FROKOSTMØTE/WEBINAR

Bli en digital pådriver!

I dette webinaret skal vi se på hva det innebærer, hvordan du kan få det til og presentere gode eksempler.

Digital kompetanse er avgjørende for alle virksomheter. Men hvordan skaper man en god læringskultur på tvers av alder og erfaring? Og hvorfor burde alle bedrifter ha en digital pådriver?

I dette arrangementet vil du blant annet møte en bedrift som har fått det til og en næringslivsleder som setter dette aller høyest på agendaen.  

Du kan delta enten fysisk på Rebel i Oslo (enkel frokost blir servert) eller via webinar-link. 

Bli med 22. september kl. 09.00-09.45. Arrangementet er gratis.

Digital Pådriver er et kompetanseprogram utviklet av Digital Norway med støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling og Google.org.

Medvirkende:

Tine Austvoll Jensen

Tine Austvoll Jensen – CEO i Google Norge

Som toppleder i Google Norge er Tine opptatt av at alle må ha en grunnleggende digital forståelse og evne til å jobbe på nye måter. Dette er avgjørende for at norske bedrifter skal få ut sitt fulle potensiale.

Bernt Reitan Jenssen – administrerende direktør i Ruter

Bernt brenner for å ta i bruk ny teknologi. Han vil fortelle om hvordan Ruter jobber med å være et ledende teknologiselskap, og hvor viktig det er å gå foran som leder for å bygge engasjement og endringsvilje i bedriften. Hvordan opprettholder man en egentlig en genuin nysgjerrighet gjennom et langt arbeidsliv? Og hvordan kan man som leder få entusiasme til å smitte?

Anders N. Dahlgren – CEO i HTS Dynamics

Anders er beviset på hva en digital pådriver kan få til i en virksomhet og vil dele sine erfaringer fra HTS Dynamics. For hva skjer med de ansatte som har høy fagkompetanse på sine felt, men ikke nødvendigvis jobber digitalt i dag? Og hvordan forbereder man sine ansatte på endringer som kommer?

Annita Fjuk – leder kompetanse og innovasjon i Digital Norway

Annita er Digital Norway sin ekspert på livslang læring og har utviklet kompetanseprogrammet “Digital Pådriver”. I dette programmet kan du få kunnskapen, verktøyene og verktøykassa for å gjøre en reell endring i din virksomhet – som en digital pådriver.

Liv DIngsør

Liv Dingsør – administrerende direktør i Digital Norway

Liv er brennende opptatt av styrkene i aldersmangfold og digital kompetanse. Hun er moderator for arrangementet.