Vil du bidra til fremtidens bærekraftige, globale havnæring?

Foto: Paulius Dragunas/Unplash

I løpet av 2020 skal EØS-midlene dele ut 63 millioner euro til prosjekter innen blå vekst (Blue Growth). Norske bedrifter kan bli med som partner, med muligheter for å utvikle egen teknologi og å bidra med kompetanse.

Koronapandemien gir nye muligheter for verdensøkonomien til å bygge en bærekraftig, global havnæring for fremtiden. EØS-midlene tilbyr finansiering til B2B-prosjekter, der norske bedrifter kan bli med som prosjektpartner.

Sammen med med EØS-midlene ved Innovasjon Norge inviterer vi til webinar og matchmaking.

Midlene som lyses ut i løpet av 2020 går til blå vekstprosjekter i Hellas, Kroatia, Polen, Portugal og Romania. Gjennom “The Opportunities of a Sustainable Ocean Economy” kan norske bedrifter bidra med teknologi og kompetanse ved å samarbeide med en partner fra de ulike mottakerlandene.

Konferansen består av følgende deler:

  • 4. juni holdes det et webinar om hvordan norske bedrifter kan delta i ordningen. Her blir det gitt en introduksjon til EØS-midlene og Blue Growth-programmet, og hvordan strategisk posisjonering og merkevarebygging for havnæringene kan anvendes under og etter et partnerskap. Se opptak av webinaret.
  • 9. juni får du vite mer om utlysningene, og det vil bli gitt case-presentasjoner med eksempler fra havnæringen. Link til webinar blir tilsendt etter påmelding.
  • 9. og 10. juni avholdes matchmaking for bedrifter som ønsker å finne en samarbeidspartner. Les mer om hvordan dette foregår, og meld deg på.

Samarbeid med en bedrift i mottakerlandet er en forutsetning for å kunne delta, og støtte fra EØS-midlene kan blant annet finansiere felles utviklingsprosjekter hvor deltakerne deler rettighetene til det som utvikles. I andre prosjekter kan den norske partneren ha rollen som leverandør av kompetanse.

Verktøy for internasjonalisering av norske bedrifter

-Vi ser på EØS-midlene som et verktøy i verktøykassen for internasjonalisering av norske bedrifter. Verdiskapingen ligger ikke nødvendigvis i selve prosjektet, men mer i det samarbeidet som etableres i et nytt marked, sier Magnar Ødelien, Programdirektør og fagansvarlig for EØS-midlene i Innovasjon Norge.

-En del av vår strategi er å jobbe med «gode hjelpere» som DigitalNorway, som sitter tett på bedriftene og således kan bidra til målrettet mobilisering, avslutter Ødelien.

Løfter frem innovative bedrifter

-Å samarbeide med Innovasjon Norge og EØS-midlene gir oss muligheten til å løfte frem innovative bedrifter i nettverket vårt, og fungerer som en plattform der vi kan dele relevant informasjon om prosjekter som tar samme form som som utlysningene fra EEA og Norway Grants, sier Pavan Sriram, ansvarlig for internasjonale prosjekter i DigitalNorway.

-I tillegg er slike samarbeid viktige for SMBene; det gir dem mulighet til å øke egen erfaring med internasjonale samarbeid, og til å utvikle egen teknologi innenfor faste, trygge rammer.