Derfor oppretter DigitalNorway Forum for livslang læring

FELLESSKAP I FORUM: Annita Fjuk i DigitalNorway og Sveinung Skule i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Alle foto: Johnny Vaet Nordskog / NewsLab

«Alle» snakker om livslang læring – men hvordan faktisk oppnå det? Nå samler DigitalNorway næringsliv og akademia for å gjøre det lettere for arbeidstakere å ta del i etter- og videreutdanning.

– Utviklingen i arbeids- og næringslivet går i et rasende tempo, og utdanningsinstitusjonene klarer ikke helt henge med på det. Det er ikke alle i akademia som er like bevisst på hva som trengs i næringslivet, sier Annita Fjuk i DigitalNorway, og fortsetter:

– Næringslivet må derfor stille krav til akademia og utfordre dem – og akademia må være med på den tanken

Fjuk har hovedansvaret for DigitalNorways satsing på livslang læring, og har tatt initiativ til å opprette Forum for livslang læring – som skal arrangeres to ganger i året.

– De store selskapene i Norge har et mye bedre utgangspunkt og ressurser for å utvikle kurs internt, samt at de kan sende ansatte på kostbare etter- og videreutdanningstilbud. Sånn er vanligvis ikke situasjonen for en mindre bedrift, sier Fjuk.

Hun påpeker også at mange også opplever at de ikke helt vet hva de trenger for å forbli relevante – enten de er arbeidstakere eller arbeidsgivere:

– Vi må ikke glemme å tilrettelegge bedre for dette segmentet av norsk næringsliv, slik at de også kan være med på den livslange læringsreisen, utdyper hun.  

Annita Fjuk i DigitalNorway.

– Trenger disse møteplassene

Startskuddet for samarbeidsforumet fant sted 3. november i DigitalNorways nye lokaler, til stort engasjement blant de fremmøtte.

Blant dem var direktør Sveinung Skule i det nyopprettede Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

– Vi trenger disse møteplassene hvor arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene møtes, og vi trenger også noen nøytrale aktører som kan skape slike møteplasser – i tillegg til de møteplassene institusjonene selv har. Det er et viktig tilskudd, sier Skule, og understreker:

– Forhåpentligvis kan det bidra til å tilby bedre tilpassede tilbud, mer kompetanseutvikling og økt ansvar.

Store kunnskapshull

Som regjeringens rådgiver er HK-dir med på å utforme rammebetingelser for og finansiere tiltak knyttet til etter- og videreutdanning i Norge.

Opprettelsen av HK-dir skal gjøre det enklere for universiteter og høyskoler å satse på fleksible tilbud som arbeidslivet etterspør, og å søke om midler til å utvikle og drifte slike tilbud.

– En slik møteplass for å diskutere hva som er utfordringene, er viktig for oss som skal diskutere rammebetingelsene. Er finansieringen rundt universiteter og høyskoler ideell for å legge til rette for den typen videre- og etterutdanning? Det samme gjelder arbeidslivet. Greier vi å sette rammebetingelser for hva som faktisk trengs?, spør Skule.

At behovet for mer kompetanse og kunnskap i det norske arbeidslivet er stort, er hevet over enhver tvil: En nylig kartlegging viser at 70 prosent av arbeidstakerne ønsker å øke sin digitale kompetanse – mens 60 prosent sier de trenger påfyll av faglig kompetanse.

Sveinung Skule i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Sammenfallende utfordringer

Hvordan finne kunnskap, hva slags kunnskap trenger vi og hvordan sette av ressurser til å skaffe denne kunnskapen?

Dette er velkjente problemstillinger for DigitalNorway, som de siste årene har jobbet tett med ulike utdanningsinstitusjoner som OsloMet, Universitetet i Oslo, NHH, NMBU, Høyskolen Kristiania og BI.

– Vi ser at når vi jobber med den enkelte utdanningsinstitusjon, er det mange sammenfallende utfordringer. Det sier litt om alle utfordringene som sektoren står overfor i en digital og datadrevet økonomi hvor arbeids- og næringslivet går fort, forklarer Annita Fjuk.

Søker heller mot utlandet

En av utfordringene er at de store selskapene ikke nødvendigvis går til norsk akademia, men heller henter kompetanse og kunnskap fra utlandet. Når du heller kan skaffe deg kunnskap digitalt via Google, Microsoft eller Amazon, trenger du da å lære av en professor som kanskje aldri har jobbet med digitalisering eller design thinking? 

Løsningen på dette er ifølge Fjuk å jobbe mer på tvers – og skape et tilbud sammen: 

– Målet er derfor at Forum for livslang læring skal bli et handlekraftig nettverk som kan bidra til å nettopp identifisere slike utfordringer, og finne tiltak som kan løse dem. Slik at en nasjonal satsing på livslang læring blir en realitet, sier Fjuk og avslutter:

– Vi ønsker å jobbe fram et felles initiativ, der vi etablerer grupper og sikrer en finansiering. Så gjenstår det å se hvor mye de er villige til å brette opp ermene. Vi trenger rebeller fra begge parter for å få dette til!