– Vi må stille mye høyere krav til hjemmekontor og hybrid arbeid

Cisco Norge utvikler videokonferanseutstyr som vist på bildet. I samarbeid med Cisco har DigitalNorway laget en ny veiviser om å jobbe bedre med hjemmekontor og hybrid arbeid. Foto: Cisco

Under pandemien måtte vi improvisere for å jobbe hjemmefra og hybrid. En ny veiviser fra DigitalNorway og Cisco vil hjelpe både arbeidstakere og ledere med å finne bedre, permanente løsninger. 

Ordene du leser nå, blir skrevet på en laptop på et stuebord tidlig en torsdag morgen. I bygatene utenfor er det travelt med biler, sykler og folk på vei til kontoret. 

Morgenrushet er likevel ikke i nærheten av hva det var før pandemien. 

Flere tar de første møtene hjemme, og reiser inn først etter rushen. Noen setter seg på kafé og jobber derfra mellom møter i byen. Eller de har møtefri i dag, og tar hjemmekontor for å jobbe uforstyrret. Samfunnet har kanskje åpnet opp igjen, men vi er ikke tilbake til «normalen». Noen ting har forandret seg for alltid.

– Vi har funnet ut av mye. Vi er mer fleksible på å jobbe på tvers av lokasjoner, og det har fungert overraskende bra, sier Bjørn Andreas Wentzel, Business Architect hos Cisco Norge.

Likevel har vi ennå mye å gå på, mener han, for å finne ut av den nye, hybride arbeidshverdagen. 

– Da alle flyttet til hjemmekontoret, var det en form for unntakstilstand – en krisesituasjon. Vi bruker fortsatt løsninger som vi fant ut av i denne tiden. Men i tiden fremover skal vi tilrettelegge for en mye lenger tidsperiode, og legge grunnlaget for hvordan vi skal jobbe det neste tiåret, sier Wentzel.

– Da må vi stille mye høyere krav til for eksempel lettvinthet og kvalitet på møter og digital samhandling – uten de kompromissene som var greit i en unntakstilstand, sier han. 

Det er dette du får hjelp med i den nye veiviseren Hvordan lykkes med hjemmekontor og hybrid – et nytt digitalt kurs både for ledere og arbeidstakere, laget av DigitalNorway i tett samarbeid med Cisco og andre ledende ekspertmiljøer. Veiviseren er gratis og tar under en time å gjennomføre. 

Portrett av Bjørn Andreas Wentzel
Bjørn Andreas Wentzel, Business Architect hos Cisco Norge. Foto: Cisco

Fra kontorsentrert til personsentrert

Hva er egentlig de beste verktøyene og rutinene for å jobbe godt og effektivt sammen når vi ikke møtes på samme måte som før? Hvordan bygge og ivareta en god arbeidskultur, tillit og samhold i virksomheten når arbeidet foregår mer og mer digitalt? 

Det er noen av spørsmålene mange sitter på i dag. Som sjefforsker Nils Brede Moe i SINTEF sa det: Tiden etter pandemien vil bli enda mer krevende for ledere enn nedstengingen – for det er nå vi skal finne ut av gode løsninger som fungerer på lang sikt. 

Det er likevel langt ifra bare lederes ansvar å sørge for at virksomheten lykkes i den nye hverdagen. 

Faktisk kjennetegnes hybrid arbeid av at mer ansvar flyttes over på den enkelte arbeidstakeren, sier Bjørn Andreas Wentzel.

– Arbeidsdagen går fra å være sentrert rundt kontoret til å være sentrert rundt personen.

Wentzel forteller at dette er noe de i Cisco har opplevd som et gradvis skifte over mange år. Selskapet utvikler kommunikasjon- og nettverksteknologi, blant annet videokonferansesystemer – som i sin helhet blir utviklet og produsert på Lysaker utenfor Oslo. Der har de blant annet videreført ekspertisen og teknologien fra norske Tandberg, som de kjøpte opp i 2010.

Hos dem var hybride møter og videomøter standard lenge før det var noen pandemi. 

– Vi ser nå at hele samfunnet og næringslivet går gjennom en akselerert versjon av det som vi har lært og erfart over lang tid, sier Wentzel. 

– Vi ser at det i økende grad blir sånn at hver og en blir ansvarlig for hvor og hvordan de utfører arbeidet sitt, og bærer ansvaret for sin egen deltakelse, sier han. 

