5 steg for å lage en bærekrafts-strategi – og hvorfor du bør ha en

Ønsker bedriften din å jobbe mer strategisk med bærekraft, men er usikker på hvor dere skal starte? Denne digitale workshopen hjelper deg i gang.

Det stilles stadig flere krav og forventninger knyttet til bærekraft for bedrifter. Du mistenker kanskje at dere selv kunne gjort mer – men på hvilke områder da, og hvor skal dere i det hele tatt starte?

Nøkkelen til å komme i gang er å tegne opp en strategi. 

– Ved å utvikle en bærekraftsstrategi får dere kartlagt behovene til interessentene deres, og definert relevante bærekraftsmål for bedriften, sier Kristian Wengen i Tinkr, som jobber med å utvikle innovative organisasjoner.

En viktig del i arbeidet med strategien er å utføre en vesentlighetsanalyse. 

– For mange er det begrepet et fremmedord, men det handler egentlig bare om å finne ut hvilke områder innen bærekraft som er viktig for deg å jobbe med.

I august kan du bli med på en digital workshop som Wengen skal holde sammen med Helge Dahl-Jørgen i DigitalNorway. Der får du en grundig innføring i hva en bærekraftsstrategi bør inneholde, og hvordan dere steg for steg kan utvikle deres egen. 

Kristian Wenger. Foto: Tinkr

Her deler Wengen fem ting du bør tenke på og som bør være med i en bærekraftsstrategi:

1. Finn ut hvem interessentene dine er

Det første du bør gjøre er å finne ut hvem interessentene dine er. 

– Hvem er det som påvirker virksomheten? Det kan for eksempel være kunder, leverandører, samarbeidspartnere og offentlige myndigheter. Og videre, hvem er det som blir påvirket av det dere gjør som selskap? Det kan eksempelvis være miljøet og fremtidige generasjoner, sier Wengen.

2. Finn ut hva interessentene dine mener er viktig

– Når du har definert interessentene, skal du finne ut hva de mener er viktig at bedriften deres gjør innen bærekraft. Lag en mal for hvordan dere går frem, og innhent tilbakemeldinger fra interessentene, sier Wengen. 

Hva er for eksempel kundene dine opptatt av? Hva synes leverandørene du bør satse på? Hva med interesseorganisasjoner?

3. Tenk gjennom hva du og bedriften synes er viktig

Neste steg er å tenke gjennom hva du selv, ansatte, styret og ledelsen i bedriften synes er viktig når det gjelder bærekraft. Noen ganger er det det samme som interessentene, men ikke nødvendigvis.

– Ansatte er for eksempel opptatt av et godt og trygt arbeidsmiljø, men det er ikke nødvendigvis noe kundene har stort fokus på. De har ofte mer fokus på varer og tjenester. Er du for eksempel en matvareprodusent, vil kundene være mer opptatt av kvaliteten på varene, måten de blir produsert på, og at du behandler leverandørene dine på en god måte.

– Uansett er det viktig å ha i bakhodet at du og bedriften kan produktet eller tjenesten bedre enn noen andre, og vet hvilke prosesser det vil være viktig for dere å jobbe med. Tenk for eksempel over hvor det ligger muligheter for å redusere råvare- og energiforbruk, sier Wengen.

4. Velg ut konkrete tiltak

Når du har landet på hva både interessentene og bedriften din synes er viktig å gjøre innen bærekraft, må du finne ut hvor viktig de ulike faktorene er, og videre velge ut konkrete tiltak bedriften skal satse på.

For å finne ut viktigheten av de ulike faktorene, kan du plassere hver av dem som et punkt langs to akser. Den ene aksen (horisontal) er en skala for hvor viktig dette er for dere (jo mer viktig, dess lenger til høyre). Den andre aksen (vertikal) er en skala for hvor viktig det er for interessentene (jo mer viktig, dess høyere opp). 

– Setter du det opp på denne måten, vil du kunne se de viktigste faktorene langt oppe og til høyre. Da har du et fint utgangspunkt for å se hva du bør prioritere, sier Wenger. 

I arbeidet med å velge ut områder vil det også dukke opp vurderinger rundt «Return on Investment». Hvor mye verdi kan du skape ut fra ressursbruk? Tidsbruk av tiltak vil også ha noe å si – noen tiltak vil du se rask effekt av, mens andre krever arbeid over mange år.

– Det er viktig at satsingsområdene er topplederforankret og publiseres – det er et krav i GRI, sier Wenger.

GRI står for Global Reporting Initiative og er en kjent standard for rapportering av bærekraft.

– Grunnen til publisering er at du skal holdes ansvarlig for valgene dine, at interessentene kan følge med på at du faktisk gjennomfører de bærekraftsmålene som er satt, og for at de skal kunne se hva som blir prioritert. 

5. Gjennomføring av bærekraftstrategien

– På dette punktet er du ferdig med vesentlighetsanalysen. Nå står en handlingsplan og oppfølging for tur. Her setter du opp overordnede mål, og så konkrete mål for hva bedriften skal oppnå innen en gitt tidsramme. Husk at det er lettere å sette mål enn å gjennomføre dem.

– Mange tenker at bærekraft bare handler om miljø, men det handler også om samfunn. Derfor kan noen sosiale bærekraftsmål også være viktig å ha med. En annen faktor er økonomi; sørg for dere har god økonomi i selskapet, samtidig som dere bidrar til å være bærekraftig i arbeidet dere gjør, sier Wenger.

I kurset blir du geleidet gjennom dette steg for steg. Da ender du opp med en konkret strategi dere kan bruke i eget bærekraftsarbeid.

Hvordan dere implementerer strategien i bedriften, kommer an på tiltakene deres. 

– For det første er det generelt viktig at satsingen gjelder for hele organisasjonen – ikke pek ut bare én person som skal tenke bærekraft.

– For det andre er det viktig å huske på at det skjer mye innen bærekraft nå, så du må hele tiden være fleksibel og oppmerksom på områder hvor du ser muligheter. 

Tips! Sett av tid mellom de digitale samlingene

Kurset om bærekraftsstrategi er utviklet av DigitalNorway, Tinkr og UN Global Compact – FN sin organisasjon for bærekraftig næringsliv. Kurset er i utgangspunktet for alle bedrifter, men er tilpasset små og mellomstore bedrifter. Kurset holdes digitalt over 2 + 2 timer, med en uke i mellom.

– På første samling går vi gjennom rammeverket, før vi møtes for å bearbeide og ferdigstille bærekraftsstrategien. Mellom de to øktene får dere tid til å jobbe internt med det i bedriften, og til å snakke med eksterne interessenter om hva de faktisk er opptatt av.

Les mer og meld deg på her:

24 Aug

Digitalt kurs

Digital workshop: Bærekraftsstrategi for bedriften

I dette kurset med med Tinkr og DigitalNorway skal vi vise deg hvordan din bedrift kan utvikle deres egen bærekraftsstrategi, steg for steg.

24.08 Oslo Kr 4.000,-