ordliste

Personvern og GDPR

GDPR-ordliste

Hva betyr egentlig interesseavveining, hva er en databehandleravtale, og hva er et gyldig samtykke for behandling av personopplysninger? Her er en enkel ordliste du kan slå opp i når du lurer på noe om GDPR.

Innovasjon

Norsk ordliste for digitalisering

I samarbeid med Språkrådet har DigitalNorway påbegynt en «digital ordliste». Denne innholder definisjoner og begrepsavklaringer på tvers av fag, bransjer og sektorer – slik at alle kan prate om digitalisering med en felles forståelse av ord og uttrykk.

Innovasjon

«AI»? «Big data»? Derfor trengs en norsk ordliste for digitalisering

Verden endrer seg, og vi trenger nye ord for å beskrive den. DigitalNorway har startet arbeidet med en norsk ordliste for ord og uttrykk tilknyttet digitalisering.