståelse og ferdigheter rundt det. Men dette er egentlig mer håndfast og konkret enn mange har inntrykk av, mener Braathen. Det gjelder bare å vite hvor en skal begynne. 

– Vi opplever at det er utrolig krevende for de små og mellomstore bedriftene å forholde seg til omfanget av dette. Dette er jo ikke sånn vi lærer på skolen.

– Det vi trenger nå er en type kompetanse, som også må gjøres tilgjengelig for mange flere enn før, sier konsernsjefen.

Dette behovet er bakgrunnen for at DNB var blant første støttespillere og pådrivere for Datareisen, en ny storsatsning på et kunnskapsløft om data og den digitale verden.

Datareisen er utviklet av Digital Norway og Universitetet i Bergen og er nå tilgjengelig på datareisen.no

NHO-sjefen: – Mange sliter med å holde tempo

Kunnskap om data og digitalisering blir stadig viktigere for å delta i samfunnet og arbeidslivet.

Virksomheter som har denne forståelsen og som jobber datadrevet, har kortere vei til å forbedre, fornye og skape nytt. Mens de som står på utsiden ikke får tilgang på de samme verdiene og mulighetene. 

DATAREISEN: – For mange begynner det med å lære hva slags muligheter som ligger i de verktøyene de har, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

– Det begynner å bli et bekymringsfullt stort gap mellom de som henger med på den digitale transformasjonen, og de som sliter med å koble seg på eller holde tempoet oppe, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO).

– Våre undersøkelser viser at veldig mange av våre medlemsbedrifter mangler kompetanse knyttet til data. Men det er også gledelig å se at en stor andel av medlemmene våre sier at dette er noe de ønsker å bruke tid og ressurser på, for å få sine medarbeidere opp på et annet nivå. Så dette heier vi på, og det er noe vi kommer til å anbefale våre medlemmer å benytte seg av, sier Almlid om Datareisen. 

– For mange begynner det med å lære hva slags muligheter som ligger i de verktøyene de har. Mens for dem som har kommet et nivå videre handler det om å forstå hvordan de dataene de har i dag kan gi nye forretningsmuligheter, sier han. 

Almlid og NHO er opptatt av at både hver enkelt virksomhet og Norge som nasjon skal se verdien i data.

– Her ser vi at noen land rundt oss er litt mer offensive. Det at man gjør et kompetanseløft som dette har veldig stor betydning, tror jeg – både for forståelsen av dette i det større bildet, og også for å hjelpe med å løfte hver enkelt bedrift. 

Fakta: Datareisen

Kunnskap om data og digitalisering er blitt avgjørende for å delta i arbeidslivet og forstå samfunnet rundt oss. Men hvordan fungerer den digitale verden? Og på hvilken måte angår det deg – og bedriften?

Datareisen er et gratis digitalt kurs utviklet av Digital Norway og Universitetet i Bergen. Kurset gir en grunnleggende innføring i den digitale virkeligheten med utgangspunkt i data.

Kurset blir brukt som en del av pensum ved flere kurs ved UiB, og er samtidig gratis tilgjengelig for alle. 

I Datareisen lærer du:

  • Hva data er og hvor det kommer fra
  • Å tenke kritisk om datas rolle i samfunnet
  • Å styrke din evne til å lese, forstå og bruke data
  • Å forstå dine rettigheter knyttet til dine personlige data
  • Hvordan data brukes i praksis – og hvordan din bedrift kan bli mer datadrevet

Kurset er gratis tilgjengelig nå, på datareisen.no

– Vellykket samarbeid mellom akademia og næringsliv 

– Det er blitt sagt av mange, politikere som forskere, at data er det nye gullet. Med en økende mengde av digitale data som genereres i våre hverdags- og profesjonelle liv, følger det med et stort behov for å øke befolkningen og arbeidstakere sin generelle «data literacy». Altså evnen til å forstå og tenke kritisk rundt data og dens bruk, sier Barbara Wasson. 

Hun er professor og direktør ved Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE) ved Universitetet i Bergen (UiB) og leder det faglige teamet som har jobbet med Datareisen hos UiB.

– Etter å ha forsket på læringsanalyse og data literacy i flere år har vi sett at det mangler kunnskap om hva data er, hvor data kommer fra, hvordan data brukes hos de fleste – og hvordan det må utvikles kunnskap om alt dette. Vi ser også behovet for en form for standardisering, sier hun. 

