Denne bedriften «jobbet ikke med innovasjon» – nå satser de på roboter

Foto: Leirvik AS

Slik ble kompetanseprogrammet Konkurransekraft & Vekst starten på en innovasjonsbølge hos Leirvik AS.

–  Før tenkte vi at digitalisering handlet mest om å kontinuerlig forbedre vår digitale verktøykasse for å bli mer effektive og for å spare kostnader. Men når vi nå snakker om digitaliseringsstrategi, så er det en del av strategien for hele bedriften, sier Morten Bjelland, leder for teknologi og digitalisering i Leirvik.

Stord-bedriften Leirvik er ikke det man tradisjonelt ville kalt en «digital bedrift». Levebrødet til de om lag 250 ansatte er veldig håndfast: Boligkvarter i aluminium til offshore-næringen, hovedsakelig til oljeplattformer.

Men i løpet av de tre siste årene har de vært gjennom en liten innovasjonsrevolusjon. De har fått en egen digitaliseringsansvarlig, overhalt internkommunikasjonen og satt i gang med å lære roboter til å sveise automatisk basert på 3D-modeller. Blant annet.

Og dette i en bedrift som etter egen beskrivelse «egentlig ikke jobbet med innovasjon».

– Misforstå meg rett, selvsagt jobbet vi en del med kontinuerlige forbedringer av eksisterende prosesser og produkter, som også er innovasjon. Men innovasjon i betydning av å skape helt nye produkter eller forretningsmodeller var ikke så høyt på agendaen før.

Kurs ga kickstart på digitaliseringen

I likhet med mange andre revolusjoner begynte det hele med en visjon. I 2017 deltok Leirviks direktør, Helge Gjøsæter, på lanseringen av DigitalNorway.

Han lot seg inspirerer av talen til DigitalNorways styreleder Walter Qvam, og dro hjem til Leirvik med en nyvunnet glød for digitalisering og innovasjon.

Morten Bjelland, leder for teknologi og digitalisering Leirvik AS.

– Vi hadde en leder som var veldig fokusert på dette, men bedriften manglet kanskje litt kunnskapen om hvordan man skulle gå fram, forteller Bjelland.

Første steg ble å ansette Bjelland som ansvarlig for digitalisering og teknologi. Andre steg: sende Bjelland og deler av ledergruppen på kompetanseprogrammet Konkurransekraft & Vekst i regi av Atheno og DigitalNorway.

– Vi fikk mye bedre innsikt i hele begrepsapparatet: hva big data er, hva VR er og så videre. Kurset var et viktig hjelpemiddel for oss å forstå hva et digitalt veikart er og hvordan man bruker det. Det var helt kritisk for at vi skulle kunne lage en effektiv digital strategi.

Men enda viktigere var at kurset ble kimen til en kollektiv kulturendring.

– Kurset gjorde vi fikk en felles forståelse i ledergruppen av hva digitalisering var. Vi ble en dedikert gjeng som snakket samme språk, som jeg kunne diskutere digitalisering med. Det er kanskje det aller viktigste: digitalisering er ikke noe bare én person kan jobbe med.

Det ga raskt resultater.

– I 2017 gikk vi på kurset. 2018 brukte vi på å få på plass en forent digital strategi, og 2019 og 2020 har gått med til å iverksette konkrete prosjekter.

Robotsveising og smarte boenheter

Det mest omfattende – og teknisk imponerende – initiativet så langt heter ARoW. Det dreier seg om å få roboter til å sveise autonomt og automatisk basert på 3D-designfiler.

– Da ideen om automatisert robotsveising kom, trodde vi egentlig ikke at dette var mulig, og kun forbeholdt serieproduksjon.  Vi lager nemlig ingen helt like produkter. Så det første vi gjorde var å reise rundt til ulike Katapult-sentre og teknologimiljøer, for å finne ut av hvor moden teknologien var og hva vi kan få til i Norge. Da så vi at dette lot seg gjøre, at det ikke var science fiction.

Foto: Leirvik AS

I tillegg har de kommet et stykke på vei med prosjektet Connected LQ: neste generasjon av offshore boenheter, som ved hjelp av sensorer og smart styring kan spare mye vann og strøm.

De nye enhetene skal blant annet kunne kutte strømbehovet ved oppvarming med opp til 30 prosent, noe som sparer offshoreplattformer for store CO2-utslipp.

– Vi har fått en mye bedre forståelse av hvordan digitalisering ikke bare dreier seg om kostnadsreduksjon.

Men digitaliseringen har også satt sine spor i de små rutiner.

– Det første vi tok tak i var egentlig intern kommunikasjon. Der var det mye sentralisert ovenfra-og-ned-kommunikasjon, stort sett større nyhetssaker som kom ut sjelden. Det gjorde det vanskelig for mange å bli hørt. Derfor flyttet vi internkommunikasjonen over på Workplace, og fikk en helt annen informasjonsflyt der alle ansatte har mulighet til å skape innhold. Dette skapte mye mer engasjement hos de ansatte.

– Lett å bli sittende i sin egen boble

Leirvik jobber nå etter en konkret og omfattende digitaliserings- og innovasjonsstrategi.

– Vi har fått en mye bedre forståelse av hvordan digitalisering ikke bare dreier seg om kostnadsreduksjon. Nå ser vi mer på hvordan vi kan skape mer verdi for kunden og potensial for å utvikle nye forretningsmodeller.

For Leirvik har arbeidet med digitalisering vært et friskt pust som har stimulert til satsinger på helt nye områder.

– Vi har aktivt lett etter nye områder hvor vi kan bruke kompetansen vår. For eksempel jobber vi nå med å utvikle prefabrikerte, resirklulerbare akvakultur-systemer til landbasert oppdrettsnæring. I tillegg ser vi på potensialet i å bygge aluminiumsbaserte broer til fastlandet.

Og den aller viktigste lærdommen fra hele prosessen? At innovasjon ikke kommer av seg selv, og at man iblant er nødt til å søke kunnskap og inspirasjon utenfra.

–  Man sitter jo i sin egen lille boble. Der gjør man betraktninger og tar beslutninger ut ifra ting man kan fra før. Vi er for eksempel ikke en typisk teknologibedrift, og vil derfor ikke kunne holde oss helt oppdatert på nye teknologier og mulighetene det bringer uten litt ekstern hjelp.