data science

Data

Ny etterutdanning rettet mot næringslivet – vil avmystifisere data som ressurs

UiO tilbyr et nytt program om verdien i data, rettet mot ledere og ansatte i næringslivet og offentlig sektor. Første mikroemne går over tre dager i desember.

Data

Hva er data science? Slik brukes data til beslutningsstøtte og verdiskapning

Alle virksomheter har data. Data science kan være nøkkelen til å utnytte den bedre.