– Alle har samme drivkraft: Å hjelpe bedrifter med å komme seg videre

Som kompetansemegler kan DigitalNorways Eirik Andreassen hjelpe bedrifter på rett vei.

– Ønsket er å stimulere bedrifter som ikke har brukt forskning til å gjøre nettopp det, sier Eirik Andreassen, som er ansvarlig for omstilling og regionale partnere i DigitalNorway. 

DigitalNorway har en lang rekke samarbeidspartnere over hele landet, som sitter på solid kunnskap om sin egen region. Andreassen har dermed god oversikt over de ulike forskningsmiljøene – samt innsikt i hvilke verdier som kan oppstå når disse kobles opp mot norsk næringsliv.

Dette er også en av grunnene til hvorfor Oslo kommune nå har engasjert Andreassen som en av flere kompetansemeglere innen digitalisering.

– Målet er at vi som kompetansemeglere kan hjelpe din bedrift med å finne hvilke kompetente forsknings- og utviklingsorganisasjoner som er best egnet til å bidra til å dekke akkurat ditt behov – og sette deg i kontakt med dem.

Mange som kan hjelpe – men hvem?

Jungelen av ulike støtteordninger for næringslivet er ikke enkel å finne fram i. For bedrifter kan det være vanskelig å vite om man skal søke om Skattefunn-midler, om ulike prosjektmidler fra Innovasjon Norge eller Forskningsrådet – eller om man burde gå internasjonalt og søke midler gjennom EU-prosjekter.

Det er her kompetansemeglerne kommer inn med sin ekspertise, og står klar som en guide som kan rydde stien for deg frem til din optimale støtteordning. 

– Det kan oppleves som vanskelig når man ikke er vant til å bruke noen av tilbudene. Men selv om det kan oppleves som litt uoversiktlig når man begynner å orientere seg, er det viktig å vite at noen sentrale aktører er satt til å dekke litt ulike behov, sier Andreassen.

Blant de hovedaktørene som de fleste på en eller annen måte kommer til å stifte bekjentskap med, nevner han Forskningsrådet, Innovasjon Norge, SIVA og DOGA.

– I tillegg har de ulike fylkene ressurser som kan hjelpe bedriftene videre. Da er det naturlig at du kan komme i kontakt med blant andre inkubatorer, kunnskapsparker, næringshager og klynger, sier Andreassen.

Hva gjør en kompetansemegler?

Som kompetansemegler for Oslo kommune, vil Andreassen hovedsakelig kunne hjelpe selskaper som er basert i Oslo – for eksempel om de vil søke tilskudd til forprosjekt for å mobilisere bedrifter til forskning.

– Samtidig er det viktig å si at det finnes kompetansemeglere i alle fylker. Totalt er det cirka 140 av oss spredt over hele landet – alle med mer eller mindre samme drivkraft: å hjelpe bedrifter å komme seg videre, sier Andreassen.

Som kompetansemegler innen digitalisering er det spesielt i spørsmål knyttet til dette emnet han kan komme med spesielt gode råd:

– Min rolle er spesielt rettet mot det vi gjør hver eneste dag i DigitalNorway, nemlig å hjelpe bedrifter i å ta i bruk data og digitale teknologier. Andre kompetansemeglere har igjen fokus på andre tema som bærekraft eller internasjonalisering, for å nevne noe.

Hvem kan få hjelp?

– Alle bedrifter og offentlige virksomheter som har behov for hjelp til å identifisere og konkretisere prosjektideer kan ta kontakt med en kompetansemegler i eget fylke, sier Andreassen.

Dette er også en helt kostnadsfri tjeneste.

– Vi kan være et godt sted å starte om du har behov for hjelp til å navigere i det vi kaller virkemiddelapparatet. Send oss en epost eller plukk opp telefonen, så tar vi en prat om hvordan vi best kan hjelpe akkurat din bedrift i å utnytte mulighetene som ligger i forskning og utvikling, sier Andreassen.

Ta kontakt med Eirik Andreassen om du har noen spørsmål eller ønsker hjelp til din bedrift:

Hva kan en kompetansemegler bistå med?

  • Identifisere utfordringer og muligheter i bedriften som kan gi grunnlag for et forskningsprosjekt
  • Knytte kontakt med relevante forskningsmiljøer og andre innovasjonspartnere
  • Veilede om hvilke offentlige støtteordninger din bedrift kan søke på
  • Tips og råd om hvordan skrive en god søknad

En komplett oversikt over landets kompetansemeglere, hvor de er, og hva de har som spesialområde finnes på Forskningsrådets hjemmesider.