DigitalNorways strømmeguide til Arendalsuka

EN VIKTIG UKE MED FAG OG FOLK: Daglig leder Liv Dingsør i DigitalNorway ser frem til bobilturen til Arendalsuka – der hun håper på mye faglig påfyll og interessante møter. Men også du kan få med deg Arendalsuka digitalt, og her gir Dingsør sine beste tips.

Debatter om teknologi, kunstig intelligens, bærekraft og digitalisering er godt representert under årets Arendalsuke. Også DigitalNorway deltar – og nå deler daglig leder Liv Dingsør sine anbefalinger til arrangementer du kan følge digitalt hjemmefra.

Arendalsuka er kjent for gode debatter om politikk, samfunn og næringsliv – områder der digitalisering og teknologisk utvikling i større og større grad legger premissene. Derfor er det ikke overraskende å se mange arrangementer som setter søkelys på grønn digitalisering, kunstig intelligens, personvern, digital kompetanse og digital infrastruktur på programmet. 

Brorparten av arrangementene er tilgjengelig for strømming – helt gratis – og DigitalNorway vil naturlig nok være til stede både høyt og lavt, med daglig leder Liv Dingsør som deltaker i fire ulike arrangementer. 

– Norsk nærings- og samfunnsliv er avhengig av at flere bedrifter evner å delta i innovasjonsarbeidet som skjer i de ulike bransjene og verdikjedene – ofte med mål om en mer bærekraftig utvikling. Dette er en omstilling som i økende grad drives frem av digitalisering og bedrifters evne til å samle, prosessere og utnytte data for nye formål og nye løsninger. Det er gledelig at så mange arrangementer setter fokus på nettopp dette, sier hun, og legger til: 

– Og for oss som jobber med digital kompetanseheving vil Arendalsuka også være en inspirasjonskilde til fremtidige kurs og forbedring av innhold, slik at vi i enda større grad kan hjelpe norske små og mellomstore bedrifter med å bidra til verdiskaping i en datadrevet økonomi. 

Så: hvordan finne fram i programmet? Her deler DigitalNorway-lederen sine anbefalinger for teknologi- og digitaliseringsinteresserte deltakere: 

Digitalisering og skytjenester for små og mellomstore bedrifter

Flere og flere oppdager at IT og skytjenester ikke lenger er en støttefunksjon, men noe som legger premissene for hvordan bedrifter driver, innoverer og konkurrerer. De som lykkes i en datadrevet økonomi, er de som får digitalisering inn i selskapets DNA. 

Hvordan står det til med innovasjonskraften der ute, hvordan håndterer de mindre virksomhetene utfordringer og muligheter med sky og nye teknologier – og hvilket ansvar har egentlig lederen oppi det hele?

Visolit og DigitalNorway inviterer til en spennende og lærerik debatt om hvordan bedrifter kan få digital kompetanse inn i ryggmargen. 

Innovasjon i skyen – et lederansvar? Hvordan kan små og mellomstore bedrifter innovere?

Digitalisering for hele landet

Er Norge rustet for verdi- og jobbskaping i dataøkonomien? Framveksten av dataøkonomien blir en viktig driver for økonomisk vekst, bedre offentlige tjenester og økt produktivitet i Norge. Hvordan skal Norge skape verdier med data som ressurs, og har vi politikken og virkemidlene som trengs for å sikre bedre datautnyttelse – over hele landet?

Denne debatten, i regi av NHO og Nelfo, kan skimte med et stjernespekket panel bestående av fremtredende næringslivsledere og stortingspolitikere: blant annet kommer IBM-direktør Hans-Henrik Merckoll, administrerende direktør i Telenor Petter Børre Furberg, stortingsrepresentantene Sandra Borch og Robert Steen, og Gry Ulverud, konstituert administrerende direktør i C4IR Ocean og Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway. 

– Gjennom arbeidet med Datafabrikken og satsingen på livslang læring er dette i kjernen av hva som opptar oss i DigitalNorway. Vi er blant annet sekretariatet for Digital21, som er regjeringens digitaliseringsstrateg. Som første 21-prosess satte den et sterkt fokus på anvendelse – altså næringslivets evne til å ta i bruk ny teknologi og evnen til å utvikle ny kunnskap, sier Dingsør.

– Vi ser også at digitaliseringen griper inn på tvers – av næringer, sektorer og konstitusjonelle ansvar. Det betyr at vi må tenke annerledes om organisering. Vi må bygge kompetanse, teknologier, bedrifter, forvaltning og regelverk som fungerer på tvers av sektorer. Jeg ser virkelig frem til en spennende debatt med kloke folk, sier Dingsør.

Norge inn i Gigabitsamfunnet

Digital kompetanse er på alles lepper

Hva snakker vi egentlig om når vi sier at alle må få mer «digital kompetanse»? Og hvordan skal ansatte og ledere gå fram for å få denne kompetansen? 

Simula-skolen og Digital Norway får med seg blant annet Ruter-sjef Bernt Reitan-Jenssen og direktør Sveinung Skule fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse på en spennende debatt om hvordan om hvordan digitaliseringen skal se ut i praksis. 

– Data og digitale teknologier vil påvirke alle yrkesgrupper og fagdisipliner. For å lykkes i en framtidig datadrevet økonomi, er digital kompetanse ikke kun forbeholdt IKT-miljøer eller IKT-relaterte utdanninger. Vi ser også at fleksibel og digital undervisning er et virkemiddel for å tilgjengeliggjøre etter og – og videreutdanning i en nasjonal satsning på livslang læring. Det store spørsmålet er: Vil vi lykkes med å få med bredden i det nødvendige kompetanseløftet? sier Dingsør. 

