– Bare toppen av isfjellet når det kommer til hva vi kan få til

Selv om robotteknologi utvikles i rivende tempo, forhindrer manglende samarbeid at selskaper får dra nytte av den. Hvordan dette kan løses, er tema for den kommende Robotics and Artificial Intelligence-konferansen (RAIC).

RAIC 2021-konferansen skal samle industrielle aktører, offentlig sektor og forskningsinstitusjoner til en to-dagers gratis digital konferanse dedikert til utveksling av kunnskap innen robotikk på tvers av sektorer.

Målet er å hjelpe bedrifter bli mer konkurransedyktige ved å legge til rette for samarbeidsprosjekter innen robotikk og kunstig intelligens. 

RAIC 2021 vil fokusere på bruk av robotikk innen fire områder:

  • helse
  • produksjon
  • matproduksjon
  • inspeksjon og vedlikehold

– Vi har et gedigent, uutnyttet potensiale når det kommer til overføring av teknologi og kunnskap mellom ulike sektorer innen robotikk, forklarer Pavan Sriram, ansvarlig for internasjonale prosjekter i DigitalNorway.

– Vi har sett noen eksempler på teknologioverføringer, men jeg tror det bare er toppen av isfjellet når det kommer til hva vi kan få til.

– Jobber i isolerte siloer

Som eksempel nevner Sriram hvordan robotikk utviklet for olje- og gassindustrien er i ferd med  å finne nye bruksområder i sektorer som helse og havbruk.

Pavan Sriram
Pavan Sriram, ansvarlig for internasjonale prosjekter i DigitalNorway.

– Innen robotikken jobber de fleste fortsatt i isolerte siloer. Når vi kjører innovasjons-workshoper, ser vi at selskaper ofte ikke er klar over felles utfordringer og muligheter på tvers av sektorer. Med denne konferansen vil vi hjelpe selskaper få det meste ut av robot-innovasjoner, uavhengig av hvilken sektor de tilhører.

RAIC-konferansen arrangeres i samarbeid mellom SINTEF, DigitalNorway, Innovasjon Norge, Norway Health Tech og Forskningsrådet. 

Programmet vil bestå av innovasjonsverksteder og matchmaking, i tillegg til en serie med keynote-talere som deler erfaringer fra det å finne nye bruksområder til eksisterende robotikk-teknologi. 

God miks av tilbydere og brukere

– Selv om robot-teknologien utvikler seg raskt, er det lang vei igjen når det kommer til å få selskaper til bruke denne teknologien for det den er verdt. Denne konferansen vil samle de riktige aktørene under samme tak for å få fart på bruk av robotteknologi, forklarer Aksel A. Transeth, seniorforsker ved SINTEF.

Aksel A. Transeth, seniorforsker ved SINTEF.

Konferansen er spesielt relevant for SMBer som har behov for å utvide sitt nettverk for å få tak i riktige samarbeidspartnere, samt både teknologitilbydere og selskaper som er ute etter spesifikke teknologiske løsninger. 

– Vi får med en god miks av både tilbydere og brukere. Det er en god mulighet for tilbydere å se hvordan deres teknologi og tjenester kan være nyttige i andre sektorer, og for brukere å få en oversikt over hvordan fremskritt innen robotikk i andre sektorer kan være til nytte for dem selv. Programmet er skreddersydd for å legge til rette for nye samarbeid og partnerskap, sier Transeth. 

Fokus på finansiering og støtte

RAIC 2021 sikter også på å gi selskaper en oversikt over diverse finansieringsmuligheter og støtteprogrammer som finnes for å hjelpe selskaper utvikle og ta i bruk ny robotteknologi. 

– EU har omfattende støtteordninger for selskaper som vil utforske innovativ bruk av robotteknologi. Disse gjelder ikke bare finansiering, men også støtte og veiledning innen teknologi og forretningsutvikling, sier Sriram i DigitalNorway. 

– Representanter fra de relevante EU-programmene vil være tilstede under matchmaking-programmene. Det vil også være poster som fokuserer spesifikt på finansieringsmulighetene som tilbys av norske aktører, som Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Finansierings- og støtteprogrammer som vil være til stede på RAIC:

Samarbeid nøkkelen til å være konkurransedyktig

Under hovedprogrammet vil Bernt Schjetne, CEO i OceanTech Innovation, snakke om utfordringene og mulighetene som ligger i å overføre robotteknologi fra oljeplattformer til oppdrett- og havvindnæringen.

– Jeg tror RAIC-konferansen vil være veldig nyttig for alle. Vi har selv erfart hvor nyttig det er å samarbeide og utveksle kunnskap på tvers av sektorer. For vår egen del vil vi aktivt gripe denne muligheten til å finne nye områder for samarbeid og partnerskap, sier Schjetne. 

Bernt Schjetne, CEO i OceanTech Innovation.

OceanTech Innovation spesialiserer seg i robot-utstyr for inspeksjoner og vedlikeholdsarbeid i skvalpesonen på maritime installasjoner, altså den delen av strukturen som ligger nær overflaten, der bølger og sterke strømmer gjør arbeid vanskelig. Det er disse løsningene som selskapet nå bygger videre på for å hjelpe oppdrett- og havvindbransjen. 

– Vi har jo brukt over et tiår på å utvikle denne teknologien, så det er klart vi ønsker at den kan bli brukt så mye som mulig i andre sektorer også, sier Schjetne. 

Videre tror at han arrangementer som RAIC er viktig for at Norge skal beholde sin globale posisjon innen robotikk og innovasjon.

– Fra et tilbyderståsted trenger man å være helt i front på teknologiutvikling for å være konkurransedyktig. Og denne teknologiutviklingen går raskt. Norge har verdensledende økosystemer innen robotikk og autonomi, men for å beholde denne posisjon er det viktig at vi samler ledende aktører slik at vi kan bygge videre på hverandres erfaringer og kunnskap, avslutter han. 

Disse skal snakke på RAIC-konferansen

  • Bernt Schjetne, CEO i Ocean Technologies, om teknologioverføring fra olje- og gass til havbruk og havvind
  • Tore Magnus Follinglo, leder for droneoperasjoner i Statens Vegvesen, om å operasjonalisere dronebruk gjennom en organisasjon med stor geografisk spredning.
  • Konrad Fagertun, medgrunnlegger av nLink AS og Rocketfarm, om disruptiv robotikk: hvordan gå fra en idé til faktisk å ta i bruk robotikk på nye områder. 
  • Professor Artur Serrano, professor in velferdsteknologi ved NTNU and leder av Immersive Technology and Robotics Lab (IMRO), om utviklingen og bruk av roboter i helsetjenesten.
  • Flere keynote-foredrag vil bli annonsert.