Tech-eksperten bruker digitale assistenter daglig – dette har han lært

– Digitale assistenter kan bidra, nesten som en ekstra ansatt, i alle yrker og arbeidsoppgaver som krever en eller annen form for kognitiv behandling, sier Hans Petter Nygård-Hansen.

Tenk deg hvor nyttig det hadde vært med en helt egen assistent. Noen som kan organisere oppgavene dine, hjelpe deg om du står fast og håndtere plagsomme tidstyver. 

I dag finnes det mange måter du kan gjøre livet ditt litt enklere ved hjelp av en eller flere digitale assistenter

– ChatGPT er det nærmeste jeg er til å ha en ansatt nummer to i mitt lille kommunikasjonsbyrå, sier Hans Petter Nygård-Hansen, foredragsholder, innholdsskaper og rådgiver innen teknologi og digitalisering.

Digitale assistenter hjelper han med å sparre om ideer, komme med tips til vinklinger på artikler, grammatikk, administrasjon og mer. Det er et hjelpemiddel han bruker daglig, forteller han.

– Som foredragsholder får jeg hjelp til å komme opp med titler og ingresser til mine foredrag. Som programleder for podkasten Teknologitrender, samarbeider vi om manuset til nye episoder, legger han til. 

Teknologieksperten er heller ikke redd for å eksperimentere: I én av episodene av podkasten hans kan du for eksempel høre det som muligens er verdens første sanntidsintervju i podkastformat med ChatGPT.  

Samtalen er ikke redigert i ettertid eller forhåndsprogrammert på noe vis, og tar blant annet for seg fremtiden til digitale assistenter og kunstig intelligens.

Hva er en digital assistent?  Nytt kurs:

Digitale assistenter har ikke en enkelt definisjon. I praksis kan alt som er digitalt og assisterer deg få samme merkelapp. 

Med de siste årenes utvikling av kunstig intelligens og bedre utnyttelse av data, har det vokst frem en ny type tjeneste: Programmer, apper eller funksjoner som kan automatisere oppgaver for å gjøre din arbeidshverdag enklere. 

Eksempler på dette er copiloter, ChatGPT og skreddersydde chatboter. 

I dette kurset vil du lære hva en digital assistent er, hva den kan brukes til – og hvordan det kan hjelpe deg å gjøre din arbeidshverdag bedre:

Mennesker med digitale assistenter kan erstatte mennesker uten 

Det siste året har det vært mye snakk om ChatGPT. Men digitale assistenter kan bidra til mye mer enn bare tekst. For eksempel kan visse type verktøy hjelpe deg å passe på timeføringen, støtte deg i å hente ut tall til rapporter og strukturere data i et regneark. 

– Kort fortalt kan digitale assistenter bidra, nesten som en ekstra ansatt, i alle yrker og arbeidsoppgaver som krever en eller annen form for kognitiv behandling, sier Nygård-Hansen. 

Han gjør det klart at teknologien er nyttig som støtteverktøy, men fortsatt er langt fra god nok til å erstatte mennesker og jobben vi gjør. 

– Derimot vil mennesker som bruker slike assistenter kunne erstatte mennesker som ikke gjør det.

Viktige egenskaper for fremtidens arbeidsliv

Tidligere i år presenterte World Economic Forum en liste over viktige egenskaper for fremtidens arbeidsliv. Der danker kreativ tenkning, nysgjerrighet, livslang læring, fleksibilitet og teknologisk forståelse ut mer tradisjonelle ferdigheter som ledelse, disiplin og spesialisert kunnskap. 

Nygård-Hansen mener dette også er viktige egenskaper når det kommer til å forstå og utnytte digitale assistenter og kunstig intelligens: 

– Morgendagens vinnere er de som er tilpasningsdyktige og fleksible, og som har en positiv holdning til livslang læring, samt en nysgjerrig tilnærming til livet og hverdagen. 

– Når absolutt alt og alle blir både direkte og indirekte påvirket av teknologiutviklingen, tror jeg det også blir viktigere i tiden fremover at flere skaffer seg grunnleggende teknologisk forståelse og kompetanse.

Dette går likevel ikke på bekostning av kritisk tenkning, forklarer han: 

– Å være nysgjerrig er ikke ensbetydende med å ukritisk adoptere alt som er nytt. Derfor blir egenskaper som evnen til å ta ansvarlige og etiske valg, også viktig. 

– Og når teknologiutviklingen påvirker alt fra hvordan vi lever, leker, lærer og jobber, vil evnen til å integrere kunnskap på tvers av industrier og fagfelt bli mer verdsatt i arbeidslivet, ettersom disse grensene blir stadig mer visket ut.

🔋 Ulike typer digitale assistenter:

  • M365 Copilot: Hjelper deg med oppgaver på tvers av Microsoft sine programmer. Assistenten kan ta notater fra et Teams-møte, lage en Powerpoint, oppdatere et Excel-skjema og mer. 
  • Google Duet: Fungerer på samme måte, bare i Google sine verktøy som Gmail og Google Docs.
  • ChatGPT: Språkmodellen kan hjelpe deg med alt fra å kode, skrive tekster til å planlegge middagen.
  • Dailybot: Knytt chatboten til Teams, Slack, Discord eller andre samhandlingsverktøy for å organisere teamene på arbeidsplassen. 

Som nevnt er ikke digitale assistenter en spesifikk type teknologi eller verktøy. Det må ikke nødvendigvis heller være et frittstående produkt: Det kan også være en «smart» funksjon i timeføringssystemet eller faktureringsprogrammet.