Digital Kompetanse på alles lepper

 • Tid og sted: Torsdag 19/8, 09:00 – 10:00, Lille Andevinge
 • Mer info om arrangementet
 • Dette arrangementet skjer kun på scenen i Arendal, og sendes ikke i opptak.

PS: Sammen med Viken Fylkeskommune har DigitalNorway utviklet et kompetansekartleggingsverktøy som du kan bruke for å finne ut hva du bør fokusere på i din bedrift. 

Skal finne harmonien mellom konkurransekraft og personvern 

Norge har høye ambisjoner: vi skal være verdensledende på digitalisering og kunstig intelligens, samtidig som vi skal ligge helt i forkant på personvernlovgivning og ansvarlig bruk av KI. Hvordan går vi fram for å bygge et strengt personvernregelverk som samtidig gir rom for innovasjon og nyskapning – og skyter vi oss selv i foten når vi stiller langt strengere krav enn globale konkurrenter? 

Datatilsynet og DigitalNorway inviterer til debatt om kunstig intelligens, innovasjon og personvern, med et sterkt faglig panel med representanter fra IKT Norge, Abelia, Høyre, Datatilsynet, Kongsberg Digital og DigitalNorway. 

– Vi setter stor pris på det tette samarbeidet vi har med Datatilsynet, både når det gjelder utvikling av kurs innen personvern og GDPR, mens også når det gjelder å finne gode løsninger på juridiske og regulatoriske utfordringer bedriftene vi jobber med adresserer. Under dette arrangementet kommer vi til å lansere et helt nytt kurs som skal gjøre det enda enklere for bedrifter å navigere i personvernlandskapet, sier Dingsør. 

Blir vi best? Eller kommer vi i bakleksa? Debatt om kunstig intelligens, innovasjon og personvern

Kan du nok om personvern?

Sjekk ut DigitalNorways innføringskurs i GDPR her! 

Opptatt av bærekraft? Få med deg disse fire arrangementene live i Arendal, eller på stream:

 • Mandag: Grønn digital transformasjon mot 2030. Arrangør: Telenor og Sintef. Mer informasjon her
 • Tirsdag: Grønn kompetansebygging: Hva skal til for å rigge Norge med kunnskapen som trengs? Arrangør: PwC. Mer informasjon her
 • Tirsdag: The future of energy. Arrangør: GCE Node, ONS, Gard. Mer informasjon her
 • Onsdag: Lær av de beste: Slik bygger du grønn konkurransekraft. Arrangør. PwC. Mer informasjon her

Andre spennende arrangementer om teknologi og digitalisering som streames:

Mandag:

 • Hva skjer på ett kvarter med fremtidens næringsliv (Livepodkast). Arrangør: Abelia. Link
 •  Årets viktigste debatt: Den digitale fremtiden. Arrangør: IKT Norge. Link
 • Omstillingsbarometeret 2021: Livepodkast med fremtidens næringsliv. Arrangør: Abelia. Link
 • Kan «smartklokka» ta like godt vare på bestemor som en sykepleier kan? Arrangør: Atea. Link

Tirsdag:

 • Personvernet slår tilbake. Arrangør: Datatilsynet. Link
 • Helse 2.0: Den virtuelle pasienten. Ansvarlig arrangør: Sopra Steria. Link
 • Kunstig intelligens på arbeidsplassen. Ansvarlig arrangør: Negotia, Finansforbundet, NITO. Link
 • Bærekraft: Slutt å gnåle, start å måle. Arrangør: Sopra Steria, Equinor. Link
 • Personvernsspagaten – hvilke utfordringer står Norge overfor når personopplysninger skal beskyttes? Arrangør: Accenture, IKT-Norge. Link 
 • Varig endrede vaner? Arbeids- og næringsliv etter pandemien. Arrangør: Schibsted. Link
 • Hvordan innovere når folk ikke bare kan – men vil – jobbe fra hver sin kant? Arrangør: Atea. Link

Onsdag:

 • Den digitale arbeidsplassen: frihet, samhandling og overvåkning? Ansvarlig arrangør: Handelshøyskolen BI. Link
 • Kan ny teknologi styrke et bærekraftig demokrati? Ansvarlig arrangør: NCE Media/Media City Bergen. Link
 • Norsk datasenterbransje styrker bransjesamarbeidet og danner egen bransjeforening. Ansvarlig arrangør: IKT-Norge. Link 
 • Det er på kysten det skjer! En time med blågrønne framtidstanker. Arrangør: GCE Node, NTNU, Telenor Maritime. Link
 • Hva slags kunnskap og kompetanse må til for å rigge Norge som ledende tech-nasjon? Arrangør: IKT-Norge og Microsoft. Link
 • Grønn vekst for nye jobber – hvordan ruste Norge for fremtiden? Arrangør: IKT-Norge og Microsoft. Link

Torsdag:

 • Fremtidens fleksible arbeidsliv. Arrangør: Accenture og Dagens Næringsliv. Link
 •  Kampen om våre data: har Norge vinneroppskriften? NTNU og SINTEF. Link
 • Det store kompetansegapet. Arrangør: NHO. Link

– Har veldig lyst til å snakke med folk

Selv skal Liv Dingsør farte ned til Arendal i sin godt brukte bobil og slå leir utenfor lokalene til Gard, en av DigitalNorways eiere. Hun forteller at hun gleder seg like mye til de spontane samtalene som de formelle debattene, og oppfordrer alle og enhver til å huke tak i henne om de har noe på hjertet. 

– Om du er på Arendalsuka selv og har innspill til hvordan vi i DigitalNorway kan bidra til at bredden av norsk næringsliv kan ta del i og bidra til verdiskaping i en datadrevet økonomi,, har jeg veldig lyst til å snakke med deg! avslutter Dingsør.