– Det vil fristille oss mer rundt hvor et møte skal skje, og hvor folk skal være for å delta. Men det forutsetter at alle er selvbevisste nok og at man kan stole på at hver enkelt tar de riktige valgene så møtet lar seg gjennomføre på en god måte. Spesielt de i lederposisjoner må våge å gi fra seg den kontrollen, sier Wentzel.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Ta veiviseren her:

Veiviser

Hvordan lykkes med hjemmekontor og hybrid

Verktøyene og kunnskapen du trenger for å gripe mulighetene med hybride arbeidsformer – og skape en enklere og bedre arbeidshverdag.

453 Moduler0% Fullført

Må stille strengere krav

Selv om mange har kommet langt under pandemien, er det de færreste som utnytter mulighetene i dagens digitale verktøy fullt ut. De fleste har også mye å gå på når det kommer til å optimalisere forholdene og fasilitetene på kontoret og hjemmekontoret. Det gjelder ikke minst når det kommer til samarbeid, samhandling og møter. 

Noe av det viktigste som vi må å bli flinkere på, ifølge Bjørn Andreas Wentzel, er å bruke digitale verktøy på en slik måte at vi kommer nærmere hverandre også når vi sitter adskilt. 

– For eksempel er lyd og stemme viktig for oss mennesker dersom vi skal kommunisere godt. Men vi må heller ikke undervurdere det mellommenneskelige, det som er med på å skape nærhet og tillit, sier Wentzel.

– Det er veldig mye som foregår med øyekontakt og mikromimikk, altså små nyanser i ansiktsuttrykk og kroppsspråk, som er viktig i kommunikasjonen med andre. Det er mulig å gjenskape dette digitalt, men det krever bevissthet og kunnskap, sier han. 

Ting som metalliske stemmer, dårlig bilde og små forsinkelser i lyden bidrar til å gjøre videomøter mer slitsomme enn de trenger å være. Hjernen må hele tiden jobbe hardt for å kompensere og for å plukke opp det som kommuniseres, forklarer Wentzel.

– En ting er å bli mer bevisst på dette. Det neste er å faktisk begynne å fortelle det til hverandre. Å gjøre en kollega klar over at de har litt mye romklang eller forsinkelse, for eksempel. Du har jo ikke noen mulighet til å vite hvordan du ser ut eller høres ut i min ende, sier han. 

Når det gjelder hybride møter, krever det et godt oppsett på møterommet for at det skal fungere. 

– Hvis det blir fem minutter med knoting i starten av hvert møte, der du må koble til med en bukett med dongler og velge riktige mikrofoner og høyttalere i innstillingene – da skjønner jeg at folk sier at man må ha enten fysiske eller digitale møter. Det blir som at du krever at alle som skal ut og kjøre må åpne panseret på bilen og koble til pluss- og minuspolene og montere noen tannhjul hver gang de skal ut og kjøre.

– Ideelt sett er alt du skal måtte gjøre å komme inn i møterommet og trykke en gang på startknappen. Du skal ikke måtte forholde deg til noe teknikk. Det er mulig, og det er det vi må sikte mot, sier Wentzel.

Vil gi konkurransefortrinn og samfunnsmessige fordeler

I veiviseren Hvordan lykkes med hjemmekontor og hybrid vil du lære om både de praktiske og kulturelle forutsetningene for å realisere en ønsket ny arbeidshverdag på en god måte. 

I den første modulen finner du praktiske tips og veiledning til hvordan å rigge seg riktig både på kontoret og hjemmekontoret og til å skape en enklere og bedre arbeidshverdag med andre digitale verktøy. Du vil også lære om de kulturelle forutsetningene for å lykkes.

Den andre modulen er rettet mot ledere, som må ta hensyn til de ansattes nye og skjerpede forventninger. 

Lykkes vi med dette, kan det på sikt lede til store samfunnsmessige fordeler, tror Bjørn Andreas Wentzel. Det vil også gi konkurransefortrinn for virksomhetene som jobber slik.

– Hvis vi klarer å beherske hybride arbeidsformer, betyr det at vi blir mindre avhengig av å være på spesifikke steder til spesifikke tider. Det vil ikke bare gjøre hverdagen vår enklere, det kan lede til mindre miljøavtrykk og bedre utnyttelse av samfunnsinfrastruktur, sier Wentzel.

– Men før vi får det opp på et sånt nivå, må hver enkelt forstå og beherske disse tingene, og ta de riktige valgene for å realisere det på en god måte. Da kan dette bli noe som ikke bare hver og en av oss tjener på, men også de stedene vi jobber og samfunnet som helhet.

Veiviser

Hvordan lykkes med hjemmekontor og hybrid

Verktøyene og kunnskapen du trenger for å gripe mulighetene med hybride arbeidsformer – og skape en enklere og bedre arbeidshverdag.

453 Moduler0% Fullført