– Det er helt tydelig at flere heier på samarbeidet

Digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (t.h.) i samtale med programleder Siri Lill Mannes og daglig leder i DigitalNorway, Liv Dingsør (med ryggen til) under Digitaliseringskonferansen 2020. Foto: Jan Khür, Digitaliseringsdirektoratet, CC BY 2.0

Den digitale transformasjonen er noe vi står sammen om – ikke noe hver virksomhet kan få til på egenhånd. Samarbeid, åpenhet og deling på tvers av offentlig og privat sektor er viktige stikkord for årets utgave av Digitaliseringskonferansen.

Mange konferanser må gjennomføres digitalt i disse dager – treffende nok også Digitaliseringskonferansen. Den arrangeres onsdag 26. mai, og følges opp med ulike fagspor i dagene etter.

– Det er en av de viktigste årlige møteplassene for ledere og andre med interesse for digitalisering i offentlig sektor, sier Steffen Sutorius. Han er direktør i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir), som arrangerer konferansen.

Noe av det som gjør dette til en så viktig møteplass, er at digitaliseringen berører absolutt alle. I privat så vel som offentlig sektor. Og nettopp samarbeidet i offentlig sektor og mellom offentlig og privat sektor står i sentrum av årets konferanse.

Muligheten til, for ikke å si åpenheten for, å samarbeide om prosjekter og dele data – det er nøkkelen til å drive innovasjon og å skape nye og bedre tjenester. Og en enklere hverdag for de som bruker dem.

Det er det som er årets tema: «Sammen for en enklere digital hverdag».

Steffen Sutorius, direktør i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir). Foto: Digitaliseringsdirektoratet

– Det handler om å sette brukeren i sentrum, i stedet for å bare være sentrert rundt sin egen virksomhet. Å skape en enklere digital hverdag, det krever tverrgående samarbeid. Vi må digitalisere større prosesser enn det en virksomhet kan gjøre alene, sier Sutorius.

Sammenfallende løsninger på sammenfallende behov

– Drivkraften bør være å lage sammenfallende løsninger på sammenfallende behov, sier Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway.

Hun blir å se på to programposter på konferansen. Først en samtale om behovet for livslang læring med Roar Olsen, direktør i Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Deretter et innlegg om et økosystem for verdiskaping, sammen med avdelingsdirektør Knut Bjørgaas i Digdir, konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen, og administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen i Ruter.

– I DigitalNorway er vi opptatt av at offentlig innsats også bør forsterke omstillingen i næringslivet, sier Dingsør.

Hun understreker at de på dette området har et svært godt samarbeid med Digdir – både rundt konferansen og ikke minst det pågående arbeidet med Datafabrikken.

– Digdir er en fremoverlent og samarbeidsorientert gjeng som virkelig ønsker å tilrettelegge for næringsutvikling, sier hun.

Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway, deltar i to programposter på Digitaliseringskonferansen 26. mai.

Hun tror at gjennom å dele data, lære av hverandres prosesser, og ha en rød tråd i bredere samarbeid på tvers av privat og offentlig sektor, kan en oppnå mye som gjør virksomheter mer effektive, samfunnet grønnere, og hverdagen enklere for oss som innbyggere. Dette er mål  som Digdir generelt, og Digitaliseringskonferansen spesielt, vil sette fokus på og legge til rette for.

– For eksempel ser vi nå at private i større grad benytter seg av offentlig infrastruktur. Det er samfunnsøkonomisk lurt, og fører med seg viktige og nødvendige diskusjoner rundt nye forretningsmodeller og samarbeidsformer, sier Dingsør.

Digitaliseringskonferansen

Digitaliseringskonferansen er en årlig møteplass for ledere og alle som er opptatt av digitalisering i offentlig sektor. Årets heldigitale konferanse arrangeres onsdag 26. mai 2021 med fagspor og sesjoner dagene etter. Tema for året er «Sammen for en enklere digital hverdag».

Les mer og meld deg på

Tydelig trend mot mer samarbeid

Norge er en SMB-økonomi. Små og mellomstore bedrifter utgjør brorparten av næringslivet. Offentlig sektor, og mange av de største selskapene er kommet langt når det gjelder å anvende data og teknologi på nye måter. Samtidig er det store sprik i digital modenhet og kompetanse mellom norske virksomheter.

– Flere offentlige virksomheter er flinke på på å dele data. Likevel fremgår det av regjeringens digitaliseringsstrategi – Én digital offentlig sektor – at kun cirka ti prosent av relevante datasett er gjort tilgjengelige for andre. Det finnes altså et veldig stort potensial. Skal vi få til å bygge gode tjenester, må vi bruke og tilgjengeliggjøre data på større måte enn gjør i dag – og selvfølgelig gjøre det på en trygg måte, sier Sutorius.

Det finnes allerede flere eksempler på vellykkede samarbeid basert på datadeling. Et eksempel som Sutorius trekker frem, er samtykkebaserte lånesøknader. Tenk bare på prosessen med å søke lån inntil ganske nylig. Du trengte dokumentasjon fra mange ulike steder som manuelt måtte samles og sendes inn til behandling. I dag, til sammenligning, er papirarbeidet mer eller mindre eliminert.

– Nå trenger du bare å si ja til at banken kan sjekke selvangivelsen, lønn og så videre – data som allerede ligger i offentlige systemer, sier Sutorius.

Et annet eksempel han trekker frem, handler om hvordan private selskaper kan benytte seg av åpne, offentlige data. Det åpner for nye forretningsmuligheter, som med selskapet Virdi.

– De predikerer blant annet boligpriser basert på støydata, andre boligpriser, stedsdata fra Kartverket, og så videre. Det er et godt eksempel på en liten bedrift som benytter seg av data som er gjort tilgjengelig av det offentlige, sier Sutorius.

Digitaliseringskonferansen vil være med på å fremskynde en forsterket innsats på denne typen samarbeid og innovasjonsmuligheter, som springer ut av åpenhet og datadeling.

– Vi ser helt klart en trend der det er flere ulike virksomheter som realiserer prosjekter sammen – dette blir mer og mer fremtredende. Offentlig og privat samarbeid er en naturlig del av dette. Det kommer veldig mye tydeligere frem at en heier på laget og samarbeidet, mer enn at det bare handler om enkeltvirksomheter, sier Sutorius.

Uforløst potensial

På Digitaliseringskonferansen kommer du til å få høre om mange flere inspirerende og spennende caser. Samtidig settes digitaliseringen i en større kontekst, sammen med viktige og tilhørende tema som kompetanseheving og det grønne skiftet.

«Digitaliseringen er grønn» er tittelen på statsminister Erna Solbergs videohilsen, mens digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland vil snakke om digitalisering som møter innbyggernes og bedriftenes behov.

– Det er mange som har et uforløst potensial for verdiskaping i egen virksomhet, både i offentlige og private virksomheter, og mye nytt å finne ut av. På den annen side er det også mange som er kommet veldig langt, og kan vise ny verdiskaping og eksportpotensial gjennom anvendelse av ny teknologi og nye samarbeidsformer, sier Sutorius.

Fullt program og info om påmelding finner du hos Digdir.