Er fremtidens digitale assistenter autonome?

Tidligere i år intervjuet Digital Norway Microsoft-direktør Bjørn Olstad i forbindelse med teknologiselskapets utrulling av copiloter

Copiloter kan kobles til interne data. Slik vil de forstå bedriftens unike behov – og bruke all tilgjengelig kunnskap i verden for å komme disse behovene i møte. Olstad kalte denne utviklingen for «større enn den industrielle revolusjonen». 

Nygård-Hansen peker på en annen, men vel så spektakulær utvikling innen digitale assistenter, nemlig autonomi. 

– I fremtiden kan digitale assistenter ikke bare utføre oppgaver de blir bedt om, men ta initiativ, løse problemer og legge til rette utover de direkte instruksjonene de mottar. 

Det betyr at du ikke trenger å be den digitale assistenten om å fylle ut et regneark. Den har allerede fylt det ut, og i tillegg inkludert en rekke andre tall og parametere du ikke har tenkt på. 

– Teknologien vil handle på egen hånd, fremfor å vente på at du og jeg tar initiativ. Vi vil ikke være i stand til å se de samme mulighetene fordi vi ikke klarer å identifisere mønstre og analysere like godt som den kunstige intelligensen. 

– En forlengelse av oss selv

Dette er ikke fjerne fremtidsvisjoner. Teknologien brukes til en viss grad på en slik måte allerede. Automatisering av administrative oppgaver er en helt reell del av den digitale transformasjonen av samfunnet. 

De eneste puslespillbrikkene som mangler for scenariet Nygård-Hansen skisserer opp er mer og bedre data, sterkere regnekraft – og kunnskapen som trengs for å sette puslespillet sammen. 

For i fremtiden stanser ikke nødvendigvis heller integrasjonen av digitale assistenter med forretningsverktøyene vi bruker på datamaskinen og smarttelefonen: De vil knyttes mot IoT-enheter og kobles til den fysiske verdenen: På arbeidsplassen, i hjemmene våre og samfunnet for øvrig. 

– De digitale assistentene vil kunne hjelpe oss med alt fra trivielle gjøremål i hverdagen, til å skrive jobbsøknader, passe på at vi får de beste vilkårene når vi skal søke om boliglån og forsikringer, at vi har husket på alt før vi drar på ferie, at vi forhandler om de beste arbeidstakervilkårene, også videre, sier han. 

– De digitale assistentene vil til slutt bli en digital forlengelse av oss selv. Det vil på sin side åpne opp for innovasjon og utvikling av nye tjenester og forretningsmodeller, legger Nygård-Hansen til. 

Kom i gang med digitale assistenter – to tips fra Nygård-Hansen:

1. Eksperimenter med tilgjengelige digitale assistenter. 

– Det innebærer blant annet at man lærer seg å forstå hvordan språkmodeller fungerer: Her er det for eksempel også viktig å forstå hvor stor forskjell det er blant annet mellom ChatGPT 3.5 og ChatGPT4.

Forskjellen er ikke så liten som 4 minus 3.5 skulle tilsi. Forbedringene er hinsides store. ChatGPT4 kan håndtere opptil 64.000 ord, en massiv økning fra 3.5-versjonens grense på kun 8.000 ord. ChatGPT har evnen til å søke på internett for å finne oppdatert informasjon, mens ChatGPT3.5 kun kan svare basert på informasjonen den har blitt trent på. 

ChatGPT scoret blant topp 10 prosent på juridiske eksamener som LSAT i Amerika, og har utvist en bemerkelsesverdig evne til å håndtere komplekse juridiske problemstillinger. I kontrast endte ChatGPT 3.5 med å score blant de nederste 10 prosentene. 

2. Innse at kunstig intelligens har kommet for å bli: 

– Det er litt klisje å si det, men på samme måte som at «internett har kommet for å bli», så har også den kunstige intelligensen gjort det. Mennesker som tar i bruk kunstig intelligens vil utkonkurrere mennesker som ikke gjør det. Virksomheter som har de beste menneskene og den beste kunstige intelligensen, vil utkonkurrere virksomheter som ikke har det. 

En annen klisje er «adapt or die». Enten blir du endringen, eller så blir du endret – eller skjøvet ut og vekk. Det er en langt mer fornøyelig opplevelse å være en del av endringen, enn å bli tvunget til det. Og når vi vet at de fleste av oss ikke endrer oss før vi må, før vi står midt oppe i en krise, så er det verdt å nevne at da er det nok allerede for sent.

– Suksessen faller ikke på kapital 

Digitale assistenter er allment tilgjengelige og koster ikke mye å ta i bruk, verken i kapital eller kapasitet. 

Plattformgigantene, som Amazon, Microsoft og Google har gjennom sine skyløsninger, demokratisert tilgjengeligheten slik at alle, store og små, har tilgang til verdens mest avanserte teknologi. 

– Suksessen vil med andre ord ikke stå og falle på om ditt selskap har nok kapital til å investere i den beste KI-teknologien, men om virksomheten har den rette kulturen og kompetansen til å utnytte mulighetene. 

Ta vårt nye kurs om digitale assistenter:

Introkurs

Hva er digitale assistenter i arbeidslivet?

Lær hva digitale assistenter er, og hvordan de kan gjøre din arbeidshverdag enklere og mer effektiv. 

15 min8 Moduler0% Fullført