Bærekraft i bygg og eiendom: – Lavthengende frukt bidrar også

Vi har et samfunnsmessig ansvar, sier Thomas Wang Tønsvold, prosjektutvikler og bærekraftsansvarlig i Barlindhaug Eiendom. Foto: Barlindhaug Eiendom

Grønn byggestandard, gjenbruk, solenergi og smarte hjem. Slik kan bærekraftige bygg også være mer lønnsomme og attraktive.

– Vi har levert bærekraftige løsninger til prosjekter tidligere også, men uten at det har vært satt ordentlig i system. Det siste året har imidlertid bærekraft blitt en målestokk vi skal følge i utviklingen av nye prosjekter. 

Det sier Thomas Wang Tønsvold, prosjektutvikler og bærekraftsansvarlig i Tromsø-baserte Barlindhaug Eiendom, som er en viktig aktør i den nordnorske bygg- og eiendomsbransjen. 

– I fjor tok vi et bevisst standpunkt om at vi skal jobbe med bærekraft, og at det skal være på agendaen i utviklingen av alle nye prosjekter.  

Siden da har Barlindhaug Eiendom satt ned en arbeidsgruppe for å forme en strategi og planlegge utviklingen videre, med organisasjonen Grønn Byggallianse i ryggen.

Kort sagt: De har knadd bærekraft inn i strategien og plantet den videre i styrerommet.    

– Å kunne sparre med andre, i form av kurs og kunnskapsutveksling, gjør det lettere for oss å finne grønne løsninger i våre prosjekter. I den sammenheng er Grønn Byggallianse en viktig ressurs.

– I tillegg er det et sterkt kunnskapsmiljø vi kan dra nytte av innad i byggentreprenøren Consto, som er søsterselskapet vårt. Fremover skal vi kartlegge våre utslipp og måle det vi kan måle – hva vi har gjort, hva vi ønsker å gjøre fremover og hva kan vi bli bedre på.   

Lønnsom bærekraft

Tønsvold mener etterspørselen etter bærekraft er økende også hos kundene, men med visse forbehold. 

– Det med bærekraft kan være litt komplisert for folk flest. Selv om vi gjør tiltak, er dette ofte tekniske løsninger som kan være vanskelig å forstå for de som kjøper bolig. 

Han tror imidlertid én ting vil sørge for at fokuset på bærekraft bare vil øke i tiden som kommer, og at den henger nøye sammen med lommeboka. 

– Energibehov, strømutgifter og bokostnader vil være noe av det viktigste når folk vurderer bolig. Det har blitt ekstra tydelig og aktuelt med strømkrisa, spesielt i sør, sier han. 

Thomas Wang Tønsvold, prosjektutvikler og bærekraftsansvarlig i Barlindhaug Eiendom.

Et fremtidsrettet prosjekt 

Thomas Wang Tønsvold trekker fram iParken – Bodøs første grønne boligprosjekt – som et aktuelt eksempel på hvordan Barlindhaug Eiendom tilnærmer seg bærekraft i praksis. 

Grønn byggestandard, solenergi og smarte hjem er blant stikkordene for prosjektet, som gjennomføres i samarbeid med Corponor.  

– I dette prosjektet vil betong fra tidligere bygg gjenbrukes, mens luft til varmepumpe vil sikre vannbåren oppvarming. I tillegg skal det etableres solcelleanlegg på taket, elbil-ladere og andre delingsløsninger. 

Gode møteplasser og fellesområder er også et annet viktig aspekt ved bærekraftige boliger, nemlig det sosiale, sier Tønsvold.  

– Dette gjenspeiles også i prosjektet Dalgårdstunet vi har i Trondheim, som bygges etter BREEAM-standard, og som blant annet utvikles for et energibehov som er 10 prosent lavere enn dagens forskrift krever.

– Et viktig samfunnsansvar 

Barlindhaug Eiendom baserer sin tilnærming til bærekraft på FNs 17 bærekraftsmål – spesifikt fem av dem (se faktaboks under). Globalt står bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen for rundt 40 prosent av klimagassutslipp på verdensbasis, og selv om tallet er noe lavere her til lands, tar Tønsvold oppgaven på alvor.  

– På den ene siden har du nødvendigheten av at samfunnet skal nå klimamålene, som 1,5-gradersmålet. Å stoppe global oppvarming er et viktig moralsk ansvar vi som bransje må ta. 

– På den annen side: Hvis vi ikke forholder oss til dette, vil vi heller ikke ha kompetansen til å utvikle fremtidsrettede boligprosjekter i tiden fremover.

Disse fem bærekraftsmålene jobber Barlindhaug Eiendom etter

  • God helse og livskvalitet 
  • Bærekraftige byer og samfunn 
  • Ansvarlig forbruk og produksjon 
  • Stoppe klimaendringene 
  • Samarbeid for å nå målene 

Prosjektutvikleren ser på det som positivt at regelverket har blitt strengere for alle, men etterlyser like fullt flere insentiver fra det offentlige som kan gi det grønne skiftet ytterligere momentum.

– Det ville jo drevet utviklingen enda raskere. Men det er absolutt en fordel at rammeverket er likt for alle, og det er bra at vi har fått fortgang i den grønne omstillingen. 

Lavthengende frukter 

Thomas har følgende råd til bedrifter som står på terskelen til å bli mer bærekraftige, men som trenger en liten dytt for å komme i gang: 

– Først og fremst handler det om å ta seg tid til å sette seg inn i hva bærekraft er, kartlegge og se på tiltak som kan implementeres i bedriften din. Det finnes mange lavthengende frukter som kan gjøre en forskjell – alt fra søppelsortering til innkjøp av mer miljøvennlige produkter. 

Han mener det er viktig å følge med på utviklingen og bevisstgjøre de ansatte om hvilke grep som er mulige å ta. 

– Når noe er ukjent, kreves det tid og ressurser for å komme over den første terskelen. Men det finnes mange spennende løsninger og muligheter innenfor feltet. Det viktigste er å komme i gang, avslutter han.  

Fakta: Barlindhaug Eiendom skal

  • Redusere sine kunders karbonavtrykk 
  • Redusere sitt eget karbonavtrykk med 50% innen 2030 og være karbonnøytral innen 2045
  • Utvikle prosjekter som bidrar positivt til lokalmiljøene

(Kilde: Barlindhaug Eiendom)

Lær mer om bærekraft – besøk vår temaside:

Tema

Bærekraft

Å drive bærekraftig er ikke lenger det motsatte av å drive lønnsomt – tvert imot. Her kan du lære mer om hvilke muligheter bærekraft kan innebære for din bedrift, og hvordan du bør gå frem.