– Det trengs mer kunnskap her for at alle parter bedre skal kunne høste gode frukter av de mulighetene som finnes, samtidig som data ikke skal kunne misbrukes. Sammen med Digital Norway fant vi raskt en felles motivasjon for å øke slik kompetanse i befolkningen, sier Wasson.  

Dette treffer helt i kjernen av Digital Norway sitt mandat og hva de skal tilby til næringslivet, istemmer daglig leder Liv Dingsør:

– Kunnskap om data er helt avgjørende for å lykkes, både som virksomhet, leder og arbeidstaker. I Digital Norway jobber vi med de fremste kunnskapsmiljøene i landet nettopp for å finne gode løsninger på felles problemstillinger. Datareisen er et slikt eksempel på hvordan vi nå gjør avgjørende kunnskap om data tilgjengelig for alle, og jobber for å unngå at digitalisering fører til A og B-lag i næringslivet, sier Dingsør.

– Her kan alle få en grunnleggende innføring i bruken av data, med godkjentstempel fra Universitet i Bergen, sier hun. 

Direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), Sveinung Skule, trekker frem Datareisen som et vellykket og inspirerende samarbeid mellom akademia og næringsliv:

– Det er både spennende og gledelig hvordan fokuset på økt samarbeid mellom akademia og næringsliv resulterer i så konkrete, etterspurte og åpne satsinger som det UiB og Digital Norway sammen har fått til, sier Skule. 

– Å gjøre avgjørende kompetanse tilgjengelig for både samfunnet som helhet og for bredden av næringslivet er en viktig del av samfunnsoppdraget til universiteter og høyskoler. Jeg ser frem til å følge dette arbeidet videre, sier han.

– Må forbi flosklene og gjøre det konkret

Kjerstin Braathen mener vi må forbi flosklene om data som den nye oljen, og i stedet gjøre dette mye mer konkret og praktisk.

DNB har selv gjennom flere år jobbet systematisk for å bli mer datadrevne – og på den måten skape verdi for kunder, interessenter, miljø og samfunn. 

– Du kan ikke digitalisere uten data. Data – og den informasjonen og innsikten det representerer – er det som gjør at digitalisering skaper verdi. Det er slik vi i DNB bruker det, for å skape verdi for kunde og eierne våre, for samfunnet, og ikke minst med tanke på bærekraft, sier konsernsjefen. 

– Det er en jungel der ute, og spesielt for de mindre bedriftene kan det være veldig vanskelig å navigere, sier Kjerstin Braathen (DNB)

Hun tror en viktig nøkkel til å få med bredden av næringslivet, er å gjøre det hele mer tydelig og konkret. 

– Det er ikke hvilke som helst data som er verdifulle for en virksomhet. Det må være relevant. Det som er sentralt for enhver type forretning, er å forstå hvor de finner relevante data, hva de kan gjøre med dem og hvordan de kan bruke dem for å skape verdier, sier Braathen.

DNB bruker mye tid, kompetanse og ressurser på å løfte kompetansen om data hos egne ansatte.

– Dette er viktig for oss, og vi ser frem til å ta Datareisen i bruk i DNB, sier konsernsjefen, som mener at dette ikke  minst vil være en gavepakke for mindre virksomheter. 

– Det er en jungel der ute, og spesielt for de mindre bedriftene kan det være veldig vanskelig å navigere. Som eier er vi ekstra stolte over at Digital Norway utvikler denne typen verktøy og hjelpemidler. Det er jo noe av det som er fantastisk med digitalisering og data, at også kompetansebygging blir enklere, sier hun. 

Gjennom de neste ukene vil 250 UiB-studenter ta i bruk de første kapitlene av Datareisen som en del av pensum i faget «DIGI110: Fantastiske data», et av kursene UiB har utviklet om digital kompetanse som er åpent for alle UiB-studenter. Fra 2024 brukes Datareisen som en del av pensum også i de tre etter- og videreutdanningskurs.

Datareisen er nå også åpent og gratis tilgjengelig for alle som ønsker det, på datareisen.no.

DYBDEKURS:

Datareisen

Datareisen er et digitalt kurs om data – og hvordan det påvirker deg, meg og samfunnet rundt oss. Det tar cirka 10 timer å klikke seg gjennom kurset – men du kan gjøre dette i ditt eget tempo, når det passer deg.