ultralyd

Bærekraft

Fra overfylte containere til gjenvinning ved behov

I jakten på hvordan ny teknologi kan effektivisere virksomheten, blinket Veidekke ut en byggeplass på Frysja til å automatisere avfallshåndteringen ved hjelp av IoT-teknologi.